Jill EVANS
Europoslankyňa Jill Evans. PHOTO: © European Union-EP.

Jill Evans: Digitálny svet sa už pomaly prestáva odlišovať od toho skutočného

V online prostredí sa čoraz viac používa angličtina a na ostatné jazyky sa akosi zabúda. Ako sa postarať o to, aby ľudia z menších krajín nemal pocit opomenutia? 

V EÚ existuje 24 oficiálnych jazykov a približne 60 regionálnych nárečí. Koľko z nich sa používa online? Rozdiel medzi frekventovane používanými jazykmi online a jazykmi, ktoré až tak populárne nie sú sa prehlbuje až tak, že menším jazykovým skupinám hrozí, že sa z online prostredia vytratia, varuje poslankyňa Jill Evansová. Je autorkou správy, v ktorej žiada, aby EÚ nezabúdala na „malé“ jazyky. V utorok 11. septembra ju odhlasovalo parlamentné plénum.

Prečo je v čase, keď veľká časť užívateľov komunikuje prevažne anglickým jazykom, dôležitá jazyková rovnocennosť v online prostredí?

Digitálny svet sa už pomaly prestáva odlišovať od toho skutočného. Siri sa pýtame, ktorým smerom ísť, alebo Alexu popýtame, aby nám pustila pesničku. Občania, ktorí hovoria jedným z „menších“ jazykov nemôžu využívať tieto zariadenia vo svojom materinskom jazyku a musia prepnúť do jedného z tých „frekventovanejších“. A keďže využívame technológie vo svojom bežnom živote čoraz viac, existuje reálna hrozba, že sa postupne tieto jazyky vytratia aj zo skutočného sveta.

Jazyk je viac, než len komunikačný nástroj. Je tiež vnútorne prepojený s kultúrou a identitou. V EÚ sa používa viac než 80 jazykov. Vo Walese, podobne ako v mnohých krajinách, sa ľudia museli usilovať o jazykovú rovnosť, konkrétne pre menšinové jazyky, aby mohli používať vlastný jazyk vo všetkých aspektoch svojho života.

Ako môžeme zdôrazniť význam mnohojazyčnosti v digitálnom svete? Budú potrebné nejaké investície?

Viac..  Europoslanci chcú zabitie Chovanca dotiahnuť do europarlamentu. Podľa Korčoka ešte nevieme, či bude do vyšetrovacieho tímu zapojený aj slovenský expert

Veľké investície prišli do sektora jazykových technológií v USA, alebo Číne, zatiaľ čo EÚ v tomto smere zaostáva. V mojej správe žiadam Európsku komisiu, aby vytvorila rozsiahly dlhodobý koordinovaný program financovania.

Ďalším odporúčaním je, aby členské štáty rozvíjali programy digitálnej gramotnosti v menej používaných jazykoch a zavádzali odbornú prípravu jazykových technológií do učebných osnov. To by povzbudilo ľudí, aby čo najviac používali svoje vlastné jazyky v online prostredí už od raného veku a zabezpečila by sa tak znalosť a bežné používanie jazykových technológií, ako je napr. automatický prekladač, transformovanie textu do zvukovej podoby, či rozpoznávanie reči.

Ovplyvní to nejako obyvateľov? Ak áno, akým spôsobom?

V digitálnej ére sú jazykové bariéry celkom významným problémom. Napríklad iba 16% ľudí nakupovalo v zahraničí v rámci EÚ.  Jazykové technológie sú nástrojom, ktorý pomôže zlepšiť spojenie medzi ľuďmi a podporí cezhraničný predaj.

Pri komplikovaných administratívnych procesoch jazykové technológie môžu značne zlepšiť schopnosť ľudí plnohodnotne sa zapojiť do života, ak žijú v zahraničí.

Obyvatelia, ktorí hovoria jazykmi menšín, ako sú waleština, baskičtina a írčina, sú digitálne znevýhodnení. Ale takisto sú znevýhodnené aj niektoré úradné jazyky EÚ, ako napríklad estónčina, čeština a dánčina. Európske jazyky by veľa získali, ak by EÚ viac investovala do jazykových technológií, nástrojov a zdrojov.
Európsky parlament prijal správu Jill Evansovej na plenárnom hlasovaní v utorok 11. septembra.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

Europoslanci chcú zabitie Chovanca dotiahnuť do europarlamentu. Podľa Korčoka ešte nevieme, či bude do vyšetrovacieho tímu zapojený aj slovenský expert

Podľa slov ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Ivana Korčoka ešte nevieme, či bude do …