Domov / BEZPEČNOSTNÁ POLITIKA / Monika Beňová: Podpora obranného priemyslu v EÚ znamená posilňovanie bezpečnosti
Benova
Europoslankyňa Monika Beňová. PHOTO: © European Union- EP.

Monika Beňová: Podpora obranného priemyslu v EÚ znamená posilňovanie bezpečnosti

Úvod tohto týždňového plenárneho zasadnutia Európskeho parlamentu (EP) bude venovaný aj programu rozvoja európskeho obranného priemyslu. Prehlbovanie partnerstva členských štátov Európskej únie (EÚ) v tejto oblasti bude zárukou väčšej stability.

Súčasné nedostatky spolupráce na európskej úrovni majú za následok napríklad duplicitu zbrojných systémov a vybavenia. Spôsobuje to neefektívne vynakladanie už aj tak obmedzeného množstva finančných prostriedkov určených na zaistenie obrany,“ priblížila poslankyňa EP Monika Beňová. Problémom je aj závislosť od tretích, mimoeurópskych krajín, pokiaľ ide o dodávky istých druhov technológií.

Podpora obranného priemyslu znamená zvýšenie schopností štátov EÚ pri zaisťovaní vlastnej bezpečnosti. „Platí to o to viac pri riešení súčasných zložitých výziev a rizík súvisiacich s terorizmom, hybridnými vojnami či celkovou situáciou na blízkom východe alebo východnej Ukrajine,“ uviedla europoslankyňa.

Viac..  ECB nezvýši úroky prinajmenšom do polovice roku 2020

Dôležitý v tejto oblasti je aj rozvoj spolupráce štátu s výrobnými podnikmi pôsobiacimi v danom priemyselnom sektore. Dôraz by tu mal byť kladený predovšetkým na podporu malých a stredných podnikov, ktoré tvoria základ európskej ekonomiky. Znamená to rozvoj technologickej základne, ako aj zvyšovanie konkurencieschopnosti a podporu inovácií,“ uzavrela Monika Beňová.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

peniaze

Lepšiemu čerpaniu podľa EK bránia nedostatok kapacity a absencia strategického plánovania

BRATISLAVA – Bezproblémovému čerpaniu európskych štrukturálnych a investičných fondov na Slovensku podľa Európskej komisie (EK) …