Benova
Europoslankyňa Monika Beňová. PHOTO: © European Union- EP.

Monika Beňová: Ochrana autorských práv nesmie viesť k zavádzaniu cenzúry

Výbor Európskeho parlamentu (EP) pre právne veci schválil návrh úprav súvisiacich s európskou smernicou týkajúcou sa ochrany autorských práv. Viaceré z daných zmien možno z hľadiska potreby zachovania slobody internetu a voľného toku informácií vnímať veľmi kontroverzne.

Zjednotenie regulácií ohľadom autorských práv v Európe, ako aj ochrana vlastníkov týchto práv sú dôležité. Pre spoločnosti pôsobiace v rámci jednotlivých členských štátov Európskej únie je totiž zložité riadiť sa v súčasnosti 28 rôznymi druhmi legislatívy. Podstatné však je, aby nová úprava viedla k zjednodušeniu a nie k sťaženiu prístupu na digitálny trh,“ priblížila poslankyňa EP Monika Beňová.

Ako problematické sú vnímané predovšetkým články 11 a 13 navrhovanej smernice. Prvý z nich sa týka napríklad úhrady autorských práv zo strany internetových prehliadačov vydavateľom. Jeho súčasné nastavenie by však mohlo skomplikovať vyhľadávanie spravodajského a publicistického obsahu na internete,“ uviedla europoslankyňa.

Viac..  Kollár dal poslancom voľnú ruku, rozhodli o jeho budúcnosti na poste predsedu NR SR

Článok 13 prichádza s automatickým filtrovaním obsahu. To by malo zabezpečiť, že nebude zverejňovaný obsah porušujúci autorské práva. Tu je otázne do akej miery by takáto kontrola mohla v praxi reálne fungovať. Internet sa totiž nemôže jej prostredníctvom zmeniť z doteraz slobodnej platformy na nástroj prílišnej kontroly jeho užívateľov. Ochrana autorských práv jednoducho v demokratickej spoločnosti nesmie viesť k zavádzaniu akejkoľvek cenzúry,“  zdôraznila Monika Beňová.

Schválenie navrhovanej legislatívnej úpravy výborom pre právne veci samozrejme nie je končené. Dôležité bude ako sa k návrhu postaví plénum Európskeho parlamentu, ako aj ďalšie diskusie o ňom s predstaviteľmi národných štátov.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

Stefanec

Ivan Štefanec: Od nemeckého predsedníctva očakávam dôraz na európsku súdržnosť

Podľa europoslanca a vedúceho slovenskej delegácie pri Európskej ľudovej strane Ivana Štefanca (KDH) bude najväčšou …