ekodizajn
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

Europoslanci chcú rozšíriť pôsobenie smernice o ekodizajne

Európsky parlament chce, aby nová smernica o ekodizajne obsahovala aj pravidlá o recyklácii materiálov a opraviteľnosti výrobkov.

V návrhu správy poslanci vyzývajú Európsku komisiu, aby zaradila viac produktov do rozsahu pôsobnosti smernice o ekodizajne, ktorá sa zameriava na zvýšenie energetickej účinnosti výrobkov ako kotly, počítače a domáce spotrebiče už v štádiu ich navrhovania.

Keďže priemerný spotrebiteľ v EÚ kupuje nový mobilný telefón každé dva roky, poslanci chcú rozšíriť pôsobenie smernice o ekodizajnu tak, aby pokryli aj toto odvetvie. To by nielen pomohlo zlepšiť energetickú účinnosť mobilných telefónov, ale tiež by to znamenalo možnosť recyklovať vzácne kovy, ktoré obsahujú. Zjednodušilo by sa aj vymieňanie batérie.

Parlament ďalej požaduje, aby sa smernica o ekodizajne nezaoberala iba energetickou účinnosťou, ale aby zohľadnila všetky environmentálne aspekty výrobku: zostavenie, životnosť, demontáž, opraviteľnosť a možnosť recyklovania, čím by plne využila svoj potenciál. Podporilo by to posun k udržateľnejšiemu modelu spotreby známemu ako obehové hospodárstvo, v ktorom sa materiály a výrobky budú opätovne používať, opravovať a recyklovať tak dlho, ako to bude možné.

Viac..  Rokovania o brexite sa nevyvíjajú dobre. Ovplyvniť to môže aj našich občanov či firmy

V júli 2017 parlament vyzval na minimálnu životnosť výrobkov a na riešenie tzv.“ plánovaného zastarávania“ výrobkov (prípady, keď výrobca naschvál montuje do výrobkov zariadenia, aby po nejakom čase prestane fungovať).

Čo je to ekodizajn?

Sú to určité výrobky, ktoré musia spĺňať minimálne požiadavky na energetickú náročnosť. Skôr, než sa výrobok dostane na trh EÚ sa musí zabezpečiť, aby výrobok tieto normy spĺňal. Výrobcovia sú už v štádiu návrhu projektu povinní znížiť spotrebu energie a iné negatívne dopady produktov na životné prostredie. To pomáha zlepšiť kvalitu výrobkov a ochranu životného prostredia. Medzi typy výrobkov, na ktoré sa v súčasnosti vzťahujú tieto pravidlá patria kotly, počítače, domáce spotrebiče atď. Vďaka politike ekodizajnu ročne ušetria domácnosti do roku 2020 až 490 EUR. Požiadavky na ekodizajn sú doplnené povinnými požiadavkami na energetické označovanie.

Návrhom správy sa parlament bude zaoberať v stredu 30. mája, hlasovanie by malo prebehnúť v piatok 1. júna.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

odpad, kompost

V recyklácii odpadu sa máme ešte čo učiť. Už o pol roka budeme triediť aj zvyšky našich potravín

SLOVENSKO / Slováci sa postupne zlepšujú už aj v oblasti triedenia odpadu, hoci podľa únie je …