George Puffan
George Pufan, člen Európskeho dvora audítorov zodpovedný za túto správu. PHOTO: © European Union.

Audítori EÚ preskúmajú program modernizácie európskeho manažmentu letovej prevádzky

Európsky dvor audítorov vykonáva audit zavádzania SESAR, programu technologickej modernizácie pre manažment letovej prevádzky v EÚ. V rámci auditu sa preskúma, či je jeho zavádzanie dobre riadené a či prispeje k iniciatíve jednotného európskeho neba (SES).

Cieľom SES je zlepšiť výkonnosť európskeho manažmentu letovej prevádzky presunutím zodpovedností v niekoľkých oblastiach z medzivládnej úrovne na úroveň EÚ. V rámci tejto iniciatívy sa postupne stanovil súbor pravidiel platných v celej EÚ, spojených so SESAR a podporovaných finančnými iniciatívami.

„Letecká doprava je dôležitou súčasťou vnútorného trhu EÚ. Manažment letovej prevádzky v Európe sa však zabezpečuje v technologicky roztrieštenom prostredí. To viedlo k vyšším nákladom a oneskoreniam, ako aj k negatívnym vplyvom na životné prostredie”, povedal George Pufan, člen Európskeho dvora audítorov zodpovedný za tento audit

Viac..  R. Káčer: Záujmom krajín Slavkovského formátu a Indie je zastavenie ruskej agresie proti Ukrajine

Audítori preskúmajú potrebu a návrh pomoci EÚ vo fáze zavádzania programu SESAR, riadenie financovania EÚ, ktoré bolo naň vyčlenené, a do akej miery sa skutočne dosahuje lepšia výkonnosť. Navštívia projekty financované EÚ v Nemecku, Grécku, vo Francúzsku, v Litve a Poľsku.

Uverejnenie osobitnej správy je naplánované na jar 2019.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

I. Korčok: Európska únia je mierový projekt a Slovensko je jeho pevnou súčasťou

Slovenská republika si dnes, 9. mája 2022, pripomína spolu s ďalšími dvadsiatimi šiestimi členskými štátmi …

Consent choices