Oettinger
Komisár Günther H. Oettinger, ktorý je zodpovedný za rozpočet a ľudské zdroje. PHOTO: © European Union.

Komisia predložila návrh rozpočtu EÚ na rok 2019


V rozpočte sa počíta so 166 miliardami EUR vo viazaných rozpočtových prostriedkoch, čo predstavuje zvýšenie o 3 % oproti roku 2018, pričom ťažisko tvoria investície do silnejšieho a odolnejšieho európskeho hospodárstva a na podporu solidarity a bezpečnosti na obidvoch stranách hraníc EÚ.

Tento rozpočet je šiestym rozpočtom v rámci súčasného dlhodobého rozpočtu EÚ na obdobie rokov 2014 až 2020 a neprekračuje v ňom stanovené obmedzenia. Je navrhnutý tak, aby sa optimalizovalo financovanie existujúcich programov a nových iniciatív a podporila európska pridaná hodnota v súlade s prioritami Junckerovej Komisie.

Komisár Günther H. Oettinger, ktorý je zodpovedný za rozpočet a ľudské zdroje, vyhlásil: Navrhli sme ambiciózny rozpočet, ktorý naďalej podporuje naše priority, najmä pokiaľ ide o investície, zamestnanosť, mládež, migráciu, solidaritu a bezpečnosť, a ktorý prináša európsku pridanú hodnotu pre našich občanov.EÚ potrebuje stabilitu, preto očakávam, že s Parlamentom a Radou docielime dohodu čo najskôr.

Návrh je založený na predpoklade, že Spojené kráľovstvo bude po svojom vystúpení z EÚ dňa 30. marca 2019 naďalej prispievať k plneniu a bude sa podieľať na vykonávaní rozpočtu EÚ do konca roku 2020 tak, ako keby bolo členským štátom.

Tento návrh teraz spoločne prerokujú Európsky parlament a členské štáty Európskej únie. Začiatkom tohto mesiaca Komisia predložila svoj návrh pragmatického a moderného dlhodobého rozpočtu Únie na obdobie rokov 2021 – 2027.

Naštartovanie európskeho hospodárstva

Finančné prostriedky konkrétne určené na podporu hospodárskeho rastu predstavujú v roku 2019 spolu takmer 80 miliárd EUR vo viazaných rozpočtových prostriedkoch. To zahŕňa navýšenie prostriedkov pre vlajkové programy:

 • 12,5 miliardy EUR (+8,4 % oproti roku 2018) na výskum a inovácie v rámci programu Horizont 2020, vrátane 194 miliónov EUR na nový európsky spoločný podnik vysokovýkonnej výpočtovej techniky,
 • 2,6 miliardy EUR na vzdelávanie v rámci programu Erasmus+ (+10,4 % v porovnaní s rokom 2018),
 • 3,8 miliardy EUR v rámci Nástroja na prepájanie Európy (NPE) (+36,4 % oproti roku 2018) na infraštruktúrne siete,
 • ďalších 233,3 milióna EUR na iniciatívu na podporu zamestnanosti mladých ľudí žijúcich v regiónoch, v ktorých je miera nezamestnanosti mladých ľudí vysoká; tieto prostriedky doplnia financovanie poskytované z Európskeho sociálneho fondu.Komisia očakáva, že programy politiky súdržnosti na obdobie rokov 2014 – 2020 budú v roku 2019 po povzbudivých signáloch na konci minulého roka pri financovaní vo výške 57 miliárd EUR (+ 2,8 % oproti roku 2018) naďalej naplno fungovať a že financovanie poľnohospodárskej politiky zostane stabilné na úrovni takmer 60 miliárd EUR (+ 1,2 % v porovnaní s rokom 2018).

Bezpečnosť v EÚ aj za jej hranicami

Napriek obmedzeniam v dlhodobom rozpočte EÚ na roky 2014 – 2020 Komisia maximálne využíva existujúcu pružnosť rozpočtu tak, aby sa problémom v oblasti migrácie a správy hraníc venovala osobitná pozornosť aj tento rok:

 • reforma spoločného európskeho azylového systému, aby sa zabezpečila účinnejšia, spravodlivejšia a humánnejšia azylová politika,
 • nový systém vstup/výstup na posilnenie riadenia hraníc,
 • posilnenie európskej pohraničnej a pobrežnej stráže, agentúry EÚ pre azyl a ostatných agentúr činných v oblasti hraničných a vízových záležitostí,
 • dodatočné financovanie vo výške 1,5 miliardy EUR na nástroj pre utečencov v Turecku s cieľom naďalej poskytovať potraviny, vzdelávanie a bývanie vojnovým utečencom zo Sýrie a iných krajín (ďalších 500 miliónov EUR bude poskytnutých už v rámci súčasného rozpočtu na rok 2018 a z tohto dôvodu Komisia takisto navrhuje zmeniť súčasný rozpočet),
 • realizácia dvoch významných iniciatív: rámec partnerstva s tretími krajinami v rámci európskej migračnej agendy a Európsky fond pre udržateľný rozvoj (EFSD) na riešenie základných príčin migrácie.
Viac..  Únia pripravuje núdzový plán, ako sa zaobísť bez ruskej energie

Podpora nových iniciatív

Okrem zabezpečenia konsolidácie doterajšieho úsilia tento návrh rozpočtu tiež zahŕňa podporu pre nové iniciatívy:

 • 103 miliónov EUR pre Európsky zbor solidarity, vďaka ktorým sa vytvoria príležitosti pre mladých ľudí, aby pracovali ako dobrovoľníci v rámci projektov vo svojich vlastných krajinách alebo v zahraničí,
 • 11 miliónov EUR na zriadenie Európskeho orgánu práce, čo pomôže zabezpečiť spravodlivú mobilitu pracovnej sily v rámci vnútorného trhu a zjednodušiť spoluprácu medzi vnútroštátnymi orgánmi,
 • 40 miliónov EUR na rozšírenie programu na podporu štrukturálnych reforiem zameraného na vykonávanie štrukturálnych reforiem v členských štátoch,
 • 245 mil. EUR na zriadenie Programu rozvoja európskeho obranného priemyslu na účely podpory európskeho obranného priemyslu a dosiahnutia pokroku smerom k európskej obrannej únii,
 • 150 miliónov EUR na posilnenie reakcie na zemetrasenia, lesné požiare a iné katastrofy v Európe prostredníctvom rezervných kapacít civilnej ochrany na úrovni EÚ vrátane zariadení a tímov „rescEU“,
 • 5 miliónov EUR je určených na vytvorenie novej Európskej prokuratúry na trestné stíhanie cezhraničnej trestnej činnosti vrátane podvodov, prania špinavých peňazí a korupcie. Na ochranu občanov a podnikov pred kybernetickými útokmi sa prijmú ďalšie opatrenia.

Súvislosti

V návrhu rozpočtu EÚ na rok 2019 sú zahrnuté dve sumy pre každý program, ktorý sa má financovať – záväzky a platby. „Záväzky“ sú rozpočtové prostriedky, ktoré možno na daný rok zazmluvniť, „platby“ sú finančné prostriedky, ktoré sa majú skutočne vyplatiť. V návrhu rozpočtu EÚ na rok 2019 sa plánuje so 166 miliardami EUR vo viazaných rozpočtových prostriedkoch (+3 % v porovnaní s rokom 2018) a so 149 miliardami EUR v platobných rozpočtových prostriedkoch (+3 % oproti roku 2018).

Vo všeobecnosti možno povedať, že rozpočet EÚ je v prvom rade investičným rozpočtom. Prostredníctvom rozpočtu EÚ, na ktorý pripadá približne 1 % HND EÚ a ktorý predstavuje približne 2 % všetkých verejných výdavkov EÚ, sa dopĺňajú národné rozpočty a realizujú priority, ktoré odsúhlasili všetky členské štáty EÚ.

Články návrhu dohody medzi Spojeným kráľovstvom a Úniou o vystúpení týkajúce sa finančného vyrovnania predpokladajú, že Spojené kráľovstvo bude počas prechodného obdobia[1] naďalej prispievať k rozpočtu Únie a podieľať sa na jeho plnení, ako keby bolo jej riadnym členom. Návrh rozpočtu EÚ na rok 2019 sa preto predkladá vychádzajúc z uvedenej skutočnosti.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

benova

Monika Beňová: Nesúhlasím s iniciatívou o vyslovení nedôvery Európskej komisie kvôli Poľsku

Chcete byť v obraze? Prihláste sa na bezplatný odber spravodajstva z EÚ 👉 PRIHLÁSENIE. Zdieľaj …