EUROPSKENOVINE.EUEUZEITUNG.DE ŠTATISTIKY EUROPOSLANCOV PONUKA PRÁCE A STÁŽI V EU NOVINY.SK KONTAKT
Domov / POLITIKA / Audítori EÚ: Politiku súdržnosti po roku 2020 treba zjednodušiť
Ladislav BALKO
Ladislav Balko (vpravo), člen Európskeho dvora audítorov zodpovedný za túto správu. PHOTO: © European Union- EP.

Audítori EÚ: Politiku súdržnosti po roku 2020 treba zjednodušiť

Zjednodušenie pravidiel pre výdavky v politike súdržnosti je kľúčovou výzvou, ktorá sa bude riešiť v období po roku 2020. V novom informačnom dokumente Európskeho dvora audítorov audítori stanovujú niekoľko zásad, ktoré sa majú dodržiavať, a kľúčové oblasti, ktoré si vyžadujú pozornosť Európskej komisie, Európskeho parlamentu a členských štátov pri rozhodovaní o nových pravidlách.

„V priebehu rokov sa vykonávanie politiky súdržnosti stalo zložitým, a to napriek úsiliu Európskej komisie,“ uviedol Ladislav Balko, člen Európskeho dvora audítorov zodpovedný za tento informačný dokument. „Existuje dohoda o potrebe ďalšieho zjednodušenia po roku 2020, ale tiež musia byť jasné ciele tohto zjednodušenia a ako ho vykonať.“

Vo všeobecnosti audítori navrhujú, aby hlavné zásady zjednodušenia tejto politiky po roku 2020 zahŕňali dobre vymedzenú stratégiu so štruktúrovaným prístupom založeným na dôkazoch. Na dosiahnutie účinného zjednodušenia Komisia, Európsky parlament, Rada a členské štáty musia preukázať pevný záväzok. Taktiež by mali pamätať na to, že zjednodušenie nie je samé o sebe cieľom a nemalo by ohrozovať zlepšenia, ktoré sa už dosiahli vo vnútorných kontrolách.

Viac..  Ivan Štefanec: Kauzami Smeru sa musí zaoberať Európsky parlament

Audítori určili päť kľúčových oblastí, ktoré si vyžadujú osobitnú pozornosť Komisie, Európskeho parlamentu, Rady a členských štátov.

  • Jednoduché, jasné a pevné pravidlá a harmonizácia pravidiel medzi rôznymi fondmi a programami.
  • Štruktúra riadenia operačných programov. Súčasné opatrenia zahŕňajú viac než 390 programov s približne 1 400 orgánmi zodpovednými za ich riadenie a kontrolu. Tým sa vytvára zbytočná zložitosť a obmedzuje účinné vykonávanie politiky.
  • „Pozlacovanie” (pridávanie ešte väčšej zložitosti na úrovni členských štátov) a administratívna neefektivita pri výbere projektov a monitorovaní programov. Existuje značný potenciál úspor lepším využívaním moderných technológií.
  • Využívanie možností zjednodušených nákladov a ďalších opatrení na základe podmienok. Komisia a členské štáty by mali zabezpečiť väčšie zameranie na výkonnosť pri uhrádzaní platieb na základe splnenia podmienok.
  • Efektívnosť a účinnosť kontrol. Komisia by mala stanoviť jasné opatrenia týkajúce sa rozsahu a frekvencie overovania na všetkých úrovniach. Členské štáty by mali riešiť problémy, ako je potreba viacnásobného predkladania tých istých dokumentov.

O dac

Odporúčame pozrieť

Merkel

EÚ by mala podľa Merkelovej zmeniť protimonopolné pravidlá

BERLÍN – Európska únia by mala zvážiť zmeny svojich pravidiel na ochranu hospodárskej súťaže, pokiaľ …