Martin HAUSLING
Martin Häusling. PHOTO: © European Union- EP.

Martin Häusling: Nová legislatíva EÚ o pestovaní a produkcii biopotravín prinesie veľa výhod


EÚ prijala nové pravidlá o pestovaní a výrobe biopotravín. Aké výhody prinášajú pre producentov a spotrebiteľov? Viac v rozhovore s poslancom Martinom Häuslingom (Zelení/ESA, DE).

O novej legislatíve pre ekologické potraviny sa rokovalo viac než dvadsať mesiacov. Ako hodnotíte tento výsledok? Aké sú hlavné body reformy a čím sú dôležité?

Reforma reaguje na nové výzvy v ekologickom poľnohospodárstve. Toto odvetvie je v súčasnosti na vzostupe. Pribudnú jednotnejšie kontroly proti podvodom, zlepšia sa však aj opatrenia proti kontaminácii. Importované biopotraviny budú musieť spĺňať rovnaké štandardy ako tie, ktoré sú vyrábané v EÚ. Nové nariadenie obsahuje aj pravidlá týkajúce sa poľnohospodárskej výroby, chovu a reprodukcie hospodárskych zvierat, či vodného hospodárstva. Vytvorí sa  tiež lepší informačný systém medzi jednotlivými členskými štátmi, zosúladia sa povinnosti a certifikačné systémy.

Taktiež sa stanovili postupy viazané na rastlinnú výrobu v exteriéri aj v skleníkoch.

Úplne nové sú pravidlá ohľadom rastlinných semien. V budúcnosti by dodávatelia mali byť schopní ponúknuť svojim odoberateľom lokálne adaptované tradičné varianty rastlín, ktoré sú pevnejšie a odolnejšie voči chorobám. Až doposiaľ nebola distribúcia a predaj takýchto semien v EÚ jednoduchá (na rozdiel od USA).

Aké sú teda výhody pre európskych farmárov?

Je ich veľmi veľa!

Napríklad spoločná certifikácia. Menší farmári a producenti budú mať možnosť spojiť sa pri certifikovaní produktov, čím sa znížia náklady na certifikáciu a kontrolu.

Alebo pokiaľ ide o dovoz: zosúladenie noriem s tretími krajinami, s ktorými nie je uzavretá bilaterálna dohoda o obchode. Odteraz budú musieť tieto krajiny spĺňať požiadavky trhu EÚ. V súčasnosti existuje po celom svete 64 rôznych noriem v produkcii ekologických potravín. Európski producenti sa tak môžu v budúcnosti tešiť na férovejšie podmienky.

Parlamentu sa podarilo zachovať pravidelné ročné kontroly. Dobrou správou je, že pokiaľ v prevádzke nedôjde ku žiadnym porušeniam pravidiel, či nezrovnalostiam v troch po sebe nasledujúcich rokoch, interval kontrol sa môže predĺžiť na 24 mesiacov.

Okrem toho dôjde aj ku zlepšeniu výmeny informácií. Ekologickí chovatelia budú môcť svoje výrobky ponúkať prostredníctvom platforiem členských štátov. Farmári a pestovatelia, taktiež členské štáty a Európska komisia, získajú lepší prehľad o dostupnosti ekologicky chovaných zvierat, či ekologicky pestovaných rastlinách.

Viac..  MPRV SR podporí potravinárov a farmárov, bude žiadať EK o navýšenie o 70 miliónov EUR

Ekologický potravinársky priemysel už nie je na potravinovom trhu v menšine. Ako budú nové nariadenia spĺňať požiadavky na kvalitu od spotrebiteľov? Aké výhody im prinesie?

Ekologické štandardy sú veľmi vysoké, ale dôvera spotrebiteľov sa dá najlepšie posilniť vtedy, ak sú pravidlá jasné a zrozumiteľné. Nové nariadenie je v tomto smere pozitívnym prínosom.

Navyše, mnohé pravidlá, ktoré zabezpečujú bezpečnosť výrobcov, sú prospešné aj pre spotrebiteľov. Ročné kontroly zamerané na výrobu znamenajú, že si spotrebitelia môžu byť istí, že podniky sú pravidelne kontrolované.

Aj nové pravidlá týkajúce sa dovozu sú tiež výhodné pre spotrebiteľov, ktorí budú profitovať zo zjednotených vysokých štandardov.

Zlepšili sa aj podmienky v chove zvierat. Skracovanie chvostov a rezanie zubov u prasiat je v súčasnosti zakázané. Brúsene zobáka je povolené iba v prvých troch dňoch života. Skracovanie chvosta a odrohovanie je u oviec povolené iba výnimočne a každý prípad sa posudzuje individuálne. Boli pridané aj ďalšie pripomienky na zlepšenie životných podmienok pre ošípané.

Veľkým problémom je používanie pesticídov. Ako bude ich používanie regulované?

Hoci o otázke prahových hodnôt pre pesticídy sa diskutovalo veľmi búrlivo, nové pravidlá sa od tých pôvodných až toľko neodlišujú. Ekologické podniky či prevádzkovatelia musia naďalej prijímať preventívne opatrenia, najmä počas prepravy a skladovania. Členské štáty ale naďalej môžu od farmárov vyžadovať nižšie prahové hodnoty pesticídov v potravinách, než to požaduje súčasná legislatíva.

Novou požiadavkou je, že ak má kontrolný orgán či autorita podozrenie na porušenie pravidiel, musí okamžite konať.

Dôležitá je aj otázka rezíduí pesticídov v budúcnosti. Politici, poľnohospodárske odvetvie ale aj odborníci by mali na nej intenzívne pracovať a vypracovať do budúcnosti stratégiu na ich minimalizáciu, s cieľom zachovať dôveru spotrebiteľov.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

MPRV SR podporí potravinárov a farmárov, bude žiadať EK o navýšenie o 70 miliónov EUR

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) pripravuje spolu s Pôdohospodárskou platobnou agentúrou (PPA) ďalšiu finančnú …