EUROPSKENOVINE.EUEUZEITUNG.DE ŠTATISTIKY EUROPOSLANCOV PONUKA PRÁCE A STÁŽI V EU NOVINY.SK KONTAKT
Domov / POLITIKA / Audítori EÚ vykonajú audit účasti verejnosti na tvorbe práva EÚ
Annemie Turtelboom
Annemie Turtelboom, členka EDA zodpovedná za tento audit. PHOTO: © European Union- EP.

Audítori EÚ vykonajú audit účasti verejnosti na tvorbe práva EÚ

Konkrétne preskúma verejné konzultácie so zainteresovanými stranami, ktoré organizuje Európska komisia pri príprave svojich legislatívnych návrhov.

Audítori ako zdroj informácií pre tých, ktorí sa o túto tému zaujímajú, uverejnili podkladový dokument pod názvom Konzultácie s verejnosťou pri príprave právnych predpisov EÚ.

Predtým ako Komisia navrhne nové legislatívne iniciatívy, posudzuje ich potenciálne ekonomické, sociálne a environmentálne dôsledky. Konzultuje tiež so zainteresovanými stranami, ako sú občania, firmy a iné organizácie. Audítori posúdia účinnosť, primeranosť, transparentnosť a otvorenosť týchto verejných konzultácií so zainteresovanými stranami.

„Verejnými konzultáciami sa má podporiť transparentnosť a vyvodzovanie zodpovednosti a zabezpečiť všeobecný súhlas verejnosti s iniciatívami EÚ a podpora pre ne,“ uviedla Annemie Turtelboom, členka Európskeho dvora audítorov zodpovedná za tento audit. „Preskúmame, do akej miery sa tieto ciele prostredníctvom nich dosahujú.“

Audítori preskúmajú rámec Komisie pre verejné konzultácie a skontrolujú vzorku jej verejných konzultácií. Uverejnenie správy sa plánuje v polovici roka 2019.

Viac..  Prezidenti V4: Nord stream 2 je pre Európu hrozbou

O dac

Odporúčame pozrieť

Smolkova

Monika Smolková: Členské štáty musia garantovať dostupnosť vody každej skupine obyvateľstva

Poslanci v utorok schválili návrh smernice zameraný na posilnenie dôvery spotrebiteľov vo vodu z vodovodu, …