mobil
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

Telekomunikačné služby online: Množstvo webových lokalít zavádza spotrebiteľov

Európska komisia a národné orgány na ochranu spotrebiteľa uverejnili výsledky celoeurópskeho skríningu 207 webových lokalít, ktoré ponúkajú služby telefonovania v pevnej/mobilnej sieti, internetu či audio a video streamingu.

Z prieskumu vyplynulo, že 163 z týchto webových lokalít možno porušuje právne predpisy EÚ o ochrane spotrebiteľa. Medzi najčastejšie zistené problémy patria reklama údajne bezplatných alebo zľavnených balíkov, ktoré sú v skutočnosti viazanými ponukami, nedostatočný systém riešenia sporov alebo to, že tieto webové lokality môžu jednostranne zmeniť zmluvné podmienky bez toho, aby o tom spotrebiteľa informovali alebo mu to zdôvodnili.

Vĕra Jourová, komisárka pre spravodlivosť, spotrebiteľov a rodovú rovnosť, v tejto súvislosti uviedla: „Spotrebitelia používajú svoj mobilný telefón alebo predplatený internet každý deň a mali by môcť týmto službám dôverovať. Vykonaný skríning však potvrdzuje, že množstvo webových lokalít, ktoré predávajú takéto služby, spotrebiteľov zavádza falošnými zľavami alebo im neposkytuje úplné informácie potrebné na to, aby sa mohli informovane rozhodnúť. Očakávam, že falošné a zavádzajúce informácie budú čo najskôr opravené s cieľom zabezpečiť to, že sektor v plnej miere dodržiava pravidlá EÚ na ochranu spotrebiteľa.“

Komisia nedávno navrhla Novú dohodu pre spotrebiteľov, ktorá ďalej posilní možnosti spotrebiteľa reagovať na obchodníkov, ktorí využívajú nekalé obchodné praktiky, a príslušným orgánom umožní dôraznejšie presadzovať pravidlá EÚ na ochranu spotrebiteľa.

Hlavné zistenia:

  • V 50 % prípadov webové lokality propagovali službu zadarmo alebo so zľavou v prípadoch, keď ju bolo možné získať len ako súčasť viazaného balíka služieb;
  • v 78,7 % prípadov webové lokality neuvádzali odkaz na platformu na riešenie sporov online;
  • na 40,6 % webových lokalít nebol uvedený žiadny opis systému riešenia sporov;
  • 31,9 % webových lokalít môže jednostranne zmeniť podmienky zmluvy alebo charakteristiky služby bez informovania spotrebiteľa či bez toho, že spotrebiteľ by mohol zmluvu zrušiť;
  • 25,1 % webových lokalít neposkytlo jasné alebo pravdivé informácie o možnostiach náhrady a vrátenia peňazí v prípadoch, keď ponúkaná služba nezodpovedá tomu, za čo klient zaplatil;
  • 21,7 % webových lokalít neuviedlo jasné a komplexné informácie o automatickom predĺžení obnove zmluvy.
Viac..  Zásoby zemného plynu v Únii sú na vysokej úrovni

Ďalšie kroky

Vnútroštátne orgány podrobnejšie preveria 163 webových lokalít, pri ktorých boli zistené nezrovnalosti, a ak sa potvrdia, budú žiadať nápravu. Orgány zodpovedné za spoluprácu v oblasti ochrany spotrebiteľa zabezpečia, aby webové lokality postupovali v zmysle zákona, pričom využijú vnútroštátne postupy presadzovania práva, ktoré majú k dispozícii.

Súvislosti

Celoeurópsky skríning webových lokalít (tzv. sweep) je sériou kontrol, ktoré vykonávajú orgány na ochranu spotrebiteľa naraz v rôznych krajinách. Zisťuje sa pri nich, či sa dodržiavajú právne predpisy EÚ na ochranu spotrebiteľa. Ak sa zistí porušovanie predpisov EÚ na ochranu spotrebiteľa, tieto orgány sa obrátia na dotknuté spoločnosti a vyzvú ich, aby nedostatky odstránili. Predchádzajúce sweepy sa zameriavali na: leteckých dopravcov (2007), mobilný obsah (2008), elektronický tovar (2009), lístky predávané cez internet (2010), spotrebiteľské úvery (2011), digitálny obsah (2012), cestovné služby (2013), záruky na elektronický tovar (2014), smernicu o právach spotrebiteľov (2015) a porovnávacie weby v sektore cestovných služieb (2016).

Komisia s pomocou siete pre spoluprácu v oblasti ochrany spotrebiteľa každý rok koordinuje skríning webových lokalít v konkrétnom sektore. Členmi siete sú orgány na ochranu spotrebiteľa z 30 krajín (28 krajín EÚ, Nórsko a Island), ktoré sú zodpovedné za presadzovanie právnych predpisov EÚ na ochranu spotrebiteľa v rámci EÚ.

Z hodnotiacej tabuľky spotrebiteľských trhov EÚ z roku 2016, v ktorej sa sleduje názor spotrebiteľov na viac ako 40 trhov, vyplynulo, že sektor telekomunikácií má na svedomí najvyššie celkové poškodzovanie spotrebiteľa, keďže sa ukázalo, že v tomto sektore sa zďaleka najvyšší počet spotrebiteľov stretáva s problémami.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

internet

Len 7 % ľudí na Slovensku nikdy nepoužilo internet, v porovnaní s EÚ viac online nakupujeme

Vlani len 7 percent ľudí na Slovensku v štatistickom zisťovaní uviedlo, že nikdy nepoužili internet. …

Consent choices