zdravie
Ilustračné PHOTO: © European Union-EP.

Zdravie občanov EÚ stále nie je dostatočne chránené, upozorňujú audítori

Podľa novej správy Európskeho dvora audítorov opatrenia EÚ na ochranu zdravia ľudí pred znečistením ovzdušia nemali očakávaný vplyv. Znečistenie ovzdušia spôsobuje v EÚ každý rok približne 400 000 predčasných úmrtí a vyžaduje si stovky miliárd eur na externé náklady súvisiace so zdravotnou starostlivosťou. Audítori však varujú, že tieto značné ľudské a hospodárske náklady zatiaľ neboli v Únii zohľadnené v primeraných opatreniach. Dodávajú, že suspendované častice, oxid dusičitý a prízemný ozón sú látky znečisťujúce ovzdušie, ktoré nesú vinu za väčšinu predčasných úmrtí, a obzvlášť vystavení sú mu ľudia v mestských oblastiach.

Smernica o kvalite okolitého ovzdušia z roku 2008 tvorí základný kameň politiky EÚ zameranej na čisté ovzdušie, keďže sa v nej stanovujú normy kvality pre koncentrácie znečisťujúcich látok v ovzduší. Audítori posúdili návrh smernice, to, či ju členské štáty vykonávali účinne a ako ju Komisia monitorovala a presadzovala. Okrem toho posudzovali, či sa kvalita ovzdušia primerane zohľadnila v iných politikách EÚ a či sa podporila finančnými prostriedkami EÚ, ako aj to, či bola verejnosť dostatočne informovaná o otázkach kvality ovzdušia.

Viac..  Michal Šimečka: Nastal čas na povinné očkovanie

Znečistenie ovzdušia je najväčším environmentálnym rizikom pre zdravie v Európskej únii,” uviedol Janusz Wojciechowski, člen Európskeho dvora audítorov zodpovedný za túto správu. Politiky EÚ v posledných desaťročiach prispeli k zníženiu emisií, kvalita ovzdušia sa však nezlepšovala rovnakým tempom a účinky na verejné zdravie sú stále značné.“

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

Európska komisia

Únia odložila najbližšie kolo rokovaní s Austráliou o voľnom obchode

Najbližšie naplánované kolo rokovaní medzi Európskou úniou (EÚ) a Austráliou o voľnom obchode Brusel odložil. …