Alex BRENNINKMEIJER
Alex Brenninkmeijer, člen Európskeho dvora audítorov zodpovedný za tento audit. PHOTO: © European Union- EP.

Audítori EÚ preskúmajú, ako Komisia presadzuje pravidlá hospodárskej súťaže

Európsky dvor audítorov vykonáva audit s cieľom zistiť, či Európska komisia účinne presadzuje pravidlá EÚ na jednotnom trhu. Pravidlá hospodárskej súťaže EÚ sa týkajú rôznych foriem nekonkurenčného správania, kontroly fúzií a iných oblastí, v ktorých môžu byť potrebné opatrenia verejného orgánu na zachovanie hospodárskej súťaže.

Audítori preskúmajú, nakoľko dobre Komisia presadzuje pravidlá hospodárskej súťaže EÚ prostredníctvom jej vlastných protimonopolných konaní, kontroly fúzií a prostredníctvom spolupráce s vnútroštátnymi orgánmi členských štátov na ochranu hospodárskej súťaže.

„Pravidlá hospodárskej súťaže majú veľký význam pre občanov EÚ a ekonomiku EÚ. Mali by viesť k tomu, že spotrebitelia budú mať prospech z nižších cien a väčšieho sortimentu výrobkov a služieb, pretože spoločnosti môžu podnikať za rovnakých podmienok. Je to zásadne dôležité pre správne fungovanie jednotného trhu EÚ,” povedal Alex Brenninkmeijer, člen Európskeho dvora audítorov zodpovedný za tento audit. „Budeme sa snažiť určiť silné a slabé stránky práce Komisie, poukázať na oblasti, v ktorých by boli zmeny prospešné, a posúdiť, nakoľko dobre Komisia oznamuje svoje ciele a dosah jej práce na občanov EÚ a ďalšie zainteresované strany.”

Audítori uskutočnia rozhovory so zamestnancami Komisie a preskúmajú rôzne dokumenty Komisie týkajúce sa jej politiky hospodárskej súťaže a činností súvisiacich s presadzovaním práva. Navštívia aj orgány na ochranu hospodárskej súťaže niekoľkých členských štátov.

Viac..  MDŽ: Kým svet útočí na práva žien, EÚ robí zásadné rozhodnutia v ich prospech

Uverejnenie audítorskej správy sa plánuje v polovici roka 2019.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

klus

Vláda schválila nomináciu Martina Klusa ako kandidáta SR za člena Európskeho Dvora audítorov

Vláda schválila nomináciu Martina Klusa ako kandidáta Slovenskej republiky za člena Európskeho Dvora audítorov. Klus …

Consent choices