Galileo
Ilustračné PHOTO: © European Union.

EÚ má na obežnej dráhe 26 satelitov systému Galileo. Jeden sa volá po Slovákovi

Na európskych kozmických nosných raketách Ariane-5 boli z európskeho kozmodrómu vo Francúzskej Guayane na obežnú dráhu úspešne vypustené ďalšie štyri satelity systému Galileo. Vďaka zostave 26 satelitov bude globálny satelitný navigačný systém EÚ poskytovať presnejší signál v širokom spektre služieb.

Už od decembra 2016 poskytuje systém Galileo služby určovania polohy a času okolo 400 miliónom používateľov. Dnešným vypustením satelitov sa blížime ku kompletizácii ich zostavy v roku 2020, kedy systém Galileo dosiahne plnú funkčnosť. V tom čase bude systém Galileo s rekordnou presnosťou na 20 cm najpresnejším satelitným navigačným systémom na svete.

Vesmír môže byť veľmi ďaleko, ale technológie, údaje a služby, ktoré jeho prostredníctvom využívame, sa stali nepostrádateľnými v našom každodennom živote, či už ide o záchranné pátracie akcie, prepojené autá, inteligentné hodinky, poľnohospodárstvo alebo leteckú navigáciu. Európsky kozmický priemysel je silný a konkurencieschopný, vytvára pracovné miesta a podnikateľské príležitosti. V rámci budúceho dlhodobého rozpočtového plánu EÚ na roky 2021 – 2027 Komisia už navrhla, aby sa všetky existujúce a nové vesmírne aktivity spojili do jediného „Vesmírneho programu EÚ“ s rozpočtom 16 miliárd eur.

Podpredseda Komisie Maroš Šefčovič v tejto súvislosti uviedol: „Je to ďalší míľnik na ceste k dosiahnutiu plnej funkčnosti Galilea v roku 2020. Vďaka vesmíru prekračujeme novú ekonomickú hranicu, pretože je existenčne prepojený s čoraz väčším počtom sektorov a hybnou silou ich hlbokej modernizácie. Už dnes vyše 10 % HDP EÚ závisí od služieb, ktoré máme práve vďaka vesmíru. Preto sa Európa musí v tejto oblasti usilovať o globálne prvenstvo a strategickú autonómnosť.“

Elżbieta Bieńkowska, komisárka pre vnútorný trh, priemysel, podnikanie a MSP, ktorá viedla delegáciu Európskej komisie na kozmodróm Kourou (Francúzska Guayana), dodala: „Môžeme byť veľmi hrdí na naše úspešné aktivity vo vesmíre. Európa sa stala skutočnou vesmírnou veľmocouOd začiatku svojho funkčného obdobia som mala na zreteli jasné ciele: vybudovať infraštruktúru v stanovenom čase a v rámci daného rozpočtu, dosiahnuť poskytovanie prvých služieb a zabezpečiť ich rýchle prijatie na trhu. Dnes môžeme povedať, že sa nám to podarilo. V práci a investíciách sa však bude pokračovať v rámci nového Vesmírneho programu EÚ.“

Systém Galileo v súčasnosti poskytuje tri typy služieb založených na satelitnej navigácii:

  • Otvorená služba systému Galileo (Galileo Open Service) je voľne dostupná služba na určovanie polohy a času a na navigáciu. Služba určovania času je v porovnaní s inými systémami určovania polohy čoraz spoľahlivejšia, presnejšia a rýchlejšia (rádovo v nanosekundách). Vďaka nej môže núdzový systém eCall, ktorý je od 31. marca 2018 povinný vo všetkých nových automobiloch v EÚ, oznámiť záchranným službám polohu vozidla.
  • Pátracia a záchranná služba systému Galileo (Search and Rescue – SAR): zisťovanie polohy tiesňových signálov vysielaných kompatibilným vysielačom. Keď boli v decembri 2016 uvedené do prevádzky počiatočné služby systému Galileo, čas na zistenie polohy nezvestnej osoby na mori alebo v horách sa znížil zo 4 hodín na približne 10 minút po aktivovaní vysielača núdzového signálu. Presnosť lokalizácie sa zlepšila z 10 km bez systému Galileo na menej ako 2 km pri jeho použití. Od budúceho roka bude táto služba rozšírená o vysielanie spätného signálu osobe v ohrození, ktorý ju informuje, že núdzový signál bol zachytený a lokalizovaný.
  • Verejne regulovaná služba systému Galileo je kódovaná služba určená pre subjekty verejného sektora na použitie v bezpečnostne citlivých situáciách, ako sú napríklad vojenské operácie. Jej cieľom je zabezpečiť kontinuitu služieb, a to aj v čo najnepriaznivejšom prostredí. Používateľom spomedzi štátnych subjektov poskytuje obzvlášť spoľahlivú a plne kódovanú službu počas núdzových alebo krízových situácií celoštátneho významu, ako sú napríklad teroristické útoky.
Viac..  PRIESKUM: Až 79 percent Slovákov sleduje problematiku EÚ občas, prípadne vôbec

Každý, kto má zariadenie kompatibilné so systémom Galileo, môže využívať jeho signály na navigáciu a určovanie polohy a času. Služby systému Galileo sú založené na vysoko presných signáloch, ktoré však nie sú počas tejto počiatočnej fázy stále k dispozícii, a preto sa používajú v kombinácii s inými satelitnými navigačnými systémami, ako je napríklad GPS. Každým novým satelitom v zostave sa postupne zlepšuje dostupnosť a výkonnosť systému Galileo na celom svete. Keď sa bude zostava v roku 2020 skladať z 30 satelitov, systém Galileo bude plne funkčný a nezávislý, čo znamená, že pozícia sa bude môcť dať nezávisle zistiť výlučne pomocou satelitov systému Galileo všade a kedykoľvek.

Súvislosti

Všetky satelity systému Galileo sú pomenované po deťoch, ktorých kresby boli v roku 2011 vybrané ako víťazné vo výtvarnej súťaži o systéme Galileo. 4 satelity, ktoré boli vypustené na obežnú dráhu 25. júla, boli nazvané po týchto deťoch: Tara zo Slovinska, Samuel zo Slovenska, Anna z Fínska a Ellen zo Švédska.

Galileo je civilný systém pod civilnou kontrolou, ktorý poskytuje presné informácie o polohe a čase. Jeho cieľom je zabezpečiť nezávislosť Európy od iných satelitných navigačných systémov a jej strategickú autonómnosť v oblasti satelitnej navigácie. Autonómnosť Európy v tomto sektore podporí európsky trh práce, pomôže EÚ posilniť jej úlohu pri zabezpečovaní bezpečnosti a obrany a podporí vznikajúce technológie, ako napríklad umelá inteligencia, bezpilotné lietadlá, automatizovaná mobilita a internet vecí.

Medzi ďalšie vesmírne aktivity EÚ patrí program Copernicus (voľne dostupné a otvorené údaje získané pozorovaním Zeme o pevnine, atmosfére, moriach, zmene klímy a pre potreby riadenia núdzových situácií a bezpečnosti), program EGNOS (regionálny satelitný navigačný systém) a dohľad nad kozmickým priestorom a sledovanie tohto priestoru (SST).

V rámci budúceho dlhodobého rozpočtového plánu EÚ na roky 2021 – 2027 Komisia navrhla vyčleniť 16 miliárd eur na Vesmírny program EÚ, ktorý bude zahŕňať všetky existujúce a nové vesmírne činnosti vrátane zachovania autonómneho prístupu EÚ do vesmíru, podpory startupov zameraných na oblasť vesmíru a rozvoja nových bezpečnostných komponentov, ako je získavanie informácií o situácii v kozmickom priestore (SSA) a vládna satelitná komunikácia (GOVSATCOM).

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

Europska rada

Lídri EÚ sa chcú do konca januára dohodnúť na type očkovacích preukazov

Lídri Európskej únie sa chcú do konca januára dohodnúť na type očkovacích preukazov. Ako na …