Moscovici
Komisár pre hospodárske a finančné záležitosti, dane a clá Pierre Moscovici. PHOTO: © European Union.

Hospodárska prognóza z leta 2018: Dynamika rastu sa v druhej polovici tohto roka mierne posilní

V rokoch 2018 a 2019 má rast zostať výrazný, pričom v EÚ a aj eurozóne by mal dosiahnuť tento rok 2,1 % a budúci rok 2 %.

Po silnom raste počas piatich po sebe nasledujúcich štvrťrokov sa však hospodársky rozmach v prvej polovici roka 2018 zmiernil a mal by v súčasnosti byť v EÚ aj eurozóne o 0,2 percentuálneho bodu nižší, ako sa predpokladalo na jar.

Očakáva sa, že dynamika rastu sa v druhej polovici tohto roka mierne posilní, keďže podmienky na trhu práce sa naďalej zlepšujú, klesá zadlženosť domácností, dôvera spotrebiteľov zostáva na vysokej úrovni a menová politika je stále priaznivá.

Podpredseda Komisie pre euro a sociálny dialóg Valdis Dombrovskis, zodpovedný aj za finančnú stabilitu, finančné služby a úniu kapitálových trhov, v tejto súvislosti uviedol: „Vzhľadom na prognózovaný 2,1 % rast HDP, ktorý by sa mal v tomto roku v eurozóne a EÚ-28 dosiahnuť, zostáva hospodárska činnosť Európy na stabilnej úrovni. Z úpravy rastu HDP smerom nadol, ku ktorej došlo od mája, však vyplýva, že nepriaznivé vonkajšie prostredie, napríklad narastajúce obchodné napätie s USA, môže znížiť dôveru a negatívne ovplyvniť hospodársky rozmach. Čoraz väčšie vonkajšie riziká sú len ďalšou pripomienkou toho, že treba posilniť odolnosť našich hospodárstiev a eurozóny ako celku.“

Komisár pre hospodárske a finančné záležitosti, dane a clá Pierre Moscovici v tejto súvislosti povedal: „Rast v Európe by mal pretrvávať, pretože menové politiky sú naďalej ústretové a nezamestnanosť stále klesá. Mierna úprava smerom nadol v porovnaní s jarnou prognózou je odrazom toho, aký vplyv má na dôveru obchodné napätie, politická neistota a zvyšovanie cien energií. Hoci ďalší nárast protekcionistických opatrení prináša jednoznačné riziko horšieho vývoja, na roky 2018 a 2019 predpokladáme pokračujúci hospodársky rozmach. Obchodné vojny nemajú žiadnych víťazov, iba obete.“

Základné predpoklady sú stabilné, ale rast sa zmierni

Základné podmienky pre udržateľný hospodársky rozmach v EÚ a eurozóne zostávajú zachované. Zmiernenie rastu čiastočne vyplýva z dočasných faktorov, ale určitú úlohu zohralo pravdepodobne aj narastajúce napätie v medzinárodnom obchode, vyššie ceny ropy a politická neistota v niektorých členských štátoch.

Z globálneho hľadiska rast zostáva stabilný, ale pokiaľ ide o mieru rastu, medzi jednotlivými krajinami a regiónmi sú stále väčšie rozdiely.

Ceny energií vedú k prognóze vyššej inflácie

V dôsledku nárastu cien ropy v období od jari sa predpokladá, že inflácia v tomto roku dosiahne v priemere 1,9 % v EÚ a 1,7 % v eurozóne. V oboch prípadoch to predstavuje nárast o 0,2 percentuálneho bodu v porovnaní s jarou. Prognóza na rok 2019 sa pre eurozónu zvýšila o 0,1 percentuálneho bodu na 1,7 %, pre EÚ však zostáva nezmenená na úrovni 1,8 %.

Viac..  EK rozširuje vyšetrovanie nemeckých plánov na predčasné odstavenie elektrární na hnedé uhlie

Prognóza so značným rizikom horšieho vývoja

Hoci nedávna silná ekonomická výkonnosť zatiaľ pretrváva, prognózu sprevádza značné riziko horšieho vývoja, ktoré sa od jari zvýšilo.

V základnej prognóze sa nepočíta s ďalším stupňovaním napätia v obchode. Ak by však napätie narastalo, malo by to negatívny vplyv na obchod a investície a vo všetkých zúčastnených krajinách by sa znížila prosperita. K ďalším rizikám patrí možná volatilita finančných trhov spojená okrem iného s geopolitickými rizikami.

V prípade Spojeného kráľovstva bol na rok 2019 použitý čisto teoretický predpoklad

Vzhľadom na pokračujúce rokovania o podmienkach vystúpenia Spojeného kráľovstva z EÚ vychádzajú naše prognózy na rok 2019 z čisto teoretického predpokladu, že sa obchodné vzťahy medzi EÚ-27 a Spojeným kráľovstvom nezmenia. Tento predpoklad slúži len na účely prognózy a nemá žiadny vplyv na prebiehajúce rokovania na základe článku 50.

Súvislosti

Táto prognóza vychádza zo súboru odborných predpokladov týkajúcich sa výmenných kurzov, úrokových sadzieb a cien komodít s koncovým dátumom 28. júna. Pri všetkých ďalších prichádzajúcich údajoch sa v tejto prognóze počíta s informáciami poskytnutými do 3. júla.

Od tohto roku začala Európska komisia opäť uverejňovať dve súhrnné prognózy (jarnú a jesennú) a dve priebežné prognózy (zimnú a letnú) za rok namiesto troch súhrnných prognóz v zime, na jar a na jeseň, ktoré každoročne uverejňovala od roku 2012. Priebežné prognózy zahŕňajú ročné a štvrťročné údaje o HDP a inflácii za daný rok a na nasledujúci rok, pričom ide o údaje za všetky členské štáty a eurozónu, ako aj súhrnné dáta za celú EÚ. Zmena je návratom k predchádzajúcemu modelu prognóz Komisie a zosúlaďuje sa ňou harmonogram prognóz Komisie s postupmi ďalších inštitúcií (napr. Európskej centrálnej banky, Medzinárodného menového fondu či Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj).

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

europska centralna banka

Deficit verejných financií eurozóny aj celej Únie stúpol

Deficit verejných financií eurozóny podľa sezónne upravených údajov v treťom kvartáli 2022 stúpol na 3,3 …

Consent choices