Mogherini
Vysoká predstaviteľka a podpredsedníčka Komisie Federica Mogherini. PHOTO: © European Union-EP.

EÚ chce posilniť partnerstvo s Afrikou

Komisia predkladá návrh novej africko-európskej aliancie pre udržateľné investície a pracovné miesta. 

Predseda Komisie Jean-Claude Juncker 12. septembra vo svojom prejave o stave Únie uviedol: Afrika nepotrebuje charitu, ale skutočné a spravodlivé partnerstvo. A my, Európania, toto partnerstvo potrebujeme rovnako. Dnes navrhujeme uzavrieť medzi Európou a Afrikou novú africko-európsku alianciu pre udržateľné investície a pracovné miesta. Len v najbližších piatich rokoch môže vďaka tejto aliancii, ako si ju predstavujeme, vzniknúť v Afrike až 10 miliónov pracovných miest. Som presvedčený, že by sme mali to množstvo obchodných dohôd medzi EÚ a Afrikou pretaviť do hospodárskeho partnerstva rovnocenných v podobe medzikontinentálnej dohody o voľnom obchode.“

Európska komisia navrhuje uzavrieť novú „africko – európsku alianciu pre udržateľné investície a pracovné miesta,“ vďaka ktorej sa v Afrike výrazne zvýšia investície, zintenzívni obchod, vzniknú nové pracovné miesta a vzdelávanie a zručnosti získajú nové prostriedky. Východiskom pre balík sú záväzky prijaté na samite Európskej únie a Africkej únie, ktorý sa konal minulý rok v novembri v Abidžane a na ktorom sa tieto dva kontinenty dohodli na posilnení vzájomného partnerstva. Vytyčuje hlavné línie posilneného ekonomického programu EÚ a jej afrických partnerov.

Vysoká predstaviteľka a podpredsedníčka Komisie Federica Mogherini uviedla: „Európa a Afrika majú mnoho spoločných záujmov: obe chcú silnejšiu Afriku s kvalitnými pracovnými miestami pre mladých, lepším podnikateľským prostredím a mier a bezpečnosť pre všetkých. V posledných rokoch sme začali s Afrikou budovať skutočné partnerstvo seberovných. Už dnes sme silnými politickými partnermi; ďalším krokom je nadviazať skutočné hospodárske partnerstvo a prehĺbiť vzájomné obchodné a investičné vzťahy. Chceme dať mladým ľuďom príležitosť uplatniť sa. Zo zvýšenia zodpovedných investícií v Afrike vyjdú víťazne obe strany.“

Komisár EÚ pre medzinárodnú spoluprácu a rozvoj Neven Mimica uviedol: „Toto spojenectvo spočíva v odblokovaní súkromných investícií a preskúmaní obrovských možností, z ktorých môžu prosperovať africké, ako aj európske ekonomiky. Posunieme naše partnerstvo na novú úroveň a podporíme africké iniciatívy, akou je napríklad africká kontinentálna zóna voľného obchodu.“

Návrh svedčí o odhodlaní posilniť partnerstvo medzi EÚ a Afrikou a predstavuje hlavné smery činnosti:

 • zvyšovanie strategických investícií a posilnenie úlohy súkromného sektora najmä intenzívnejším znižovaním rizika investičných projektov vďaka kombinovanému financovaniu pomocou grantov, úverov a záruk;
 • investovanie do ľudí cez investície do vzdelávania a zručností na kontinentálnej a národnej úrovni vrátane štipendií a výmenných programov najmä cez Erasmus+, s cieľom zvýšiť zamestnateľnosť a zosúladiť zručnosti s pracovnou ponukou;
 • posilnenie podnikateľského a investičného prostredia, najmä zintenzívnením dialógu s africkými partnermi a podporou reforiem v tejto oblasti;
 • maximálne využitie potenciálu hospodárskej integrácie a obchodu: vzhľadom na vytvorenie africkej kontinentálnej zóny voľného obchodu je dlhodobým cieľom všestranná medzikontinentálna dohoda o voľnom obchode medzi EÚ a Afrikou. V rámci jej príprav by sa mali čo najviac využiť dohody o hospodárskom partnerstve, dohody o voľnom obchode vrátane prehĺbených a komplexných zón voľného obchodu pre severoafrické krajiny a ďalšie obchodné režimy, ktoré poslúžia ako základné kamene africkej kontinentálnej zóny voľného obchodu;
 • mobilizácia významného balíka finančných zdrojov, ktorá našla vyjadrenie najmä v ambicióznom návrhu budúceho viacročného finančného rámca EÚ z hľadiska financovania vonkajšej činnosti, ktorý Afriku považuje za prioritný región.
Viac..  Priemyselná produkcia únie v novembri medzimesačne vzrástla o 2,5 %

Očakávané výsledky

Aliancia prinesie konkrétne výsledky – napríklad až do 10 miliónov nových pracovných miest v priebehu nasledujúcich 5 rokov. Vďaka finančnej podpore EÚ, ktorá sa zmobilizuje do roku 2020:

 • 35-tisíc študentov a akademických pracovníkov z Afriky sa zúčastní programu Erasmus+ do roku 2020. Ďalších 70-tisíc sa ho zúčastní do roku 2027, čo je celkovo 105 000-tisíc ľudí v priebehu 10 rokov;
 • 750-tisíc ľudí absolvuje odbornú prípravu zameranú na rozvoj zručností;
 • 30 miliónov ľudí a spoločností bude môcť využívať prístup k elektrickej energii vďaka znásobeným investíciám EÚ do energie z obnoviteľných zdrojov a zvýšeniu výrobnej kapacity o 5 GW.
 • 24 miliónov ľudí bude mať prístup k celoročne zjazdným cestám prostredníctvom našich znásobených investícií do dopravnej infraštruktúry.
 • 3,2 milióna nových pracovných miest v Afrike má vzniknúť v rámci vonkajšieho investičného plánu, a to len z investičných programov so zameraním na malé a stredné podniky.
 • So zárukou vo výške 75 miliónov EUR vytvorí jediný investičný program z vonkajšieho investičného plánu 800-tisíc pracovných miest.

V nasledujúcich mesiacoch sa v konzultácii a dialógoch s africkými partnermi spoločne vymedzia priority a podniknú ďalšie kroky. Aliancia bude zohľadňovať rozmanitosť afrického kontinentu a špecifiká jednotlivých krajín vrátane zmluvných vzťahov severoafrických krajín zakotvených v dohodách o pridružení a ich skúseností so spoluprácou s EÚ v rámci európskej susedskej politiky.

Súvislosti

Návrh Komisie uzavrieť „africko-európsku alianciu pre udržateľné investície a pracovné miesta“ je súčasťou balíka, do ktorého patrí aj návrh na zefektívnenie finančnej štruktúry pre investície mimo Európskej únie, ktorý takisto povzbudí ďalšie investície v Afrike.

EÚ pod vedením predsedu Komisie Junckera upevňuje partnerstvo s Afrikou, a to aj za pomoci nových inovatívnych nástrojov, ktoré dopĺňajú tradičné nástroje spolupráce, najmä veľmi ambiciózny vonkajší investičný plán.

EÚ je najbližším susedom Afriky a zároveň jej najväčším investorom, hlavným obchodným a rozvojovým partnerom a kľúčovým poskytovateľom bezpečnosti. V rokoch 2014 – 2020 poskytne EÚ Afrike oficiálnu rozvojovú pomoc v objeme 31 miliárd eur, ktorej cieľom je cez podporu afrického hospodárstva dať jej mladým ľuďom šancu, aby si vytvorili budúcnosť, postarať sa o potravinovú bezpečnosť a prístup k energii a zároveň pevne ukotviť dobrú správu vecí verejných a dodržiavanie ľudských práv. Investície členských štátov EÚ dosiahli v roku 2016 291 miliárd eur, čím sa EÚ stala najväčším investorom v Afrike. Zároveň EÚ ponúka africkým krajinám voľný prístup na svoj trh prostredníctvom dohôd o hospodárskom partnerstve, dohôd o voľnom obchode vrátane prehĺbených a komplexných zón voľného obchodu s krajinami severnej Afriky a systému „Všetko okrem zbraní“ s africkými krajinami.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

jadrova elektraren

Európska komisia sa rozhodla zaradiť jadrovú energiu medzi udržateľné zdroje

Európska komisia, aj na základe apelu Slovenska, na poslednom rokovaní Európskej rady pripravila návrh, ktorý …