Moscovici
Komisár pre hospodárske a finančné záležitosti, dane a clá Pierre Moscovici. PHOTO: © European Union- EP.

Colná únia EÚ oslavuje 50-te narodeniny

Zrodila sa z prelomových povojnových dohôd, ktoré pripravili pôdu pre európsku integráciu, a v roku 1968 sa stala skutočnosťou. Prvým rozhodným krokom colnej únie k premene EÚ na najväčší obchodný blok na svete, v ktorom dnes 28 colných správ koná ako jeden subjekt, bolo zrušenie colných sadzieb pre obchod s tovarom vo vtedajšom Európskom spoločenstve.

Za posledných 50 rokov sa z colnej únie stal základný kameň jednotného trhu – udržiava bezpečnosť
hraníc EÚ a chráni občanov pred zakázanými a nebezpečnými výrobkami, ako sú zbrane či drogy.
Zároveň cez ňu prechádza čoraz väčší podiel globálneho obchodu: colné orgány EÚ v roku 2017
odbavili 16 % svetového obchodu.

1. júla 2018, čiže presne 50 rokov po zriadení colnej únie, Komisia organizuje podujatia na letiskách a
v školách v celej EÚ, ktoré majú zvýšiť povedomie o tomto mimoriadnom úspechu.

Komisár pre hospodárske a finančné záležitosti, dane a clá Pierre Moscovici v tejto súvislosti povedal:
„Colná únia je obrovský a jedinečný úspech. Stará sa o plynulosť obchodu a bezpečnosť spotrebiteľov, a tak Európanom umožňuje naplno využívať výhody vnútorného trhu. Ďakujem tisíckam ľudí, ktorí za posledných 50 rokov prispeli a ďalej prispievajú k tomuto európskemu triumfu.“

Ako funguje colná únia?

Colná únia bola po prvýkrát ustanovená v Rímskej zmluve a v roku 1968 viedla k zrušeniu ciel
vyberaných na hraniciach medzi členmi Európskeho spoločenstva. Dnes predstavuje jediný obchodný
priestor, v ktorom dochádza k voľnému obehu tovaru, či už bol vyrobený v EÚ alebo za jej hranicami.
Tovar z krajín mimo EÚ sa spravidla preclieva pri prvom vstupe do EÚ. Tak colné orgány zabezpečujú
úhradu týchto ciel a ochranu finančných záujmov Únie a jej členských štátov. Colné orgány okrem toho
bránia vstupu výrobkov do Únie, ktoré predstavujú riziko pre bezpečnosť alebo zdravie občanov EÚ.
Zastavujú aj nezákonne prevážaný a pašovaný tovar, tovar, ktorý ohrozuje životné prostredie a
európske kultúrne dedičstvo, a tovar, ktorý narúša finančné záujmy EÚ a jej členských štátov.

Viac..  Podpredseda Európskej komisie Maroš Šefčovič a komisár Thierry Breton založili Európsku alianciu surovín

Členské štáty EÚ sa starajú o hladké fungovanie jednotného colného priestoru dodržiavaním
spoločného súboru pravidiel, ktorého základným kameňom je tzv. Colný kódex Únie. Dodržiavanie
tohto kódexu, aktualizovaného v roku 2013 a platného od roku 2016, znamená, že krajiny EÚ sa pri
dovoze, vývoze a tranzite tovaru riadia rovnakými pravidlami a postupmi. Vďaka tomu rastie
hospodárska súťaž a obchod, zlepšuje sa efektivita, zvyšuje kvalita a znižujú sa ceny pre spotrebiteľov.

Za rozsiahlu každodennú prevádzku colnej únie sú vo všetkých krajinách EÚ primárne zodpovedné
vnútroštátne colné orgány, ktoré sa v spolupráci aj s Komisiou usilujú, aby colná únia fungovala.
Zároveň je na ochranu záujmov európskych občanov a podnikov na celom svete nevyhnutná širšia
medzinárodná spolupráca. V tejto súvislosti EÚ podpísala s 80 krajinami mimo EÚ vyše 50
medzinárodných dohôd o colnej spolupráci a vzájomnej administratívnej pomoci zameraných na
podporu kontrol a presadzovania práva, ako aj na zjednodušenie a zosúladenie colných postupov, ktoré
následne vedú k zníženiu administratívnej záťaže a nákladov pre európske podniky.

Komisia nedávno navrhla, aby aj budúci rozpočet EÚ obsahoval finančný záväzok určený na colné
programy vo výške 950 miliónov eur. Tieto peniaze by mali prispieť k zlepšeniu spolupráce a výmeny
údajov medzi colnými orgánmi, a zároveň podporiť colníkov a pripraviť ich na pracovné úlohy. Do
rozpočtových plánov EÚ bol zahrnutý aj nový fond v hodnote 1,3 miliardy eur, ktorý má pomáhať
členským štátom pri nákupe, údržbe a výmene colného vybavenia podľa aktuálnych trendov.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

alkohol

Súkromné pálenie alkoholu sa rušiť nebude. Rezort dostal povolenie od Európskej komisie

Na Facebooku minister financií SR Eduard Heger informoval, že sa súkromné pálenie alkoholu na Slovensku …