Benova
Europoslankyňa Monika Beňová. PHOTO: © European Union- EP.

Monika Beňová: Čerpanie európskych poľnohospodárskych dotácií sa musí zjednodušiť


Poľnohospodárska politika Európskej únie (EÚ) je najstaršou spoločnou európskou politikou. Na to, aby bola aj naďalej relevantná, je potrebné namiesto ohlásených škrtov, vyplývajúcich z návrhu európskeho rozpočtu na obdobie rokov 2021 – 2027, predstaviť najmä jej komplexnú reformu. 

Tá by mala zvýšiť efektívnosť vynakladaných finančných prostriedkov pre európskych poľnohospodárov. V terajšom nastavení totiž okrem poctivých ľudí priťahuje aj veľké množstvo podvodníkov a špekulantov. Výzvy v súvislosti so systémom čerpania dotácií sa pritom zďaleka netýkajú len Slovenska, ide skutočne o celoeurópsky problém,“ uviedla europoslankyňa Monika Beňová. Škandály so zlým hospodárením s týmito peniazmi sa totiž bohužiaľ objavujú pravidelne v mnohých krajinách Únie.

V rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky sa v Európe aktuálne ročne prerozdelí približne 60 miliárd eur. Tieto putujú až k 12 miliónom poľnohospodárov v jednotlivých členských štátoch. Je to obrovský balík peňazí. Možnosti ako z neho čerpať, musia byť v ďalšom období jednoduchšie a flexibilnejšie,“ zdôraznila poslankyňa Európskeho parlamentu.

Viac..  EK prijala posúdenie žiadosti Slovenska o vyplatenie 398,7 mil. eur v rámci Plánu obnovy

Nové nastavenie musí zohľadňovať aj ciele v oblasti efektívneho využívania zdrojov, či starostlivosti a ochrany životného prostredia. Väčší dôraz by mal byť kladený na monitorovanie účelnosti vynakladania týchto finančných prostriedkov. Nevyhnutnosťou je aj fungujúca motivácia a prostredníctvom nej podpora záujmu mladých ľudí o poľnohospodárstvo,“ uzavrela Monika Beňová. Témou budúcnosti poľnohospodárstva v EÚ sa bude na úvod tohto týždňového plenárneho zasadnutia zaoberať Európsky parlament.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

europsky parlament

Europarlament aktivuje proces zmeny zmlúv EÚ, predostreli šesť požiadaviek

Vo štvrtok Parlament prijal uznesenie, v ktorom vyzval Európsku radu, aby súhlasila so začatím procesu …