emisie
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Zamestnávatelia vyzvali vládu na naštartovanie podporných programov pri znižovaní emisií


Energetický sektor na Slovensku by mal podľa zamestnávateľov pri znižovaní emisií prejsť transformáciou. Tí, ktorí sú združení v Asociácii zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ SR) a Republikovej únii zamestnávateľov (RÚZ) vyzývajú slovenskú vládu, aby pri implementácii európskej smernice o obchodovaní s emisiami vytvorila podmienky pre naštartovanie nových podporných programov na financovanie znižovania uhlíkovej náročnosti slovenského priemyslu.

„Najväčší potenciál znižovania emisií sa nachádza v energetike, ktorá má možnosť využiť nízko- alebo bez-emisné technológie výroby. Považujeme preto za nevyhnutné zvážiť, ako transformáciu energetiky uľahčiť a podporiť a to najmä s prihliadnutím k aktivitám okolitých krajín Európskej únie, tak aby domáci sektor nebol znevýhodnený voči svojej konkurencii,“ uviedli zamestnávatelia.

Zamestnávateľské združenia žiadajú zavedenie podpory pre energetické spoločnosti pri znižovaní emisií vo forme bezplatnej alokácie emisných kvót výmenou za investície do vybavenia a modernizácie zariadení a čistých technológií s cieľom dosiahnuť celkové zlepšenie technického stavu. „Ide o technologicky neutrálne a nákladovo efektívne opatrenie, ktoré nekladie dodatočné nároky na štátny rozpočet a je v úplnom súlade s pravidlami EÚ,“ myslia si zamestnávatelia.

V obchodovacom období 2021 až 2030 bude mať Slovenská republika možnosť využiť výnimku prechodne bezplatne prideľovať až 40 % z množstva emisných kvót prideleného na obchodovanie. Neaplikovanie tejto výnimky do slovenského energetického priemyslu by podľa zamestnávateľov znevýhodnilo slovenské energetické spoločnosti oproti okolitým krajinám a zároveň zvýšilo ceny pre domácich odberateľov energie. „Vzhľadom k pevne danému harmonogramu smernice nezostáva veľa času a je treba konať,“ zdôraznili zamestnávatelia.

Viac..  Hojsík a Wiezik: Europarlament mal posunúť ochranu klímy dopredu a pomôcť, nestalo sa tak

Európska únia (EÚ) sa v decembri 2015 zaviazala k redukcii emisií oxidu uhličitého o 43 % do roku 2030, s následným ďalším znižovaním o 2,2 % každý nasledujúci rok. „Kľúčom k naplneniu cieľov EÚ zameraných k dosiahnutiu skutočne trvalo-udržateľného, nízko-uhlíkového modelu európskej ekonomiky je silný priemysel. Takéto ciele však bude možné dosiahnuť len prevratnými technologickými zmenami. Musíme pritom celému svetu demonštrovať, že európsky priemysel zvládne dekarbonizáciu bez toho, aby stratil konkurencieschopnosť, ziskovosť, podiel na trhu a, v neposlednom rade, zamestnanosť,“ konštatovali zamestnávatelia.

Viac informácií sa dozviete na spravodajskom portáli www.noviny.sk

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

emisie

Program Fit for 55: Parlament chce ambicióznejší systém obchodovania s emisiami

Systém obchodovania s emisiami by sa mal podľa poslancov zreformovať a rozšíriť tak, aby stimuloval …