Benova
Europoslankyňa Monika Beňová. PHOTO: © European Union- EP.

Monika Beňová: Rokovania o rozpočte EÚ sú aj o zaistení finančnej pozície a voľnosti

Jednou z tém dnešného plenárneho zasadnutia Európskeho parlamentu (EP) bude aj návrh viacročného finančného rámca Európskej únie (EÚ) na obdobie 2021 – 2027 a problematika tzv. vlastných zdrojov príjmov do nasledujúceho európskeho rozpočtu.

Plánované vlastné zdroje príjmov rozpočtu EÚ by mali pozostávať z 3-percentnej sadzby uplatňovanej na nový spoločný konsolidovaný základ dane z príjmov právnických osôb, výnosov štátov z obchodovania s emisiami a z príspevkov na základe produkcie nerecyklovaných plastových obalových odpadov v jednotlivých krajinách. Ide o snahu zmodernizovať súčasný systém financovania, ktorý by mal po novom napomáhať k efektívnejšiemu dosahovaniu existujúcich cieľov napríklad v oblasti ochrany životného prostredia,“ priblížila poslankyňa EP Monika Beňová. Tieto nové vlastné zdroje majú predstavovať približne 12 percent z celkových očakávaných príjmov európskeho rozpočtu.

Navrhované zmeny v spôsobe financovania budú samozrejme predmetom tvrdých rokovaní s jednotlivými národnými štátmi. Cieľom slovenských odborníkov v nich musí byť zaistenie finančnej pozície krajiny a zvýšenie voľnosti pri čerpaní európskych zdrojov,“ zdôraznila europoslankyňa. Prioritou musí byť aj zameranie sa na oblasti umožňujúce účinnejšie odstraňovanie rozdielov v životnej úrovni v rámci EÚ. Znamená to aj rýchlejšie vyrovnávanie sa mzdového ohodnotenia pracovníkov v tzv. starých a nových členských krajinách,“ uzavrela Monika Beňová.

Viac..  Slovensko splnilo všetky podmienky, žiada o 460 miliónov z Plánu obnovy

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

I. Korčok: Európska únia je mierový projekt a Slovensko je jeho pevnou súčasťou

Slovenská republika si dnes, 9. mája 2022, pripomína spolu s ďalšími dvadsiatimi šiestimi členskými štátmi …