Mogherini
Vysoká predstaviteľka a podpredsedníčka Komisie Federica Mogherini. PHOTO: © European Union-EP.

EÚ chce posilniť partnerstvo s Afrikou

Komisia predkladá návrh novej africko-európskej aliancie pre udržateľné investície a pracovné miesta. 

Predseda Komisie Jean-Claude Juncker 12. septembra vo svojom prejave o stave Únie uviedol: Afrika nepotrebuje charitu, ale skutočné a spravodlivé partnerstvo. A my, Európania, toto partnerstvo potrebujeme rovnako. Dnes navrhujeme uzavrieť medzi Európou a Afrikou novú africko-európsku alianciu pre udržateľné investície a pracovné miesta. Len v najbližších piatich rokoch môže vďaka tejto aliancii, ako si ju predstavujeme, vzniknúť v Afrike až 10 miliónov pracovných miest. Som presvedčený, že by sme mali to množstvo obchodných dohôd medzi EÚ a Afrikou pretaviť do hospodárskeho partnerstva rovnocenných v podobe medzikontinentálnej dohody o voľnom obchode.“

Európska komisia navrhuje uzavrieť novú „africko – európsku alianciu pre udržateľné investície a pracovné miesta,“ vďaka ktorej sa v Afrike výrazne zvýšia investície, zintenzívni obchod, vzniknú nové pracovné miesta a vzdelávanie a zručnosti získajú nové prostriedky. Východiskom pre balík sú záväzky prijaté na samite Európskej únie a Africkej únie, ktorý sa konal minulý rok v novembri v Abidžane a na ktorom sa tieto dva kontinenty dohodli na posilnení vzájomného partnerstva. Vytyčuje hlavné línie posilneného ekonomického programu EÚ a jej afrických partnerov.

Vysoká predstaviteľka a podpredsedníčka Komisie Federica Mogherini uviedla: „Európa a Afrika majú mnoho spoločných záujmov: obe chcú silnejšiu Afriku s kvalitnými pracovnými miestami pre mladých, lepším podnikateľským prostredím a mier a bezpečnosť pre všetkých. V posledných rokoch sme začali s Afrikou budovať skutočné partnerstvo seberovných. Už dnes sme silnými politickými partnermi; ďalším krokom je nadviazať skutočné hospodárske partnerstvo a prehĺbiť vzájomné obchodné a investičné vzťahy. Chceme dať mladým ľuďom príležitosť uplatniť sa. Zo zvýšenia zodpovedných investícií v Afrike vyjdú víťazne obe strany.“

Komisár EÚ pre medzinárodnú spoluprácu a rozvoj Neven Mimica uviedol: „Toto spojenectvo spočíva v odblokovaní súkromných investícií a preskúmaní obrovských možností, z ktorých môžu prosperovať africké, ako aj európske ekonomiky. Posunieme naše partnerstvo na novú úroveň a podporíme africké iniciatívy, akou je napríklad africká kontinentálna zóna voľného obchodu.“

Návrh svedčí o odhodlaní posilniť partnerstvo medzi EÚ a Afrikou a predstavuje hlavné smery činnosti:

 • zvyšovanie strategických investícií a posilnenie úlohy súkromného sektora najmä intenzívnejším znižovaním rizika investičných projektov vďaka kombinovanému financovaniu pomocou grantov, úverov a záruk;
 • investovanie do ľudí cez investície do vzdelávania a zručností na kontinentálnej a národnej úrovni vrátane štipendií a výmenných programov najmä cez Erasmus+, s cieľom zvýšiť zamestnateľnosť a zosúladiť zručnosti s pracovnou ponukou;
 • posilnenie podnikateľského a investičného prostredia, najmä zintenzívnením dialógu s africkými partnermi a podporou reforiem v tejto oblasti;
 • maximálne využitie potenciálu hospodárskej integrácie a obchodu: vzhľadom na vytvorenie africkej kontinentálnej zóny voľného obchodu je dlhodobým cieľom všestranná medzikontinentálna dohoda o voľnom obchode medzi EÚ a Afrikou. V rámci jej príprav by sa mali čo najviac využiť dohody o hospodárskom partnerstve, dohody o voľnom obchode vrátane prehĺbených a komplexných zón voľného obchodu pre severoafrické krajiny a ďalšie obchodné režimy, ktoré poslúžia ako základné kamene africkej kontinentálnej zóny voľného obchodu;
 • mobilizácia významného balíka finančných zdrojov, ktorá našla vyjadrenie najmä v ambicióznom návrhu budúceho viacročného finančného rámca EÚ z hľadiska financovania vonkajšej činnosti, ktorý Afriku považuje za prioritný región.
Viac..  V únii je už proti koronavírusu plne zaočkovaná viac ako polovica dospelých

Očakávané výsledky

Aliancia prinesie konkrétne výsledky – napríklad až do 10 miliónov nových pracovných miest v priebehu nasledujúcich 5 rokov. Vďaka finančnej podpore EÚ, ktorá sa zmobilizuje do roku 2020:

 • 35-tisíc študentov a akademických pracovníkov z Afriky sa zúčastní programu Erasmus+ do roku 2020. Ďalších 70-tisíc sa ho zúčastní do roku 2027, čo je celkovo 105 000-tisíc ľudí v priebehu 10 rokov;
 • 750-tisíc ľudí absolvuje odbornú prípravu zameranú na rozvoj zručností;
 • 30 miliónov ľudí a spoločností bude môcť využívať prístup k elektrickej energii vďaka znásobeným investíciám EÚ do energie z obnoviteľných zdrojov a zvýšeniu výrobnej kapacity o 5 GW.
 • 24 miliónov ľudí bude mať prístup k celoročne zjazdným cestám prostredníctvom našich znásobených investícií do dopravnej infraštruktúry.
 • 3,2 milióna nových pracovných miest v Afrike má vzniknúť v rámci vonkajšieho investičného plánu, a to len z investičných programov so zameraním na malé a stredné podniky.
 • So zárukou vo výške 75 miliónov EUR vytvorí jediný investičný program z vonkajšieho investičného plánu 800-tisíc pracovných miest.

V nasledujúcich mesiacoch sa v konzultácii a dialógoch s africkými partnermi spoločne vymedzia priority a podniknú ďalšie kroky. Aliancia bude zohľadňovať rozmanitosť afrického kontinentu a špecifiká jednotlivých krajín vrátane zmluvných vzťahov severoafrických krajín zakotvených v dohodách o pridružení a ich skúseností so spoluprácou s EÚ v rámci európskej susedskej politiky.

Súvislosti

Návrh Komisie uzavrieť „africko-európsku alianciu pre udržateľné investície a pracovné miesta“ je súčasťou balíka, do ktorého patrí aj návrh na zefektívnenie finančnej štruktúry pre investície mimo Európskej únie, ktorý takisto povzbudí ďalšie investície v Afrike.

EÚ pod vedením predsedu Komisie Junckera upevňuje partnerstvo s Afrikou, a to aj za pomoci nových inovatívnych nástrojov, ktoré dopĺňajú tradičné nástroje spolupráce, najmä veľmi ambiciózny vonkajší investičný plán.

EÚ je najbližším susedom Afriky a zároveň jej najväčším investorom, hlavným obchodným a rozvojovým partnerom a kľúčovým poskytovateľom bezpečnosti. V rokoch 2014 – 2020 poskytne EÚ Afrike oficiálnu rozvojovú pomoc v objeme 31 miliárd eur, ktorej cieľom je cez podporu afrického hospodárstva dať jej mladým ľuďom šancu, aby si vytvorili budúcnosť, postarať sa o potravinovú bezpečnosť a prístup k energii a zároveň pevne ukotviť dobrú správu vecí verejných a dodržiavanie ľudských práv. Investície členských štátov EÚ dosiahli v roku 2016 291 miliárd eur, čím sa EÚ stala najväčším investorom v Afrike. Zároveň EÚ ponúka africkým krajinám voľný prístup na svoj trh prostredníctvom dohôd o hospodárskom partnerstve, dohôd o voľnom obchode vrátane prehĺbených a komplexných zón voľného obchodu s krajinami severnej Afriky a systému „Všetko okrem zbraní“ s africkými krajinami.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

bilcik

Vladimír Bilčík: Cestu k normálnemu životu máme už len vo vlastných rukách

Vďaka Európskej únii máme na Slovensku toľko vakcín, aby sa mohol dať zaočkovať každý, kto …