europsky parlament
Hlasovanie poslancov Európskeho parlamentu. PHOTO: © European Union- EP.

Voľby do Európskeho parlamentu budú v máji 2019

Rada prijala rozhodnutie, ktorým sa stanovuje termín nadchádzajúcich volieb do EP na 23. až 26. mája 2019. Na tomto termíne sa jednomyseľne zhodla Rada po konzultácii s Európskym parlamentom.

Podľa aktu o voľbách z roku 1976 sa voľby do Európskeho parlamentu konajú v čase od štvrtka do nedele počas prvého celého júnového týždňa. Ak však nie je možné, aby sa voľby konali v uvedenom týždni, podľa uvedeného aktu môže Rada po porade s Európskym parlamentom jednomyseľne určiť iný termín, ktorý nepredchádza termín určený podľa aktu o voľbách o viac ako dva mesiace ani nenasleduje o viac ako jeden mesiac po ňom.

Rada v minulosti rozhodla o iných termínoch volieb trikrát (v rokoch 1984, 1989 a 2014).

Viac..  EK zaslala Slovensku formálne oznámenie v súvislosti so smernicou o čistení odpadových vôd

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

Rekapitulácia prvého polroka 2021 v EP: Covid-19, Konferencia o budúcnosti Európy a klimatický predpis

Počas prvého polroka 2021 Európsky parlament prijal opatrenia na zmiernenie dopadov koronakrízy a spustil Konferenciu …