mikolasik
Europoslanec Miroslav Mikolášik. PHOTO: Mária Jakušová.

Koniec nebezpečným výrobkom: Výbor schválil prísnejšiu legislatívu EÚ


EÚ má viac chrániť spotrebiteľa pred nebezpečnými výrobkami a sprísniť dodržiavanie zákonov. Zhodli sa členovia Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (ENVI) Európskeho parlamentu (EP), keď schválili stanovisko spravodajcu EP k bezpečnosti výrobkov Miroslava Mikolášika (EĽS/KDH). 

Ochrana pred nebezpečnými výrobkami na Slovensku musí byť rovnako silná ako napríklad vo Francúzsku či v Nemecku. Nové nariadenie to zabezpečí, uviedol Mikolášik. Ak EP na septembrovom plenárnom zasadnutí schváli jeho návrh nariadenia, legislatíva by mohla vstúpiť do platnosti 1. januára 2020. Nariadenie má chrániť spotrebiteľa pred nebezpečnými, najmä tzv. harmonizovanými výrobkami, ktorých pravidlá sú už dnes zosúladené, ale nedodržiavané. Takéto výrobky sú pre spotrebiteľov potenciálne nebezpečné, poškodzujú životné prostredie a vedú k narušeniu hospodárskej súťaže.

V praxi ide najmenej o 70 takýchto oblastí trhu EÚ, ochranu zabezpečia jednotné a efektívne postupy pre výkon trhového dohľadu s účinnosťou v celej EÚ. „Navrhujeme zriadiť testovacie strediská EÚ pre výrobky, zvýšiť počet kontrol i pokuty na odradenie nepoctivých výrobcov a distribútorov či posilniť status spotrebiteľských organizácií v systéme dohľadu nad trhom,“ predstavil Mikolášik príklady riešení, ktoré prináša nariadenie. Testovacie strediská EÚ majú poskytovať expertízu v zložitých oblastiach, ako je napríklad testovanie obsahu a množstva chemikálií v hračkách alebo v kozmetike. Orgány dohľadu nad trhom zasa majú získať nové právomoci. Schválenie stanoviska výborom ENVI uvítali spotrebiteľské organizácie naprieč EÚ. 

Viac..  M. Lexmann: Chrániť dôstojnosť každého ľudského života, je to najdôležitejšie

Nariadenie sa týka desiatok oblastí, medzi nimi hračiek, kozmetických a čistiacich prostriedkov, strojových zariadení, batérií a akumulátorov, chemikálií, látok, ktoré poškodzujú ozónovú vrstvu, pneumatík, stavebných výrobkov, biocídnych výrobkov, pyrotechnických výrobkov, odpadu z elektrických a elektronických zariadení, výťahov, tlakových zariadení, zdravotníckych pomôcok a iných. Keď dnes napríklad 32 % hračiek či 58 % elektroniky nespĺňa požiadavky na bezpečnosť napriek kontrolám, pomôcť môže aj systém EÚ pru rýchlu výmenu informácií o nebezpečných výrobkoch, približuje spravodajca Mikolášik, ktorý je povolaním lekár.

Bezpečnosť spotrebiteľov a ochrana životného prostredia sú základnými kameňmi vnútorného trhu s tovarom, ktorý je jedným z najväčších úspechov EÚ. Obchod s tovarom tvorí 75% obchodu vnútri EÚ a približne 25% HDP celej EÚ. Hodnota výrobkov, na ktoré sa vzťahujú harmonizované pravidlá EÚ, predstavuje viac ako 2 400 miliárd eur ročne, teda 69% celkovej hodnoty výrobkov v EÚ. Nariadenie je legislatívny akt s najvyššou právnou silou, ktorý má priamy dosah na život občanov EÚ.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

I. Korčok: Európska únia je mierový projekt a Slovensko je jeho pevnou súčasťou

Slovenská republika si dnes, 9. mája 2022, pripomína spolu s ďalšími dvadsiatimi šiestimi členskými štátmi …