Benova
Europoslankyňa Monika Beňová. PHOTO: © European Union- EP.

Monika Beňová: Konanie súvisiace so sexuálnym obťažovaním nemožno zľahčovať


Úvod tohto týždňového plenárneho zasadnutia Európskeho parlamentu (EP) bude venovaný potrebe intenzívnejšieho boja proti šikanovaniu a sexuálnemu obťažovaniu na pracovisku. Musí ísť o prioritu tak európskych inštitúcií, ako aj národných vlád, zamestnávateľov či odborových organizácií.

V absolútnej väčšine, až v 90 percentách, sú obeťami sexuálneho obťažovania a diskriminácie ženy. Sexuálne obťažovanie má pritom závažné a dlhodobé psychické a fyzické dopady na ich zdravie,“ zdôraznila poslankyňa EP Monika Beňová.

Na Slovensku sa v porovnaní s inými krajinami o probléme sexuálneho obťažovania na pracovisku verejne hovorí stále pomerne málo. To však vôbec neznamená, že by neexistovalo alebo sa aspoň vyskytovalo v menšej miere. Naopak, skúsenosti s takouto formou správania má na Slovensku približne každá druhá žena,“ uviedla europoslankyňa.

Ženy sa zároveň voči takému nevhodnému konaniu stále veľmi často boja ozývať. Napriek anonymite podnetov sa obávajú, že by boli postihované od nadriadených, obviňované z narúšania vzťahov na pracovisku, či by dokonca mohli o svoje zamestnanie prísť,“ priblížila Monika Beňová. Nenávistné komentáre zamerané voči ženám sa zároveň čoraz častejšie objavujú aj na sociálnych sieťach. V žiadnom prípade nejde o akúsi nevinnú zábavku, činy súvisiace s obťažovaním nemožno ani v týchto prípadoch nezodpovedne zľahčovať,“ uzavrela.

Viac..  L. Ď. Nicholsonová: Veľká nespravodlivosť končí, slovenské deti už Rakúskom nebudú diskriminované

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

stefanec

I. Štefanec: Páchatelia online sexuálneho zneužívania detí sa viac v EÚ nebudú cítiť v bezpečí

Európska komisia predstavila novú legislatívu na boj proti sexuálnemu zneužívaniu detí v online prostredí. Podľa …