mladi ludia
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Ministerstvo zahraničia hľadá mládežníckeho delegáta OSN. Prihlás sa, a zastupuj záujmy mladých


BRATISLAVA / Mladí ľudia vo veku 18 až 25 rokov sa môžu stať mládežníckym delegátom Organizácie Spojených národov. Vybraný delegát bude zastupovať záujmy mladých ľudí zo Slovenska na medzivládnych rokovaniach OSN. Okrem toho sa bude môcť zúčastniť aj iných zhromaždení. Musí ale spĺňať určité podmienky.

Delegát, ktorého komisia vyberie bude zastupovať záujmy mladých ľudí zo Slovenska na medzivládnych zasadnutiach OSN. Taktiež sa bude môcť zúčastniť Valného zhromaždenia OSN na jeseň, bude spolupracovať s ďalšími mládežníckymi delegátmi z celého sveta v otázkach práv a participácie mládeže, ľudských práv a cieľov trvalo udržateľného rozvoja.

Aby sa mladý človek mohol stať vybraným delegátom, musí spĺňať okrem veku aj iné požiadavky. Musí výborne ovládať angličtinu, musí mať záujem o diplomaciu a byť zorientovaný v medzinárodnom prostredí, musí byť tímovým hráčom, ktorý dobre zvláda stresové situácie, požaduje sa od neho záujem o otázky a témy spojené s mladými ľuďmi, záväzok šíriť nadobudnuté skúsenosti a znalosti medzi mladými po návrate na Slovensko a takisto sa požaduje skúsenosť s prácou s mládežou.

“Delegátovi uhradia cestovné náklady a zaistia ubytovanie, čiastočne mu prispejú aj na pobyt v New Yorku,” uviedlo ministerstvo zahraničných vecí. Záujemcovia musia požadované dokumenty poslať do 17. júla na adresu osn.delegat@akram.sk. Medzi požadované dokumenty patria životopis v slovenčine, agenda a jej zdôvodnenie v slovenčine na jednu až tri normostrany, esej v angličtine na tri až päť normostrán.

Viac..  M. Lexmann: Navrhnutá smernica ohrozuje fungovanie platforiem aj flexibilitu ich pracovníkov

Výberové konanie bude dvojkolové. Kandidátov, ktorí postúpia, pozvú do druhého kola na osobný pohovor pred komisiou zloženou zo zástupcov ministerstva školstva, zahraničných vecí, asociácie krajských rád mládeže a bývalého mládežníckeho delegáta.

Cieľ projektu

Poslaním projektu Mládežnícky delegát v OSN na rok 2018 je reprezentácia slovenskej mládeže na pôde OSN, zastupovanie záujmov slovenskej mládeže na globálnej úrovni, propagácia a napĺňanie ľudských práv a následné šírenie povedomia o fungovaní OSN a možnostiach účasti, aktívnom občianstve a cieľoch trvalo udržateľného rozvoja medzi slovenskou mládežou.

Viac informácií  sa dozviete na spravodajskom portáli www.noviny.sk

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

EÚ prostredníctvom Európskej rady pre inovácie podporí ukrajinské startupy 20 miliónmi EUR

Európska komisia odštartovala ambicióznu akciu v hodnote 20 miliónov EUR na podporu ukrajinského inovačného spoločenstva. …