pravo
Ilustračné PHOTO: © European Union

Ochrana hodnôt EÚ: Ako sa uplatňuje článok 7?


Keď ma EÚ podozrenie, že v niektorom členskom štáte existuje riziko porušenia jej hodnôt, môže aktivovať článok 7, ktorým mu môže dokonca pozastaviť hlasovacie práva v Rade ministrov.

V utorok 11. septembra budú poslanci v pléne rokovať o návrhu, v ktorom žiadajú Radu o začatie konania proti vážnemu porušeniu európskych hodnôt v Maďarsku. Tento podnet už koncom júna odobrili členovia výboru pre občianske slobody. Poslancom sa nepáči, ako sa tamojšia vláda stavia k otázkam fungovania inštitúcií, volebného systému, nezávislosti súdnictva a ako (ne)rešpektuje práva a slobody občanov. O návrhu bude plénum hlasovať v stredu 12. septembra.

Jedným zo základných princípov, na ktorých stoja demokratické štáty, je zásada právneho štátu. Článok 2 Zmluvy o EÚ ho považuje za jedno zo základných hodnôt, na ktorých je založená aj EÚ. Ak niektorý členský štát tieto hodnoty poruší, EÚ môže proti nemu začať konanie, ktoré je opísané v článku 7 tejto zmluvy.

Ako sa postupuje pri uplatňovaní článku 7

Tento článok bol zavedený v roku 1997 pri prijatí Amsterdamskej zmluvy. Hovorí sa v ňom o dvoch mechanizmoch: preventívnych opatreniach v prípade rizika porušenia hodnôt EÚ a sankciách, ak k takémuto porušeniu skutočne došlo. Tieto sankcie nie sú v zmluvách o EÚ presne definované, ale môžu viesť ak pozastaveniu hlasovacích práv dotknutého štátu v Rade (ministri) alebo Európskej rade (hlavy štátov).

V oboch prípadoch, či už ide o riziko porušenie hodnôt alebo naozajstné porušenie, pripadá rozhodnutie na predstaviteľov členských štátov v Rade. Počet hlasov je to však odlišný. V prípade preventívneho mechanizmu sú na prijatie rozhodnutia potrebné minimálne štyri pätiny členských štátov, pričom v prípade rozhodnutia o tom, či k porušeniu hodnôt došlo, sa vyťahuje jednohlasnosť. Krajina, o ktorej sa rozhoduje, sa hlasovania nezúčastňuje.

Viac..  Maďarsko uspelo, EÚ vyškrtla ruského patriarchu Kirilla zo sankčného zoznamu

Úloha Európskeho parlamentu

V zmysle článku 7 je Európsky parlament jednou z inštitúcií, ktoré môžu iniciovať preventívny mechanizmus a obrátiť sa na Radu, aby zhodnotila, či exituje riziko porušenia hodnôt EÚ. Parlament tentoraz túto právomoc využíva po prvý krát.

Návrh musí získať podporu absolútnej väčšiny poslancov (376) a dvoch tretín poslancov, ktorí sa zúčastnia hlasovanie.

Súhlas parlamentu sa vyžaduje aj v prípade, ak sa od hláv štátov vyžaduje, aby zhodnotili, či k samotnému porušeniu hodnôt EÚ už došlo.

V marci tohto roku Parlament odobril podobný návrh, v ktorom komisia žiadala aktivovať preventívny mechanizmus v prípade Poľska. Poslanci zdieľali obavy komisie ohľadne rozdelenia moci, nezávislosti súdov a základných práv v tejto krajine.

Vlády členských štátov vyzvali, aby bezodkladne zhodnotili, či v Poľsku exituje vážne porušenie hodnôt EÚ a ak áno, aby navrhli riešenia. Rada v tejto veci v júni vypočula Poľských predstaviteľov a ich pohľad na vec.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

simecka

Michal Šimečka: Odobrenie plánu obnovy Poľsku nemôžeme nechať len tak, Európska komisia sa rozhodla zle

Chcete byť v obraze? Prihláste sa na bezplatný odber spravodajstva z EÚ 👉 PRIHLÁSENIE. Zdieľaj …