Zitnanska
Europoslankyňa Jana Žitňanská. PHOTO: © European Union- EP.

Jana Žitňanská: Komisia by mala jasne povedať, ako majú štáty postupovať proti dvojakej kvalite potravín

Poslanci Európskeho parlamentu budú budúci týždeň počas plenárneho zasadnutia v Štrasburgu hlasovať o správe týkajúcej sa dvojakej kvality výrobkov. Túto tému dlhodobo sleduje aj europoslankyňa Jana Žitňanská (NOVA, ECR).

Problém dvojakej kvality, a to najmä potravín, ale aj hygienických výrobkov, kozmetiky, či čistiacich prostriedkov, rozhodne nie je nový. Spoločne s inými europoslancami, a to najmä zo strednej či južnej Európy, sme naň pravidelne upozorňovali. Od Európskej komisie sme však až do minulého roka dostávali iba odpoveď, že pokiaľ je výrobok zdravotne bezpečný, jeho rozdielna kvalita neprekáža,“ hovorí europoslankyňa Jana Žitňanská.

Problém dvojakej kvality výrobkov začal pútať pozornosť v roku 2011, kedy štúdia Združenia slovenských spotrebiteľov ukázala rozdiely zloženia a ceny značkových potravinových produktov, pričom nižšia kvality sa predávala najmä v nových členských štátov, čiže tých, ktoré pristúpili po roku 2004. Nájdené rozdiely sa týkali napríklad nahradenia hlavnej zložky inou, zníženia množstva hlavnej zložky vo výrobku či nižšieho množstva výrobku samotného.

Žiadny z týchto rozdielov by sám osebe nebol problematický, pokiaľ by rozdielne výrobky neboli spotrebiteľom prezentované pod rovnakou značkou, názvom a v rovnakom balení. Je však neprijateľné vyvolať v spotrebiteľovi pocit, že ide o totožný výrobok a rozdiel v zložení napísať malinkým písmom na zadnej strane obalu. Výskumy taktiež preukázali, že argumentácie výrobcov o prispôsobení výrobku tzv. miestnym chutiam, je neopodstatnený, keďže takúto zmenu by mal výrobca taktiež zreteľne na obale označiť,“ vysvetľuje europoslankyňa.

Hoci sa postupne začala problémom zaoberať aj Európska komisia a niektorí výrobcovia deklarovali zjednotenie receptúry v celej Európskej únii, faktom zostáva, že kontrolné orgány jednotlivých štátov doteraz nevedia, čo je už považované za dvojakú kvalitu, ako majú pri posudzovaní výrobkov postupovať, a ako majú zistené rozdiely riešiť. Na Európskej úrovni totiž neexistujú žiadne právne predpisy týkajúce sa dvojakej kvality a usmernenia a iné dokumenty Európskej komisie sa často v záveroch rozchádzajú. Dvojaká kvalita sa v súčasnosti preto posudzuje najmä na základe zákazu diskriminácie či otázok bezpečnosti takýchto produktov.

Viac..  Katarína Roth Neveďalová: Na nepremyslené zrušenie klietkového chovu sliepok by doplatili hlavne slovenskí spotrebitelia

Európska komisia však neberie do úvahy to, že jednotlivé zložky vo výrobkoch na trhoch strednej, východnej či južnej Európy často obsahujú nezdravé alternatívy, viac cukru, tuku alebo soli. Takýmto spôsobom môžu spôsobiť zdravotné ťažkosti napríklad deťom, prípadne ľuďom, ktorí musia dodržiavať prísny stravovací režim a značku výrobku pokladajú za známku jeho kvality,“ hovorí europoslankyňa Žitňanská.

Europoslanci preto v správe vyzývajú Európsku komisiu, aby jasne definovala dvojakú kvalitu potravín, vypracovala pokyny, ako k nej pristupovať a stanovila spoločnú metodiku testovania výrobkov. Zároveň vyzvali členské štáty, aby prehĺbili vzájomnú spoluprácu v tejto oblasti a koordinovali kontrolné aktivity a vzájomne si pomáhali pri presadzovaní právnych predpisov, ktoré zakazujú nekalé praktiky a poškodzovanie spotrebiteľov. Taktiež zdôraznili potrebu vzdelávania a zvyšovania povedomia u samotných spotrebiteľov.

Návrhy a odporúčania, ktoré táto správa priniesla, samozrejme podporujem. Je už skutočne načase zasiahnuť proti dvojakej kvalite produktov a dať spotrebiteľom šancu informovane sa rozhodnúť o tom, aké výrobky si kúpia. Dúfam tiež, že aj výrobcovia pochopia, že diskriminovať spotrebiteľov z niektorých členských štátov a ponúkať im výrobky nižšej kvality za účelom dosahovania vlastného zisku je na jednotnom trhu absolútne neprípustné a pokúsia sa čo najskôr obnoviť dôveru spotrebiteľov vo vlastné značky a produkty,“ uzatvára europoslankyňa.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

Nové povinnosti pre firmy, ktoré pôsobia v krajinách EÚ. Na čo sa pripraviť, a ktorých spoločností sa novo prijatá smernica dotkne

Nové povinnosti pre firmy, ktoré pôsobia v krajinách EÚ. Na čo sa pripraviť, a ktorých …

Consent choices