Domov / EKO/ENVIRO / Rada EÚ prijala nariadenie o znížení emisií skleníkových plynov
emisie skleníkových plynov
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Rada EÚ prijala nariadenie o znížení emisií skleníkových plynov

V tomto nariadení sa pre členské štáty stanovujú záväzné ciele znižovania emisií v sektoroch mimo systému EÚ na obchodovanie s emisiami na obdobie 2021 – 2030.

Týmto sa EÚ približuje k splneniu svojho záväzku v oblasti klímy vyplývajúceho z Parížskej dohody, ktorým je aspoň 40 % zníženie emisií skleníkových plynov do roku 2030 v porovnaní s úrovňami z roku 1990. Cieľom tohto nariadenia je zabezpečiť, aby sa dosiahol cieľ EÚ, ktorým je znížiť svoje emisie skleníkových plynov v sektoroch v pôsobnosti nariadenia o spoločnom úsilí do roku 2030 o 30 % v porovnaní s úrovňami z roku 2005. Tieto sektory zahŕňajú budovy, poľnohospodárstvo (emisie iných látok ako CO2), odpadové hospodárstvo a dopravu (okrem leteckej a medzinárodnej lodnej dopravy).

“Všetci sa zhodneme na tom, že zmenu klímy je potrebné riešiť. Dnešné rozhodnutie nám dáva ďalší nástroj na zníženie emisií skleníkových plynov a zlepšenie kvality ovzdušia. Ochrana životného prostredia a zdravia európskych občanov je jednou z priorít bulharského predsedníctva,” uviedol Neno Dimov, bulharský minister životného prostredia a vodohospodárstva.

Viac..  Zdravie Slovákov sa za posledných 20 rokov zlepšilo. V čom ale stále za EÚ zaostávame?

Kontext a ďalšie kroky

Európska komisia predložila svoj návrh o spoločnom úsilí v júli 2016. Po podrobných rokovaniach medzi ministrami na troch zasadnutiach Rady pre životné prostredie dosiahla Rada 13. októbra 2017 všeobecné smerovanie a estónske predsedníctvo krátko potom začalo rokovania s Európskym parlamentom. To viedlo k dosiahnutiu predbežnej dohody 21. decembra 2017. Veľvyslanci pri EÚ schválili dohodu 17. januára 2018.

Po dnešnom formálnom prijatí tohto právneho predpisu, ktorý je posledným krokom v legislatívnom procese, sa nariadenie uverejní v úradnom vestníku a nadobudne platnosť dvadsať dní po uverejnení.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

radioaktivita

Komisia si splnila povinnosti týkajúce sa jadrovej bezpečnosti, tvrdia audítori EÚ

Zodpovednosť za jadrovú bezpečnosť spravidla nesú členské štáty EÚ používajúce jadrovú energiu, no Európska komisia …