Benova
Europoslankyňa Monika Beňová. PHOTO: © European Union- EP.

Monika Beňová: Ochrana autorských práv nesmie viesť k zavádzaniu cenzúry


Výbor Európskeho parlamentu (EP) pre právne veci schválil návrh úprav súvisiacich s európskou smernicou týkajúcou sa ochrany autorských práv. Viaceré z daných zmien možno z hľadiska potreby zachovania slobody internetu a voľného toku informácií vnímať veľmi kontroverzne.

Zjednotenie regulácií ohľadom autorských práv v Európe, ako aj ochrana vlastníkov týchto práv sú dôležité. Pre spoločnosti pôsobiace v rámci jednotlivých členských štátov Európskej únie je totiž zložité riadiť sa v súčasnosti 28 rôznymi druhmi legislatívy. Podstatné však je, aby nová úprava viedla k zjednodušeniu a nie k sťaženiu prístupu na digitálny trh,“ priblížila poslankyňa EP Monika Beňová.

Ako problematické sú vnímané predovšetkým články 11 a 13 navrhovanej smernice. Prvý z nich sa týka napríklad úhrady autorských práv zo strany internetových prehliadačov vydavateľom. Jeho súčasné nastavenie by však mohlo skomplikovať vyhľadávanie spravodajského a publicistického obsahu na internete,“ uviedla europoslankyňa.

Článok 13 prichádza s automatickým filtrovaním obsahu. To by malo zabezpečiť, že nebude zverejňovaný obsah porušujúci autorské práva. Tu je otázne do akej miery by takáto kontrola mohla v praxi reálne fungovať. Internet sa totiž nemôže jej prostredníctvom zmeniť z doteraz slobodnej platformy na nástroj prílišnej kontroly jeho užívateľov. Ochrana autorských práv jednoducho v demokratickej spoločnosti nesmie viesť k zavádzaniu akejkoľvek cenzúry,“  zdôraznila Monika Beňová.

Viac..  Europarlament aktivuje proces zmeny zmlúv EÚ, predostreli šesť požiadaviek

Schválenie navrhovanej legislatívnej úpravy výborom pre právne veci samozrejme nie je končené. Dôležité bude ako sa k návrhu postaví plénum Európskeho parlamentu, ako aj ďalšie diskusie o ňom s predstaviteľmi národných štátov.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

europsky parlament

Europarlament aktivuje proces zmeny zmlúv EÚ, predostreli šesť požiadaviek

Vo štvrtok Parlament prijal uznesenie, v ktorom vyzval Európsku radu, aby súhlasila so začatím procesu …