obrana
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Europarlament schválil zriadenie prvého fondu EÚ na podporu inovácií v obrannom priemysle


Poslanci Európskeho parlamentu schválili zriadenie prvého programu EÚ, ktorý bude podporovať inovácie v európskom obrannom priemysle – vrátane spôsobilostí v oblasti kybernetickej bezpečnosti.

Program rozvoja európskeho obranného priemyslu (EDIDP) by mal s rozpočtom 500 miliónov eur na roky 2019-2020 pomôcť financovať vývoj nových a modernizáciu existujúcich obranných nástrojov, produktov a technológií, a prispieť tak k zvýšeniu nezávislosti EÚ, zefektívneniu vynakladania rozpočtových prostriedkov jednotlivých členských štátov a podpore inovácií v tomto sektore.

Kto sa môže uchádzať o financovanie?

Európska únia bude prostredníctvom EDIDP spolufinancovať projekty konzorcií pozostávajúcich z minimálne troch verejných alebo súkromných podnikov z minimálne troch rôznych členských štátov.

Získanie kontraktu bude podmienené preukázaním príspevku navrhovaného projektu k dosahovaniu prvotriednej kvality a k podpore inovácií a konkurencieschopnosti. Na projekty určené pre malé a stredné podniky (MSP) a spoločnosti so strednou trhovou kapitalizáciou (tzv. mid-caps, teda podniky, ktoré už nespadajú do kategórie MSP, zároveň však nemajú viac ako tritisíc zamestnancov) a na aktivity súvisiace so Stálou štruktúrovanou spoluprácou (PESCO) sa bude vzťahovať vyššie spolufinancovanie zo strany EÚ.

Čo môže byť financované?

EDIDP bude spolufinancovať fázu vývoja nových alebo modernizovaných obranných produktov či technológií v EÚ, teda tú časť procesu, ktorá nasleduje po výskume a predchádza výrobe. Prostriedky sa budú môcť vynaložiť napríklad na štúdie, dizajn,  testovanie či certifikáciu produktov v oblasti:

  • diaľkovo riadených leteckých systémov,
  • satelitnej komunikácie,
  • autonómneho prístupu do kozmického priestoru a trvalého monitorovanie Zeme,
  • energetickej udržateľnosti,
  • kybernetickej bezpečnosti,
  • námornej bezpečnosti,
  • vojenských spôsobilostí najvyššej triedy vo vzduchu, na zemi i na mori,
  • spoločných doménových systémov, vrátane strategických podporných schopností. 
Viac..  M. Klus: Európska perspektíva je najdôležitejšou súčasťou „Marshallovho plánu" pre Ukrajinu

Podpora strategickej autonómie obrany EÚ 

EDIDP je pilotným projektom Európskeho obranného fondu , ktorý by mal v nasledujúcich siedmich rokoch s pomocou navrhovaného rozpočtu v objeme 13 miliárd eur podporovať užšiu spoluprácu členských štátov a efektívnejšie využívanie peňazí daňových poplatníkov, a posilniť tak nezávislosť EÚ v oblasti obrany.

Vyhlásenie spravodajkyne

„Tento program predstavuje historický krok vpred pre projekty európskeho obranného priemyslu a tiež reakciu na tri výzvy: rozpočtový efektívnosť, konkurencieschopnosť a strategickú autonómnosť. Po roku vyjednávaní sme dosiahli sľubné nariadenie, ktoré by malo zlepšiť inovatívnu kapacitu EÚ,‟ uviedla spravodajkyňa Françoise Grossetête (EPP, FR).

Ďalší postup 

Parlament podporil text nariadenia, ktorý je výsledkom vyjednávaní poslancov s ministrami členských štátov, pomerom hlasov 478 (za): 179 (proti): 23 (zdržalo sa hlasovania). Novú legislatívu musí po Európskom parlamente formálne schváliť aj Rada (ministrov) EÚ.

Nariadenie vstúpi do platnosti po zverejnení v Úradnom vestníku EÚ. Prvé projekty v oblasti obranných spôsobilostí by mali byť financované v roku 2019.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

I. Korčok: Európska únia je mierový projekt a Slovensko je jeho pevnou súčasťou

Slovenská republika si dnes, 9. mája 2022, pripomína spolu s ďalšími dvadsiatimi šiestimi členskými štátmi …