digitalizacia
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Digitálna pripravenosť: Dosiahnutý pokrok nestačí na to, aby Európa dobehla svetových lídrov

Európska komisia uverejní výsledky indexu digitálnej ekonomiky a spoločnosti (DESI) za rok 2018, ktorý je nástrojom na monitorovanie výkonnosti členských štátov z hľadiska prepojenosti, digitálnych zručností, online činnosti, digitalizácie podnikov a digitálnych verejných služieb.

Z indexu vyplýva, že EÚ čoraz viac využíva digitálne technológie, ale dosiahnutý pokrok nestačí na to, aby Európa dobehla svetových lídrov a znížila rozdiely medzi členskými štátmi. Situácia si vyžaduje rýchle dokončenie jednotného digitálneho trhu a zvýšenie investícií do digitálneho hospodárstva a spoločnosti.

Podpredseda Komisie pre jednotný digitálny trh Andrus Ansip povedal: „Je to malý krok správnym smerom – k digitalizácii. EÚ ako celok dosahuje pokrok, ale nestačí to. Ostatné krajiny a regióny na celom svete napredujú rýchlejšie. Preto by sme mali viac investovať do digitalizácie a čo najskôr dokončiť jednotný digitálny trh: zvýšime tak európske digitálne skóre a zabezpečíme prvotriednu pripojiteľnosť, online verejné služby a prosperujúce odvetvie elektronického obchodu.“

Komisárka pre digitálnu ekonomiku a spoločnosť Marija Gabrielová vyhlásila: „Očakávame rýchly pokrok pri hlavných reformách, ako v prípade európskeho kódexu elektronickej komunikácie, s cieľom zvýšiť investície do lepšej pripojiteľnosti. Tohtoročný index digitálnej ekonomiky a spoločnosti svedčí o tom, že musíme vynaložiť ďalšie úsilie na zvýšenie digitálnych zručností našich občanov. Intenzívnejším začleňovaním digitálnych technológií a poskytovaním zručností posilníme postavenie občanov, podnikov a verejných správ. Touto cestou dosiahneme úspešnú digitálnu transformáciu našej spoločnosti.“

EÚ za posledný rok zlepšila svoje digitálne skóre a rozdiel medzi najdigitalizovanejšou a najmenej digitalizovanou krajinou sa mierne znížil (z 36 na 34 bodov). Podľa indexu DESI za rok 2018 vedú Dánsko, Švédsko, Fínsko a Holandsko, ktoré patria medzi svetových digitálnych lídrov. Za nimi nasleduje Luxembursko, Írsko, Spojené kráľovstvo, Belgicko a Estónsko. Írsko, Cyprus a Španielsko zaznamenali najvyšší pokrok (viac ako 15 bodov) za posledné štyri roky. Niektoré ďalšie krajiny EÚ majú pred sebou ešte dlhú cestu a EÚ ako celok musí zvýšiť svoju konkurencieschopnosť v globálnej sfére.

poradie

 

2


Index DESI za rok 2018:

Pripojiteľnosť sa zlepšila, ale je nedostatočná na riešenie čoraz náročnejších potrieb

  • 58 % domácností má prístup k ultrarýchlemu pripojeniu s najmenej 100 Mb/s a počet predplatiteľov rýchlo rastie. 15 % domácností používa ultrarýchle širokopásmové pripojenie: to je dvakrát viac ako pred dvomi rokmi a päťkrát viac ako v roku 2013.
  • 80 % európskych domácností má prístup k širokopásmovému pripojeniu s najmenej 30 Mb/s (76 % v minulom roku) a tretina (33 %) európskych domácností má predplatené služby (o 23 % viac oproti minulému roku a o 166 % viac oproti roku 2013).

Počet predplatených mobilných dátových služieb sa v porovnaní s rokom 2013 zvýšil o 57 % a je na úrovni 90 predplatiteľov na 100 ľudí v EÚ. K mobilným službám 4G má prístup 91 % obyvateľstva EÚ (84 % v minulom roku).

Z ukazovateľov vyplýva, že dopyt po rýchlom a ultrarýchlom širokopásmovom pripojení rýchlo stúpa a očakáva sa, že tento trend bude v budúcnosti pokračovať. Komisia navrhla reformu predpisov o telekomunikáciách v EÚ s cieľom naplniť rastúce potreby Európanov v oblasti prepojenia a podporiť investície.

Čoraz viac Európanov využíva internet na komunikáciu

Najvyšší nárast v používaní internetových služieb sa týka telefonovania a videohovorov: takmer polovica Európanov (46 %) používa internet na telefonovanie, čo predstavuje zvýšenie o takmer 20 % v porovnaní s minulým rokom a viac ako 40 % v porovnaní s rokom 2013. Z iných ukazovateľov vyplýva, že 81 % Európanov v súčasnosti surfuje online aspoň raz týždenne (79 % v minulom roku).

Viac..  Európska komisia sa rozhodla zaradiť jadrovú energiu medzi udržateľné zdroje

25. mája 2018 nadobudnú účinnosť nové pravidlá EÚ o ochrane údajov s cieľom zvýšiť dôveru v online prostredie.

EÚ má viac digitálnych špecialistov ako predtým, ale nedostatky v zručnostiach pretrvávajú

  • Počet absolventov odborov veda, technológia, inžinierstvo a matematika (STEM) v EÚ sa iba mierne zvýšil (19,1 absolventov na 1 000 ľudí vo veku 20 až 29 rokov v roku 2015 v porovnaní s 18,4 v roku 2013);
  • 43 % Európanov stále nemá základné digitálne zručnosti (44 % v minulom roku).

Komisia spolu s koalíciou pre digitálne zručnosti a pracovné miesta zaviedla aj stáže v rámci projektu „Digitálna príležitosť“ na odstránenie digitálnej priepasti v Európe. Pilotná iniciatíva poskytne digitálne stáže v inej krajine EÚ pre 6 000 študentov a čerstvých absolventov do roku 2020.

Podniky čoraz viac využívajú digitálne technológie a elektronický obchod pomaly rastie

Kým čoraz viac podnikov odosiela elektronické faktúry (18 % oproti 10 % v roku 2013) alebo používa sociálne médiá na komunikáciu so zákazníkmi a s partnermi (21 % oproti 15 % v roku 2013), počet MSP obchodujúcich online v posledných rokoch stagnoval (17 %).

Komisia na podporu elektronického obchodu v EÚ predložila súbor opatrení od transparentnejších cien za doručovanie balíkov až po zjednodušenie pravidiel o DPH a digitálnych zmluvách. Spotrebitelia a podniky si budú môcť od 3. decembra 2018 vyberať z najlepších ponúk na internete v celej EÚ bez toho, aby boli diskriminovaní na základe štátnej príslušnosti alebo miesta pobytu.

Európania využívajú viac verejných služieb online

58 % používateľov internetu predkladalo formuláre verejnej správe online (52 % v roku 2013).

  • 18 % ľudí využíva služby elektronického zdravotníctva.

Komisia v apríli 2018 Komisia prijala iniciatívy o opätovnom využití informácií verejného sektora a o elektronickom zdravotníctve, ktoré významne zlepšia cezhraničné online verejné služby v EÚ.

Súvislosti

Ročný index digitálnej ekonomiky a spoločnosti (DESI) slúži na meranie pokroku členských štátov EÚ smerom k digitálnej ekonomike a spoločnosti. Pomáha krajinám EÚ identifikovať oblasti, ktoré si vyžadujú prioritné investície a opatrenia. DESI je takisto kľúčovým nástrojom pri analýze digitálneho pokroku v rámci európskeho semestra, ktorý umožňuje krajinám EÚ prediskutovať svoje hospodárske a rozpočtové plány a monitorovať vývoj v konkrétnych termínoch počas roka.

Index DESI a podrobnejšia analýza národných politík v oblasti digitalizácie s prehľadom dosiahnutého pokroku a vykonávania politík v členských štátoch (predtým „správa o digitálnom pokroku Európy“) sa tento rok spoločne uverejnia pod názvom DESI. K správam sa pripojí podrobnejšia kapitola o telekomunikáciách za každý členský štát. Na lepšie porovnanie medzi členskými štátmi sa v rámci DESI vypracovali aj analýzy podľa jednotlivých krajín z hľadiska pripojiteľnosti, zručností, používania internetu, prijatia digitálnych technológií podnikmi, digitálnych verejných služieb, výskumu a vývoja IKT, investícií do inovácie a čerpania finančných prostriedkov z programu pre výskum a inováciu Horizont 2020 na úrovni členských štátov.

Komisia predstavila 29 legislatívnych návrhov v rámci svojej stratégie digitálneho jednotného trhu a v nedávnom oznámení vyzvala Európsky parlament a členské štáty, aby tieto návrhy prijali do konca roka 2018.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

jadrova elektraren

Európska komisia sa rozhodla zaradiť jadrovú energiu medzi udržateľné zdroje

Európska komisia, aj na základe apelu Slovenska, na poslednom rokovaní Európskej rady pripravila návrh, ktorý …