utecenci
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Ako lepšie pochopiť zdravotný stav migrantov tretích krajín? Ministerstvo podporilo projekt


BRATISLAVA / Ministerstvo vnútra finančne podporilo projekt prevencie ochorení v súvislosti s migráciou osôb z tretích krajín. Rezort na podporu projektu poskytol ministerstvu zdravotníctva grant takmer 500 tisíc eur.

Ako sa ďalej uvádza v zmluve zverejnenej na Centrálnom registri zmlúv, rezort na podporu projektu “Tvorba odporúčaných a štandardných postupov pre výkon prevencie a včasnej intervencie v súvislosti s migráciou štátnych príslušníkov tretích krajín” poskytol ministerstvu zdravotníctva grant 499 330 eur. Z tejto sumy pochádza 374 498 eur z Fondu pre azyl, migráciu a integráciu zriadeného Európskou úniou a 124 832 eur zo štátneho rozpočtu SR.

“Cieľom projektu je vypracovať odporúčané a štandardné postupy na predchádzanie vzniku a prenosu ochorení a krízovej a včasnej intervencie pre skorý záchyt, diagnostiku a liečbu ochorení v súvislosti s migráciou štátnych príslušníkov tretích krajín,” uvádza sa v dokumente. Projekt má byť zameraný na podporu lepšieho pochopenia zdravotného stavu štátnych príslušníkov tretích krajín a na podporu a prispôsobenie vhodného klinického prístupu k ich zdravotným potrebám.

“Projekt venuje zvláštnu pozornosť zdravotným potrebám zraniteľných skupín osôb, ako sú neplnoleté osoby, tehotné ženy, obete obchodovania, mučenia a násilia,” konštatuje materiál s tým, že projekt má zlepšiť prístup príslušníkov tretích krajín k zdravotnej starostlivosti, zvýšiť odborné kapacity v oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti pre nich a tiež vytvoriť mechanizmus prevencie a krízovej intervencie. Prispieť má k včasnej, efektívnej a rýchlej detekcii výskytu ochorení ako aj potenciálne mimoriadnych situácií v oblasti verejného zdravia, ktoré sa vyskytujú v prijímacích/záchytných centrách, prispieť k predchádzaniu cezhraničných zdravotných hrozieb, posúdiť súčasnú politiku prevencie a očkovania zameranú na štátnych príslušníkov tretích krajín a poskytnúť informácie o endemických a súčasných infekčných ochoreniach krajín pôvodu a tranzitu prisťahovalcov a utečencov, ktorí prichádzajú na územie SR.

Viac..  I. Štefanec: Stáli sme na strane racionálnych kompromisov, aby sme ochránili pracovné miesta

Súčasťou projektu má byť poskytovanie výcviku zdravotníckym a nezdravotníckym pracovníkom, ktorí pracujú v záchytných centrách pre štátnych príslušníkov tretích krajín a mimo nich, aby identifikovali ich zdravotné riziká a potreby. Takisto tam patrí podpora “zdravotnej gramotnosti” štátnych príslušníkov tretích krajín alebo zvyšovanie povedomia širokej odbornej verejnosti o “skutočných” a “falošných” zdravotných témach v súvislosti so štátnymi príslušníkmi tretích krajín. Projekt by rezort zdravotníctva mal uskutočniť do 30. septembra 2019.

Viac informácií sa dozviete na spravodajskom portáli www.noviny.sk

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

EÚ prostredníctvom Európskej rady pre inovácie podporí ukrajinské startupy 20 miliónmi EUR

Európska komisia odštartovala ambicióznu akciu v hodnote 20 miliónov EUR na podporu ukrajinského inovačného spoločenstva. …