ovzdusie
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

Na ochrane ovzdušia sa musia podieľať tí, ktorí ho znečisťujú

BRATISLAVA / Predstavitelia rezortov životného prostredia, dopravy, pôdohospodárstva a hospodárstva, ktoré sa najviac podieľajú na znečisťovaní ovzdušia, deklarovali záväzok prevziať zodpovednosť a spoločne nájsť riešenia, ktoré prispejú k čistejšiemu ovzdušiu.

Oznámili to zástupcom Európskej komisie (EK) na konferencii Dialóg o čistom ovzduší, ktorú v členských štátoch organizuje EK v súvislosti s nedostatočnou ochranou ovzdušia v EÚ. Ako novinárom povedal Daniel Calleja, generálny riaditeľ Direktoriátu pre životné prostredie v EK, členské štáty Únie musia do apríla 2019 predložiť efektívne plány na zlepšenie stavu ovzdušia, a to vo všetkých sektoroch, ktoré sa na znečisťovaní podieľajú. EK chce pritom na týchto plánoch spolupracovať, pomôže s financovaním, môže poskytnúť technickú pomoc. “Riešenia existujú. No nemáme veľa času,“ vyhlásil Calleja. EÚ podľa neho potrebuje zintenzívniť využívanie hromadnej dopravy, udržateľné poľnohospodárstvo, lepšie lesné hospodárstvo, modernizáciu priemyslu či čistejšie vykurovacie systémy. “Slovensko urobilo veľký pokrok, stále tu však pretrvávajú problémy,“ zdôraznil.

Minister životného prostredia László Sólymos zdôraznil, že ochrana ovzdušia je nadrezortná záležitosť. “Každý, kto sa podieľa na znečisťovaní ovzdušia, musí prijať svoj diel zodpovednosti. Znečisťovateľ by mal platiť,“ vyhlásil. Informoval, že Slovensko už prijalo mnohé legislatívne opatrenia. Zákon o ovzduší zefektívnil informovanosť obyvateľstva o smogových udalostiach. Norma zavádza prísnejšie emisné limity pre veľké spaľovacie zariadenia ako teplárne a umožňuje samosprávam vyhlasovať nízkoemisné zóny. Za týmto účelom ministerstvo životného prostredia tento rok prvýkrát finančnej podporilo rozvoj elektromobility v obciach. Sólymos dodal, že prebieha rekonštrukcia aj budovanie nových monitorovacích staníc, ktoré merajú kvalitu ovzdušia. Envirorezort spoločne s ďalšími rezortmi pracuje na Stratégii ochrany ovzdušia, pričom na ekonomickej efektívnosti navrhovaných opatrení spolupracuje MŽP so Svetovou bankou. Pripravená by mala byť začiatkom budúceho roku.

Viac..  Michal Wiezik: Konečne si EÚ uvedomila, že je lepšie odpad nevyvážať, ale opätovne ho využívať

Štátny tajomník MŽP Norbert Kurilla tvrdí, že najväčšími znečisťovateľmi na Slovensku sú domáce vykurovanie a doprava, čomu bude envirorezort venovať zvýšenú pozornosť. Domáce vykurovanie je pritom najväčším problémom v sociálne slabších oblastiach, kde používajú nekvalitné zariadenia aj palivá a nemajú na modernizáciu. “Pracujeme so Svetovou bankou na identifikovaní ekonomicky efektívnych opatrení a zamýšľame sa nad rôznymi podpornými schémami práve v tých menej rozvinutých regiónoch, kde si ľudia nemôžu dovoliť moderný vykurovací systém,“ vyhlásil.

Viac informácií sa dozviete na spravodajskom portáli www.noviny.sk

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

Najpozitívnejší vplyv na rozvoj Slovenska mali podľa Slovákov vstup do EÚ a NATO a prijatie eura

Najpozitívnejší vplyv na rozvoj samostatného Slovenska mali podľa Slovákov vstup do Európskej únie (EÚ) a …

Consent choices