europsky parlament
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

O reforme autorského práva bude Európsky parlament hlasovať v septembri


Poslanci vo štvrtok zamietli pôvodný návrh mandátu EP na rokovania s Radou (ministrov) EÚ o reforme autorského práva. EP tak o znení svojho mandátu rozhodne v septembri. 

Návrh rokovacieho mandátu, ktorý 20. júna schválil Výbor EP pre právne veci (JURI), poslanci odmietli pomerom hlasov 278 (za): 318 (proti): 31 (zdržalo sa hlasovania). Parlament tak bude o presnom znení svojej pozície diskutovať a hlasovať počas septembrového plenárneho zasadnutia v Štrasburgu.

Vyhlásenie spravodajcu

„Je mi ľúto, že väčšina poslancov nepodporila pozíciu, ktorú som ja a Výbor pre právne veci podporovali. To je ale súčasť demokratického procesu. K tejto otázke sa tak vrátime v septembri, aby sme ju opäť posúdili, pokúsili sa zohľadniť obavy ľudí a zároveň aktualizovali pravidlá autorského práva tak, aby zodpovedali modernému digitálnemu prostrediu,‟ uviedol spravodajca Axel Voss (EPP,DE).

Reakcie slovenských poslancov

„Sloboda na internete musí ísť ruka v ruke so zodpovednosťou. Na obsahu nemôžu zarábať len tí, ktorí ho šíria, ale najmä tí, ktorí ho vymyslia. Táto téma si však vyžaduje širšiu odbornú diskusiu, preto som sa pri hlasovaní zdržal,‟ uviedol poslanec Ivan Štefanec (EPP, SK).

Viac..  Program Fit for 55: Parlament chce ambicióznejší systém obchodovania s emisiami

Súvislosti

Pokiaľ aspoň desatina všetkých poslancov, teda minimálne 76 zákonodarcov, vznesie voči výborom predloženému návrhu parlamentného rokovacieho mandátu námietku, o jeho osude rozhodne podľa článku 69c Rokovacieho poriadku EP celé plénum. Nakoľko táto podmienka bola do polnoci z utorka na stredu v prípade nových pravidiel týkajúcich sa autorského práva splnená, hlasovanie o rokovacom mandáte EP bolo zaradené do štvrtkového programu plenárneho zasadnutia.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

Komisia

Autorské práva: Komisia žiada členské štáty, aby v plnej miere transponovali pravidlá EÚ

Komisia rozhodla o zaslaní odôvodnených stanovísk Bulharsku, Cypru, Grécku, Írsku, Lotyšsku, Poľsku, Portugalsku, Slovinsku, Slovensku …