Benova
Europoslankyňa Monika Beňová. PHOTO: © European Union- EP.

Monika Beňová: Rokovania o rozpočte EÚ sú aj o zaistení finančnej pozície a voľnosti

Jednou z tém dnešného plenárneho zasadnutia Európskeho parlamentu (EP) bude aj návrh viacročného finančného rámca Európskej únie (EÚ) na obdobie 2021 – 2027 a problematika tzv. vlastných zdrojov príjmov do nasledujúceho európskeho rozpočtu.

Plánované vlastné zdroje príjmov rozpočtu EÚ by mali pozostávať z 3-percentnej sadzby uplatňovanej na nový spoločný konsolidovaný základ dane z príjmov právnických osôb, výnosov štátov z obchodovania s emisiami a z príspevkov na základe produkcie nerecyklovaných plastových obalových odpadov v jednotlivých krajinách. Ide o snahu zmodernizovať súčasný systém financovania, ktorý by mal po novom napomáhať k efektívnejšiemu dosahovaniu existujúcich cieľov napríklad v oblasti ochrany životného prostredia,“ priblížila poslankyňa EP Monika Beňová. Tieto nové vlastné zdroje majú predstavovať približne 12 percent z celkových očakávaných príjmov európskeho rozpočtu.

Viac..  Ivan Štefanec: Odškodnenie za karanténu by malo ísť aj malým podnikateľom a živnostníkom

Navrhované zmeny v spôsobe financovania budú samozrejme predmetom tvrdých rokovaní s jednotlivými národnými štátmi. Cieľom slovenských odborníkov v nich musí byť zaistenie finančnej pozície krajiny a zvýšenie voľnosti pri čerpaní európskych zdrojov,“ zdôraznila europoslankyňa. Prioritou musí byť aj zameranie sa na oblasti umožňujúce účinnejšie odstraňovanie rozdielov v životnej úrovni v rámci EÚ. Znamená to aj rýchlejšie vyrovnávanie sa mzdového ohodnotenia pracovníkov v tzv. starých a nových členských krajinách,“ uzavrela Monika Beňová.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

lietadlo

Letecké spoločnosti sa musia vysporiadať so súčasnými mimoriadnymi okolnosťami. EÚ im sľubuje pomoc

Predsedníčka Výboru EP pre dopravu Karima Delli prisľúbila urýchlené prerokovanie návrhu, ktorý leteckým spoločnostiam umožní …