auditori EU
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

Audítori EÚ: Musíme zlepšiť boj proti chemickým, biologickým, rádiologickým a jadrovým hrozbám


Podľa novej správy Európskeho dvora audítorov opatrenia EÚ v partnerských krajinách na boj proti chemickým, biologickým, rádiologickým a jadrovým (CBRN) hrozbám zlepšili kapacity a spoluprácu na vnútroštátnej a regionálnej úrovni, ale činnosti je stále potrebné priorizovať podľa miery rizika. Financovanie by sa malo sústrediť v oblastiach, ktoré sú relevantné z hľadiska bezpečnosti, a mal by sa vypracovať primeraný prístup k riadeniu rizík. 

Cieľom iniciatívy týkajúcej sa CBRN centier excelentnosti EÚ je zmierňovanie chemických, biologických, rádiologických a jadrových hrozieb a rizík s pôvodom mimo EÚ. Jej hlavným cieľom je podpora spolupráce medzi partnerskými krajinami a v týchto krajinách. Ide o najväčší vonkajší program EÚ v oblasti občianskej bezpečnosti s rozpočtom vo výške 130 mil. EUR na roky 2014 – 2020.

Audítori následne kontrolovali osobitnú správu z roku 2014, ktorá sa týkala zriadenia tohto systému. Dospeli k záveru, že iniciatíva prispieva k zmierňovaniu hrozieb, ale jej dôveryhodnosť a udržateľnosť závisia od schopnosti prispôsobiť sa a riešiť hlavné výzvy.

„Udalosti, akými bolo použitie sarínu a plynného chlóru v Iraku a Sýrii, vypuknutie ochorenia Ebola v západnej Afrike a roztavenie jadrového reaktora vo Fukušime, sú silnou pripomienkou nebezpečenstiev, ktoré predstavujú chemické, biologické, rádiologické a jadrové riziká,“ povedala Bettina Jakobsen, členka Európskeho dvora audítorov zodpovedná za túto správu. „Primeraný prístup k riadeniu rizík zatiaľ nebol vypracovaný v rámci iniciatívy. Veľa úsilia sa vynaložilo na zvýšenie počtu partnerských krajín namiesto zamerania úsilia na financovania na krajiny, ktoré sú najrelevantnejšie pre bezpečnosť EÚ.“ 

Audítori uznávajú, že iniciatíva podporuje kultúru bezpečnosti a spolupráce. Národné tímy boli vymenované vo väčšine partnerských krajín na zabezpečenie spolupráce medzi agentúrami. Regionálna spolupráca, ktorú sa iniciatíva snaží podporovať, bola podľa audítorov iniciovaná, SK 2 ale medzi partnerskými krajinami je stále nedostatočná interakcia, pretože chcú najprv riešiť svoje národné potreby.

Viac..  R. Hajšel o balíku Fit for 55: Prijatie je nevyhnutné, ale nie za každú cenu

Komisia poskytuje partnerským krajinám nástroje a metodiku, aby im pomohla posúdiť ich vlastné potreby a vypracovať národné akčné plány na zmierňovanie chemických, biologických, rádiologických a jadrových rizík. Neposkytuje však dostatočné usmernenia, ako by sa riziká mali identifikovať a priorizovať.

Od roku 2014 sa zapojenie delegácií EÚ zlepšilo. Neboli však dostatočne aktívne v presadzovaní iniciatívy a mobilizovaní politickej vôle, hovoria audítori. Absencia jasných cieľov, príslušných ukazovateľov a údajov zozbieraných na mieste zabránila posúdeniu účinkov a vplyvu projektov a iniciatívy ako celku.

Audítori preto odporúčajú, aby Komisia a ESVČ:

• stanovili priority činností na základe posúdenia systémových rizík;
• posilnili regionálny rozmer iniciatívy;
• viac posilnili úlohu delegácií EÚ v iniciatíve;
• určili potenciálne synergie a ďalšie dostupné zdroje financovania;
• zvýšili zodpovednosť a zviditeľnenie činností a výsledkov prostredníctvom lepšieho monitorovania a hodnotenia;
• prepracovali webový portál CBRN.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

nicholsonova

Lucia Ďuriš Nicholsonová: Hľadá sa podpora na vyslovenie nedôvery Európskej komisii. Kvôli Poľsku

Chcete byť v obraze? Prihláste sa na bezplatný odber spravodajstva z EÚ 👉 PRIHLÁSENIE. Zdieľaj …