dovolenka
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

Nová smernica EÚ zaručí lepšiu ochranu pre dovolenkárov už toto leto


Od 1. júla budú mať spotrebitelia, ktorí si kúpia balík cestovných služieb, väčšie práva.

Vďaka novej smernici nebude ochrana platiť len pre tradičné zájazdy, ale bude sa vzťahovať aj na spotrebiteľov, ktorí si zarezervujú iné formy kombinovaných cestovných služieb, napríklad balíky zostavené podľa vlastných potrieb, pri ktorých si vyberú jednotlivé prvky svojej cesty na jednom predajnom mieste na internete alebo v jednej cestovnej kancelárii. Na základe novej smernice sa tiež zavedie ochrana „spojených cestovných služieb“, keď si spotrebiteľ kúpi cestovné služby na jednom predajnom mieste, ale prostredníctvom oddelených rezervačných postupov, alebo keď je po rezervácii jednej cestovnej služby na jednej internetovej stránke presmerovaný na rezerváciu inej služby na inej internetovej stránke.

Komisárka pre spravodlivosť, spotrebiteľov a rodovú rovnosť Věra Jourová v tejto súvislosti uviedla: Dovolenku si dnes možno ľahko kúpiť cez internet, no v prípade problémov je dobré mať istotu, že ste plne chránení. Nová smernica o balíkoch cestovných služieb je teraz prispôsobená digitálnemu veku a novým spôsobom rezervácie dovoleniek. Dovolenkári zároveň získajú nové práva a riadnu ochranu pre prípad úpadku cestovnej kancelárie. Vďaka novým pravidlám sa tiež zjednoduší cezhraničné podnikanie v oblasti cestovného ruchu.“

Nové pravidlá spotrebiteľom ďalej prinesú:

 • jasnejšie informácie pre dovolenkárov: firmy musia informovať budúcich dovolenkárov prostredníctvom štandardizovaného informačného formulára o tom, či im ponúkajú balík cestovných služieb alebo spojenú cestovnú službu, ako aj o ich základných právach. Musia poskytnúť jasné informácie o prvkoch a charakteristikách daného balíka, jeho cene a všetkých dodatočných poplatkoch.
 • vrátenie peňazí a návrat domov v prípade úpadku: firmy predávajúce balíky cestovných služieb musia mať ochranu pre prípad platobnej neschopnosti. Takáto ochrana pokrýva vrátenie peňazí a návrat domov v prípade úpadku organizátora. Vzťahuje sa aj na spojené cestovné služby.
 • jasnejšie pravidlá týkajúce sa právnej zodpovednosti: v prípade problémov nesie zodpovednosť organizátor balíka cestovných služieb, bez ohľadu na to, kto cestovné služby poskytuje.
 • posilnenie práva zrušiť zájazd: podľa novej smernice môžu cestujúci zrušiť zájazd z akéhokoľvek dôvodu, musia však zaplatiť primeraný poplatok. Ak sa ich cieľová destinácia stane nebezpečnou, napríklad z dôvodu vojny alebo prírodnej katastrofy, alebo ak sa cena balíka služieb zvýši o viac ako 8 % pôvodnej ceny, môžu dovolenku zrušiť bezplatne.
 • ubytovanie, ak nemožno zaistiť návrat domov: ak sa dovolenkári nemôžu vrátiť zo zájazdu v plánovanom čase, napríklad pre prírodnú katastrofu, majú právo na ubytovanie až na tri noci. Ubytovanie na ďalšie noci sa riadi príslušnými predpismi o právach cestujúcich.
 • pomoc dovolenkárom: organizátor zájazdu musí okrem toho poskytovať pomoc dovolenkárom v ťažkostiach, najmä tak, že im poskytne informácie o zdravotníckych službách a konzulárnej pomoci.
Viac..  Europarlament a Rada sa dohodli na spoločnej nabíjačke pre prenosné elektronické zariadenia

Nové pravidlá budú prínosom aj pre firmy vďaka:

 • jasnejším pravidlám, ktoré uľahčia cezhraničné podnikanie: firmy sa odteraz budú musieť v celej EÚ riadiť jedným súborom pravidiel, pokiaľ ide o požiadavky na informácie, zodpovednosť a ďalšie povinnosti. Vnútroštátne režimy na riešenie platobnej neschopnosti sa teraz uznávajú aj v rámci EÚ. Vďaka týmto opatreniam budú môcť firmy pôsobiť v celej EÚ tak, ako keby boli vo svojej domovskej krajine.
 • modernizovanej povinnosti uvádzať informácie – už sa nemusia uvádzať výlučne v katalógoch: obchodníci už nebudú musieť tlačiť katalógy, čo by im malo ušetriť 390 miliónov EUR ročne.
 • zníženiu regulačného zaťaženia: smernica sa už nevzťahuje na služobné cesty zabezpečené na základe rámcovej dohody, napríklad so špecializovanou cestovnou kanceláriou.

Ďalšie kroky

Členské štáty mali povinnosť preniesť smernicu do vnútroštátneho práva do 1. januára 2018. Šesťmesačné prechodné obdobie trvá do 1. júla – vtedy sa začnú uplatňovať vnútroštátne predpisy, ktorými sa smernica vykonáva. Komisia preskúma, ako bola smernica prenesená do vnútroštátneho práva členských štátov a ako sa v týchto štátoch uplatňuje. V prípade potreby prijme vhodné nadväzujúce kroky.

Súvislosti

S cieľom rozšíriť ochranu, ktorú poskytuje smernica EÚ o balíku cestovných služieb z roku 1990, Komisia predložila v júli 2013 návrh, ktorý bol v novembri 2015 formálne prijatý Európskym parlamentom a členskými štátmi. Členské štáty mali novú smernicu preniesť do svojich právnych predpisov do 1. januára 2018. Od 1. júla platia pravidlá smernice vo všetkých členských štátoch.

Nové pravidlá sa vzťahujú na kombinácie aspoň dvoch druhov cestovných služieb (doprava, ubytovanie, prenájom auta alebo iné služby, napríklad prehliadky so sprievodcom). To zahŕňa:

 • balíky cestovných služieb, ako napríklad kompletné zájazdy predávané cestovnou kanceláriou a teraz aj individuálny výber jednotlivých prvkov, ktoré si dovolenkár zakúpil na jednom predajnom mieste (v cestovnej kancelárii alebo na internete);
 • spojené cestovné služby, napríklad keď si spotrebiteľ kúpi cestovné služby na jednom predajnom mieste, ale prostredníctvom oddelených rezervačných postupov, alebo keď je po rezervácii jednej cestovnej služby na jednej internetovej stránke presmerovaný na rezerváciu inej služby na inej internetovej stránke, za predpokladu, že druhá rezervácia sa uskutoční do 24 hodín.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

benova

Monika Beňová: Nesúhlasím s iniciatívou o vyslovení nedôvery Európskej komisie kvôli Poľsku

Chcete byť v obraze? Prihláste sa na bezplatný odber spravodajstva z EÚ 👉 PRIHLÁSENIE. Zdieľaj …