Annemie Turtelboom
Annemie Turtelboom, členka EDA zodpovedná za tento audit. PHOTO: © European Union- EP.

Audítori EÚ vykonajú audit účasti verejnosti na tvorbe práva EÚ


Konkrétne preskúma verejné konzultácie so zainteresovanými stranami, ktoré organizuje Európska komisia pri príprave svojich legislatívnych návrhov.

Audítori ako zdroj informácií pre tých, ktorí sa o túto tému zaujímajú, uverejnili podkladový dokument pod názvom Konzultácie s verejnosťou pri príprave právnych predpisov EÚ.

Predtým ako Komisia navrhne nové legislatívne iniciatívy, posudzuje ich potenciálne ekonomické, sociálne a environmentálne dôsledky. Konzultuje tiež so zainteresovanými stranami, ako sú občania, firmy a iné organizácie. Audítori posúdia účinnosť, primeranosť, transparentnosť a otvorenosť týchto verejných konzultácií so zainteresovanými stranami.

„Verejnými konzultáciami sa má podporiť transparentnosť a vyvodzovanie zodpovednosti a zabezpečiť všeobecný súhlas verejnosti s iniciatívami EÚ a podpora pre ne,“ uviedla Annemie Turtelboom, členka Európskeho dvora audítorov zodpovedná za tento audit. „Preskúmame, do akej miery sa tieto ciele prostredníctvom nich dosahujú.“

Audítori preskúmajú rámec Komisie pre verejné konzultácie a skontrolujú vzorku jej verejných konzultácií. Uverejnenie správy sa plánuje v polovici roka 2019.

Viac..  EP: Právo na bezpečné a legálne umelé prerušenie tehotenstva musí byť zaručené

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

I. Korčok: Európska únia je mierový projekt a Slovensko je jeho pevnou súčasťou

Slovenská republika si dnes, 9. mája 2022, pripomína spolu s ďalšími dvadsiatimi šiestimi členskými štátmi …