Rakusko
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Rakúsku dostalo pokut za manipuláciu s údajmi o verejnom dlhu


Rada  uložila Rakúsku pokutu vo výške 26,82 milióna EUR za manipuláciu s údajmi o verejnom dlhu v spolkovej krajine Salzbursko.

Pokuta, ktorá sa týka skresľovania údajov o verejnom dlhu v rokoch 2012 a 2013, je výsledkom vyšetrovania, ktoré začala Komisia v máji 2016.

Vyšetrovanie odhalilo hrubú nedbalosť v troch rakúskych verejných subjektoch: v Krajinskom dvore audítorov, na Úrade vlády spolkovej krajiny Salzbursko a v Krajinskej vláde spolkovej krajiny Salzbursko. Komisia vydala správu vo februári 2017.

Uvedené tri inštitúcie nezabezpečili primerané kontroly zhromažďovania údajov ani postupy vykazovania údajov. To umožnilo oddeleniu pre rozpočet na Úrade vlády spolkovej krajiny Salzbursko skresľovať a zatajovať finančné transakcie. Viedlo to k tomu, že Rakúsko v rokoch 2012 a 2013 podalo Eurostatu, ktorý je štatistickým úradom EÚ, skreslené údaje o svojom verejnom dlhu.

Je to druhýkrát, čo sa uložila pokuta za manipuláciu s údajmi, a to podľa rámca EÚ pre fiškálny dohľad (nariadenie 1173/2011). Prvá pokuta sa uložila Španielsku v júli 2015. Nariadenie 1173/2011 sa prijalo v roku 2011 ako súčasť posilňovania fiškálneho riadenia.

Viac..  V obchode s tovarmi únia v apríli skončila v deficite 43,6 miliardy eur

Údaje týkajúce sa deficitu verejných financií a verejného dlhu sú podstatným vstupom pre koordináciu hospodárskych politík na úrovni EÚ. Rada na základe odporúčania Komisie môže rozhodnúť o uložení pokuty členskému štátu eurozóny na účely presadzovania rozpočtového dohľadu v eurozóne. Cieľom je zamedziť skresľovaniu údajov o deficite a dlhu, či už zámernému alebo v dôsledku hrubej nedbalosti.

Toto rozhodnutie sa prijalo bez diskusie na zasadnutí Rady pre konkurencieschopnosť.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

nicholsonova

L. Ď. Nicholsonová: Veľká nespravodlivosť končí, slovenské deti už Rakúskom nebudú diskriminované

“Vítam rozhodnutie Súdneho dvora EÚ. Na problém rakúskych prídavkov som poukazovala, odkedy podmienky zmenili,” povedala …