3D
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

3D tlač: Európsky parlament skúma novú technológiu


Kto by mal niesť zodpovednosť, ak vec vytlačená na 3D tlačiarni niekomu spôsobí ujmu? Výrobca tlačiarne, jej majiteľ, dizajnér daného produktu alebo ten, kto ho vytlačil? 

Technológia 3D tlače môže zásadne zmeniť spôsob, ako budeme v budúcnosti vyrábať veci. A aj ich distribuovať. Načo tovar prevážať kamiónmi, keď si ho budeme môcť vytlačiť doma alebo na rohu ulice?

Podľa Európskej komisie by mal trh s 3D tlačou do roku 2021 dosiahnuť hodnotu 9,64 miliardy eur. Ako pri každej inovácii, aj tu sa vynárajú viaceré otázky. Kto bude mať na konkrétny produkt autorské práva? A kto bude zodpovedný za to, ak sa vec z 3D tlačiarne pokazí alebo nebodaj niekomu ublíži? Európsky parlament preto predstavuje svoju víziu, ako tu stanoviť čo najlepšie pravidlá.

Právny výbor EP  prijal 20. júna nelegislatívne uznesenie od francúzskej poslankyne Joëlle Bergeron (EFDD), v ktorom načrtáva, ako by bolo možné túto oblasť čo najlepšie regulovať.

Ešte predtým, ako bude dokument predložený na plenárne hlasovanie, odpovedala na niekoľko otázok.

Kto by mal niesť zodpovednosť, ak sa poškodí alebo niekoho zraní vec vytlačená v 3D tlačiarni?  

V tejto oblasti sa uplatňujú všeobecné pravidlá občianskoprávnej zodpovednosti, ako ich upravuje smernica EÚ o e-commere. Mali by ste však pouvažovať o špeciálnom režime, ktorý by stanovoval, kto je zodpovedný za škodu.

V prípade problémov môže byť za závadný produkt zodpovedný byť výrobca alebo distribútor 3D návrhu, výrobca tlačiarne, výrobca softvéru, distribútor materiálu použitého na tlač, alebo osoba, ktorá daný produkt vyrába. Záleží to od toho, kde v procese výroby problém vznikol. Vypátrať, kto je tu naozaj zodpovedný, je však veľmi komplikované a zdĺhavé.

Doteraz v tejto oblasti ani neexistuje judikatúra súdneho dvora. Pre výrobcov je to teda neprebádané územie. Európsky parlament preto chce od komisie, aby sa na to bližšie pozrela a navrhla, čo sa dá robiť. (V EÚ môže podávať legislatívny návrh len Európska komisia, Parlament a Rada o ňom potom hlasujú. Parlament však môže od komisie žiadať, aby vypracovala legislatívny návrh. Pozn. red.)

Prehľadné pravidlá nám pomôžu lepšie chrániť autorské práva dizajnérov a tlačiarní a bojovať proti nelegálnemu kopírovaniu. Ako vidíte budúcnosť tohto odvetvia?

3D tlač sa síce rozširuje, no z hľadiska ochrany autorských práva zatiaľ nepredstavuje veľké problémy. Zatiaľ ju aj tak naviac využívajú veľké priemyselné alebo hi-tech firmy, ktoré takto vyrábajú prototypy alebo limitované série produktov v rámci ich inovácií.

Počet ľudí, ktorí si vytlačia 3D objekt chránený autorskými právami, je dnes veľmi nízky. Najväčšie riziko zatiaľ predstavuje kopírovanie umeleckých predmetov. Musíme sa však zamyslieť nad tým, ako budeme chrániť autorské práva, keď sa 3D tlač stane štandardným priemyselným postupom.

Musíme dávať pozor aj na otázky šifrovania a ochrany 3D súborov. A postarať sa o to, aby sa nedali voľne sťahovať a kopírovať.  Veľmi dôležité bude zabrániť kopírovaniu zakázaných vecí. Ak chceme predísť nelegálnemu kopírovaniu, podľa môjho názoru by sme mali vytvoriť právny rámec na to, aby ste si mohli 3D vec vytlačiť a aby jej autor zároveň dostal adekvátnu odmenu.

Ďalšie kroky

O správe bude Parlament hlasovať počas júlového plenárneho zasadnutia v Štrasburgu.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

I. Korčok: Európska únia je mierový projekt a Slovensko je jeho pevnou súčasťou

Slovenská republika si dnes, 9. mája 2022, pripomína spolu s ďalšími dvadsiatimi šiestimi členskými štátmi …