BALKO, Ladislav
Ladislav Balko, člen Európskeho dvora audítorov zodpovedný za túto správu. PHOTO: © European Union- EP.

Audítori EÚ: Podpora na produktívne investície v podnikoch by mala byť lepšie zameraná na trvalosť

Podľa novej správy Európskeho dvora audítorov sa v rokoch 2000 až 2013 pri riadení podpory v rámci regionálneho rozvoja EÚ na produktívne investície v európskych podnikoch nekládol dostatočný dôraz na trvalosť výsledkov. Audítori dospeli k záveru, že výsledky približne každého piateho projektu nepretrvali po ich ukončení a výsledky ďalšej štvrtiny pretrvali len čiastočne. Príčinou bol najmä nedostatočný dôraz na trvalosť pri riadení podpory.

Európsky fond regionálneho rozvoja pomáha financovať investície do kapitálu alebo majetku s cieľom vytvoriť alebo zachovať udržateľné pracovné miesta, a to prostredníctvom opatrení, ktoré tiež podporujú miestny a regionálny rozvoj. V rokoch 2000 až 2013 sa na tento účel vyčlenilo vyše 75 mld. EUR a v rokoch 2014 až 2020 sa plánuje vynaložiť ďalších 68 mld. EUR.

Audítori posudzovali, či sa s týmito finančnými prostriedkami hospodárilo spôsobom zabezpečujúcim trvalosť výstupov a výsledkov, i to, ktoré boli hlavné faktory, ktoré ju ovplyvňovali. Preskúmali 41 dokončených projektov produktívnych investícií spolufinancovaných v rokoch 2000 až 2013 v Rakúsku, Českej republike, Nemecku, Taliansku a Poľsku.

Viac..  I. Korčok telefonoval s ministrom zahraničných vecí USA Antony Blinkenom o situácii na Ukrajine

Audítori zistili, že požiadavky na trvalosť podľa práva EÚ boli splnené vo všetkých kontrolovaných regiónoch. Kontrolované projekty okrem toho vo všeobecnosti zabezpečili výstupy podľa plánu a nakúpený majetok a ostatné výstupy vo väčšine prípadov stále existovali a využívali sa. V mnohých prípadoch sa však nedosiahli dlhotrvajúce výsledky.

V rámci väčšiny preskúmaných projektov boli vytvorené očakávané priame výsledky, ktoré zväčša súviseli s vytváraním pracovných miest, lepším prístupom k financovaniu a úverom, vyššou výrobou a produktivitou. V jednej pätine projektov však výsledky dosiahnuté v čase ich dokončenia nepretrvali,“ uviedol Ladislav Balko, člen Európskeho dvora audítorov zodpovedný za túto správu.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

priemysel

Prehľad výsledkov investícií EÚ do priemyselného výskumu a vývoja ukazuje dobré výsledky

Podľa nového vydania aktuálne uverejneného prehľadu výsledkov investícií do priemyselného výskumu a vývoja v EÚ zvýšili …