Moscovici
Komisár pre hospodárske a finančné záležitosti, dane a clá Pierre Moscovici. PHOTO: © European Union.

Členské štáty EÚ schválili nové pravidlá na boj proti podvodom s DPH


Komisia víta politickú dohodu, ku ktorej dospeli členské štáty EÚ, pokiaľ ide o nové nástroje na odstránenie nedostatkov systému EÚ v oblasti dane z pridanej hodnoty (DPH). Tieto nedostatky môžu mať za následok rozsiahle podvody s DPH, pre ktoré dochádza v rozpočtoch členských štátov EÚ každý rok k stratám vo výške 50 miliárd EUR.

Cieľom nových opatrení, ktoré Komisia navrhla v novembri 2017, je vybudovať dôveru medzi členskými štátmi, aby si mohli vymieňať viac informácií, a posilniť spoluprácu medzi vnútroštátnymi daňovými orgánmi a orgánmi presadzovania práva. Keď tieto opatrenia nadobudnú účinnosť, budú si členské štáty môcť vymieňať viac relevantných informácií a užšie spolupracovať v boji proti zločineckým organizáciám vrátane teroristov.

Komisár pre hospodárske a finančné záležitosti, dane a clá Pierre Moscovici v súvislosti s dosiahnutím dohody uviedol: „Členské štáty dnes schválením nových pravidiel potvrdzujú svoju vôľu bojovať proti podvodom s DPH spoločne. EÚ robí v reforme DPH veľký krok vpred smerom k systému, ktorý plní svoj účel a znemožní konanie zločincov. Balík návrhov Komisie v oblasti DPH, ktorého súčasťou sú aj tieto pravidlá, bude mať celkovo veľký vplyv na podvody s DPH a kladný účinok na verejné financie a rozpočty krajín EÚ.“

Vďaka novým pravidlám sa posilní spolupráca medzi členskými štátmi, ktoré tak budú môcť rýchlejšie a efektívnejšie riešiť podvody v oblasti DPH, nevynímajúc ani podvody, ku ktorým dochádza online. Viac sa budú využívať IT systémy, ktoré by mali nahradiť manuálne spracúvanie údajov. Informácie týkajúce sa DPH a spravodajské informácie o organizovaných skupinách zapojených do najzávažnejších podvodov v oblasti DPH sa odteraz budú systematicky zdieľať s orgánmi presadzovania práva EÚ. A v neposlednom rade, lepšia koordinácia medzi daňovými správami a orgánmi presadzovania práva na vnútroštátnej úrovni a na úrovni EÚ počas vyšetrovaní umožní pohotovejšie a účinnejšie potláčanie tejto rýchlo sa rozvíjajúcej trestnej činnosti. Nové opatrenia výrazne posilnia našu schopnosť identifikovať podvodníkov a páchateľov trestnej činnosti, ktorí sa obohacujú na úkor daňových príjmov, a zakročiť proti nim.

Viac..  Medziročná inflácia v únii v máji vzrástla na 8,8 % z aprílových 8,1 %

Ďalšie kroky

Nové pravidlá spolupráce budú uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie a účinnosť nadobudnú o 20 dní neskôr. Keďže na zavedenie automatizovaného prístupu k informáciám, ktoré zhromaždili colné orgány, a k údajom o evidencii vozidiel bude nutné vyvinúť nové technologické postupy, ich uplatňovanie sa odloží do 1. januára 2020.

Súvislosti

Navrhované opatrenia nadväzujú na návrhy týkajúce sa hĺbkovej reformy systému DPH v EÚ, ktoré Komisia predložila v októbri 2017, a na akčný plán v oblasti DPH – K jednotnému priestoru EÚ v oblasti DPH, ktorý bol predložený v apríli 2016.

Spoločný systém dane z pridanej hodnoty (DPH) zohráva na európskom jednotnom trhu významnú úlohu. DPH je dôležitým a čoraz väčším zdrojom príjmov v EÚ – v roku 2015 predstavovala viac než 1 bilión EUR, čo zodpovedá 7 % HDP Únie. DPH zároveň tvorí základ jedného z vlastných zdrojov EÚ.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

nicholsonova

Lucia Ďuriš Nicholsonová: Hľadá sa podpora na vyslovenie nedôvery Európskej komisii. Kvôli Poľsku

Chcete byť v obraze? Prihláste sa na bezplatný odber spravodajstva z EÚ 👉 PRIHLÁSENIE. Zdieľaj …