EUROPSKENOVINE.EUEUZEITUNG.DE ŠTATISTIKY EUROPOSLANCOV PONUKA PRÁCE A STÁŽI V EU NOVINY.SK KONTAKT
Domov / POLITIKA / Audítori EÚ: Kvalitné preskúmania ex post sú zásadne dôležité pre kvalitu legislatívy
Henri Grethen
Henri Grethen, člen EDA zodpovedný za túto správu. PHOTO: © European Union.

Audítori EÚ: Kvalitné preskúmania ex post sú zásadne dôležité pre kvalitu legislatívy

Podľa novej správy Európskeho dvora audítorov systém Európskej komisie na preskúmanie právnych predpisov ex post vychádza z porovnania s ekvivalentnými systémami v členských štátoch celkovo priaznivo. Audítori uvádzajú, že kvalitné preskúmania ex post sú zásadne dôležité pre kvalitu legislatívy.

Identifikovali však niekoľko nedostatkov, predovšetkým v súvislosti s chýbajúcimi medziinštitucionálnymi definíciami doložiek o preskúmaní, s nejasným prístupom k niektorým druhom preskúmaní a s nedostatočnou jasnosťou Programu regulačnej vhodnosti a efektívnosti (REFIT).

Preskúmanie legislatívy po nadobudnutí účinnosti je kľúčovou súčasťou politiky Európskej komisie na dosiahnutie lepšej právnej regulácie. Lepšia právna regulácia znamená koncipovanie politík a právnych predpisov tak, aby sa dosiahli ich ciele a umožnilo rozhodovať o veciach verejných na základe dôkazov. Ide o činnosť, ktorou by sa malo zaistiť, aby sa politické rozhodnutia pripravovali otvoreným a transparentným spôsobom na základe najlepších dostupných dôkazov a pri plnom zapojení zainteresovaných strán. Zahŕňa celý cyklus príslušnej politiky, od návrhu a prípravy, cez prijatie, zavedenie a uplatňovanie (vrátane presadzovania jej uplatňovania) až po hodnotenie a revíziu.

Audítori posudzovali, či bol systém EÚ týkajúci sa preskúmavania náležite naplánovaný, uspokojivo vykonávaný, riadený a či bola jeho kvalita náležite kontrolovaná. Celkovo dospeli k záveru, že z porovnania so situáciou vo väčšine členských štátov vychádzajú preskúmania Komisie priaznivo. Systém hodnotiacich preskúmaní je dobre navrhnutý a riadený a jeho kvalita sa dôkladne kontroluje. Na iné druhy preskúmaní sa však nevzťahujú rovnako prísne štandardy kontroly kvality, aj keď súvisiaca práca môže mať podobný charakter, trvanie a náklady ako hodnotenia.

Viac..  Ivan Štefanec: Kauzami Smeru sa musí zaoberať Európsky parlament

„Tieto preskúmania pomáhajú zákonodarcom porozumieť vplyvu, nedostatkom a výhodám danej politiky alebo právneho predpisu,“ uviedol Henri Grethen, člen Európskeho dvora audítorov zodpovedný za túto správu. „Preto je nevyhnutné, aby sa vykonávali náležite.“

Audítori hovoria, že doložky o preskúmaní a monitorovaní sa často využívajú, no keďže neexistujú spoločné definície a usmernenia platné pre všetky inštitúcie EÚ, ich obsah ani ich očakávané výstupy nie sú vždy jasné. Napriek tomu sa však v právnych textoch v posledných rokoch objavujú častejšie. V niekoľkých prípadoch, keď doložka o preskúmaní nebola zahrnutá do návrhu, vložila sa počas legislatívneho procesu. Audítori to považujú za pozitívny krok.

Audítori predkladajú Komisii niekoľko odporúčaní, z ktorých niektoré by ďalej rozvinuli a posilnili systém EÚ pre spoločnú medziinštitucionálnu spoluprácu medzi Komisiou, Európskym parlamentom, Radou a členskými štátmi.

O dac

Odporúčame pozrieť

europsky parlament

Sme rodina Borisa Kollára, ako aj Progresívne Slovensko spoločne so stranou Spolu, dnes zverejnili kandidátov do eurovolieb

Lídrom kandidátky hnutia Sme rodina do májových eurovolieb bude poslanec NR SR Peter Pčolinský. Z …