hranice
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

Na východnej hranici platia prísne pravidlá nielen pre migrantov, ale aj pre potraviny


BRATISLAVA / Naša východná hranica s Ukrajinou je vstupnou bránou do Schengenského priestoru. Kontrolované sú aj potraviny, ktoré sa do Európskej únie cez ňu dovážajú. Preto sa na hranici nachádzajú špeciálne inšpekčné stanice. Musia odhaliť všetky rizikové transporty a pokusy o obchádzanie zákona.

Pri vstupe do Schengenského priestoru platia prísne pravidlá. Dovoz mäsových a mliečnych výrobkov je pre osobnú spotrebu zakázaný.“Nejde o pár eur, ale o ochranu našich hospodárskych zvierat, ochranu našich chovov a veľkú majetkovú ujmu,”uviedla Gabriela Matečná, ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky.

Aktuálnu hrozbu predstavuje africký mor ošípaných a práve pri potravinách,ktoré sa prevážajú v batožinách, hrozí najväčšie riziko zavlečenia. Z toho dôvodu sa každý z cestujúcich musí podrobiť dôkladnej kontrole.

Komerčná nákladná doprava sa kontroluje na troch úrovniach. Špeciálne kontrolné stanice sú vybavené priestormi a laboratóriami pre pre živé zvieratá a živočíšne produkty. “Vyšetrenia sú orientované na reziduá antibiotík, hormonálnych látok, prípadne bakteriálna alebo mikrobiálna kontaminácia a samozrejme čerstvosť,”uviedol Jozef Bíreš, ústredný riaditeľ ŠVPS SR. Dôraz sa kladie aj na škodlivé rastliny a hmyz, ktoré sa môžu nachádzať v rôznych materiáloch. V prípade ich nálezu, sa zásielka vracia okamžite naspäť na Ukrajinu.

Viac..  M. Klus: Ukrajina patrí do EÚ a práve teraz potrebuje jasný signál, že s ňou počítame

“Na ukrajinskej hraničnej kontrolnej stanici vykonáme ročne zhruba 27-tisíc kontrol,” povedal Peter Rusňák, generálny riaditeľ ÚKSÚP. Pri kontrole potravín do schengenského priestoru sa uplatňuje viac ako 5000 vyhlášok. V stávke je totiž bezpečnosť desiatok miliónov obyvateľov, všetkých členských štátov únie. “Tretie krajiny sú pre nás háklivými krajinami, pretože nevieme, ako sa tam potravina vyrobila, ako sa spracovala a aké mala dovozné podmienky,”dodala Gabriela Matečná

 Viac informácií sa dozviete na spravodajskom portáli www.noviny.sk

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

M. Klus: Európska perspektíva je najdôležitejšou súčasťou „Marshallovho plánu” pre Ukrajinu

“Pre Slovensko je najlepšou perspektívou pre obnovu nášho východného suseda šanca byť súčasťou európskeho spoločenstva. …