BALKO, Ladislav
Ladislav Balko, člen Európskeho dvora audítorov zodpovedný za túto správu. PHOTO: © European Union- EP.

Audítori EÚ: Podpora na produktívne investície v podnikoch by mala byť lepšie zameraná na trvalosť

Podľa novej správy Európskeho dvora audítorov sa v rokoch 2000 až 2013 pri riadení podpory v rámci regionálneho rozvoja EÚ na produktívne investície v európskych podnikoch nekládol dostatočný dôraz na trvalosť výsledkov. Audítori dospeli k záveru, že výsledky približne každého piateho projektu nepretrvali po ich ukončení a výsledky ďalšej štvrtiny pretrvali len čiastočne. Príčinou bol najmä nedostatočný dôraz na trvalosť pri riadení podpory.

Európsky fond regionálneho rozvoja pomáha financovať investície do kapitálu alebo majetku s cieľom vytvoriť alebo zachovať udržateľné pracovné miesta, a to prostredníctvom opatrení, ktoré tiež podporujú miestny a regionálny rozvoj. V rokoch 2000 až 2013 sa na tento účel vyčlenilo vyše 75 mld. EUR a v rokoch 2014 až 2020 sa plánuje vynaložiť ďalších 68 mld. EUR.

Audítori posudzovali, či sa s týmito finančnými prostriedkami hospodárilo spôsobom zabezpečujúcim trvalosť výstupov a výsledkov, i to, ktoré boli hlavné faktory, ktoré ju ovplyvňovali. Preskúmali 41 dokončených projektov produktívnych investícií spolufinancovaných v rokoch 2000 až 2013 v Rakúsku, Českej republike, Nemecku, Taliansku a Poľsku.

Viac..  Nemecku sa nepáči kompromis EK v súvislosti so zákazom áut so spaľovacími motormi

Audítori zistili, že požiadavky na trvalosť podľa práva EÚ boli splnené vo všetkých kontrolovaných regiónoch. Kontrolované projekty okrem toho vo všeobecnosti zabezpečili výstupy podľa plánu a nakúpený majetok a ostatné výstupy vo väčšine prípadov stále existovali a využívali sa. V mnohých prípadoch sa však nedosiahli dlhotrvajúce výsledky.

V rámci väčšiny preskúmaných projektov boli vytvorené očakávané priame výsledky, ktoré zväčša súviseli s vytváraním pracovných miest, lepším prístupom k financovaniu a úverom, vyššou výrobou a produktivitou. V jednej pätine projektov však výsledky dosiahnuté v čase ich dokončenia nepretrvali,“ uviedol Ladislav Balko, člen Európskeho dvora audítorov zodpovedný za túto správu.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

nicholsonova

Lucia Ďuriš Nicholsonová: O Klusovi

Je veľmi sexi kopnúť si do niekoho, kto je už na zemi. Hlavne na Slovensku. …

Consent choices