europsky zbor solidarity
Ilustračné PHOTO: © European Union-EP.

Európsky zbor solidarity: Cenná skúsenosť pre mladých a prínos pre celú spoločnosť


Poslanci  Európskeho parlamentu pomerom hlasov 519 (za): 132 (proti): 32 (zdržalo sa) odobrili zriadenie Európskeho zboru solidarity, ktorý mladým ľuďom prinesie nové možnosti dobrovoľníckej práce v EÚ. 

Iniciatíva, ktorú ohlásil predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker vo svojom prejave o stave Únie v septembri 2016 a ktorá bola oficiálne spustená už v decembri 2016, tak získala právny základ.

Mladí ľudia sa môžu v rámci Európskeho zboru solidarity zúčastňovať na širokej škále dobrovoľníckej komunitnej práce zameranej na pomoc napríklad v oblastiach vzdelávania, zdravia, ochrany životného prostredia, predchádzania prírodným katastrofám, distribúcie potravín a nepotravinových výrobkov či integrácie migrantov a žiadateľov o azyl.

Vyše 375 miliónov eur na podporu solidarity a dobrovoľníctva v EÚ

Rozpočet Európskeho zboru solidarity na roky 2018 – 2020 bude  375,6 milióna eur. Deväťdesiat percent tejto sumy bude vyčlenených na dobrovoľníctvo, desať percent sa vynaloží na takzvanú pracovnú zložku programu. Európska komisia zároveň navrhla, aby sa na Európsky zbor solidarity vyčlenila v rámci Viacročného finančného rámca na roky 2021 – 2027 suma 1,26 miliárd eur.

Registrácia mladých ľudí a organizácií

Prostredníctvom Európskeho zboru solidarity môžu mladí ľudia prejaviť záujem o činnosti vykonávané registrovanými organizáciami. Jednotlivci a organizácie sa majú možnosť zaregistrovať na viacjazyčnom interaktívnom webovom portáli, ktorý môže byť využitý na spropagovanie alebo vyhľadávanie dobrovoľníckej práce, stáže alebo pracovného miesta.

Od spustenia iniciatívy v roku 2016 sa stihlo zaregistrovať viac ako 70.000 mladých ľudí a takmer 7.000 osôb sa už zúčastňuje na aktivitách súvisiacich so sociálnou inklúziou, integráciou migrantov, podporou miestnych komunít, rozvojom kultúrneho dedičstva či vzdelávaním.

Európsky zbor solidarity by sa mal podľa poslancov viac otvoriť mladým ľuďom s obmedzenými možnosťami a príležitosťami, napríklad osobám so zdravotným postihnutím, mládeži z izolovaných alebo marginalizovaných komunít, ako aj ľuďom s poruchami učenia či zdravotnými problémami. Európska komisia a členské štáty musia v tejto súvislosti prijať osobitné opatrenia, vypracovať na mieru šité pokyny a poskytovať individuálne sprostredkovanie práce.

Registrácia je otvorená pre mladých ľudí, ktorí dosiahli vek 17 rokov, v čase začiatku dobrovoľníckej práce však musia mať aspoň 18 a nie viac ako 30 rokov.

Viac..  Nezamestnanosť v Európskej únii sa v apríli medzimesačne nezmenila

Odlíšenie dobrovoľníctva a platenej práce

Poslanci v snahe zabrániť prípadnému zneužívaniu mladých ľudí na neplatenú prácu pokiaľ existuje kvalitná platená alternatíva presadili jasné odlíšenie dobrovoľníckej činnosti od platenej práce. Trvanie dobrovoľníckej práce bude obmedzené na dvanásť mesiacov, dĺžka stáže sa bude pohybovať v rozmedzí dvoch a šiestich mesiacov a pracovná zmluva bude pokrývať minimálne obdobie troch mesiacov.

Registrácia organizácii v programe bude podmienená získaním značky kvality od Európskej komisie, ktorá potvrdí, že daný subjekt dokáže mladým participantom ponúknuť vysoko kvalitné činnosti v oblasti solidarity. Organizácie budú pravidelne kontrolované a v prípade neplnenia vopred stanovených požiadaviek môžu o značku kvality prísť. Samotná značka zároveň nie je zárukou automatického pridelenia financií na aktivity danej organizácie.

Vyhlásenie spravodajkyne

„Európsky zbor solidarity je rozsiahlejší dobrovoľnícky program pre mladých ľudí v Európe, ktorý by mal posilňovať solidaritu, otvárať mladým ľuďom nové perspektívy rozvoja a poskytovať podporu komunitám v rámci EÚ aj mimo nej. Som rada, že robíme krok smerom k podpore nielen mladých ľudí, ale aj solidarity medzi ľuďmi a regiónmi,‟ uviedla spravodajkyňa Helga Trüpel (Zelení/EFA, DE).

Reakcie slovenských poslancov

„Vítam zriadenie Európskeho zboru solidarity, ktorý umožní mladým ľuďom zapojiť sa do verejnoprospešných projektov a umožní im spoznávať krajiny EÚ a nadväzovať nové vzťahy. Okrem praktickej pomoci ide aj o významný krok k posilneniu spoločnej európskej identity a vzájomnej solidarity,‟ uviedol poslanec Ivan Štefanec (EPP, SK).

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

I. Korčok: Európska únia je mierový projekt a Slovensko je jeho pevnou súčasťou

Slovenská republika si dnes, 9. mája 2022, pripomína spolu s ďalšími dvadsiatimi šiestimi členskými štátmi …