Malmstrom
Komisárka pre obchod Cecilia Malmström. PHOTO: © European Union.

Komisia zverejnila súbor návrhov na modernizáciu Svetovej obchodnej organizácie

Prístup EÚ uverejnila dokument, v ktorom načrtáva svoj prístup k reforme Svetovej obchodnej organizácie (WTO). Svojim partnerom ho predstaví na stretnutí 20. septembra v Ženeve, ktoré pri tejto príležitosti zvolala Kanada.

Európska komisia predložila prvý súbor návrhov na modernizáciu WTO a prispôsobenie pravidiel medzinárodného obchodu výzvam globálneho hospodárstva.

Komisárka pre obchod Cecilia Malmströmová predstavila koncepčný dokument Komisie týmito slovami: „Mnohostranný obchodný systém poskytoval v posledných desaťročiach pre spoločnosti na celom svete stabilný, predvídateľný a účinný rámec, čo pomohlo mnohým ekonomikám rýchlo rásť. WTO potrebujeme aj dnes, aby garantovala otvorený a spravodlivý obchod založený na pravidlách. Napriek všetkému, čo Svetová obchodná organizácia dosiahla, nebola schopná dostatočne sa prispôsobiť rýchlo sa meniacej globálnej ekonomike. Svet sa zmenil, WTO nie. Je najvyšší čas začať s modernizáciou tohto systému, aby v záujme všetkých opäť dokázal reagovať na výzvy súčasnej celosvetovej ekonomiky. A EÚ musí v tomto procese prevziať vedúcu úlohu.“

EÚ zostáva neochvejným podporovateľom mnohostranného obchodného systému. Z tohto dôvodu poverila Európska rada na zasadnutí v dňoch 28. až 29. júna 2018 Európsku komisiu, aby začala pracovať na modernizácii WTO, ktorej cieľom bude prispôsobiť ju meniacemu sa svetu a posilniť jej efektivitu.

V dnes uverejnenom koncepčnom dokumente EÚ, ktorý bol už prekonzultovaný s členskými štátmi EÚ, sa predostiera smerovanie tohto modernizačného úsilia. Bez toho, aby bolo dotknuté konečné stanovisko EÚ v týchto záležitostiach, tieto návrhy sa týkajú troch kľúčových oblastí:

  • aktualizácie súboru pravidiel medzinárodného obchodu, ktorej cieľom je zohľadniť súčasnú svetovú ekonomiku
  • posilnenia monitorovacej úlohy WTO
  • vyriešenia patovej situácie v prípade mechanizmu WTO na urovnávanie sporov.

EÚ už začala spolupracovať s ostatnými partnermi v rámci WTO: s USA a Japonskom v rámci trojstranných rozhovorov; s Čínou, v rámci špecializovanej pracovnej skupiny vytvorenej počas posledného samitu EÚ – Čína, s ostatnými partnermi, naposledy na úrovni ministrov obchodu G20. EÚ bude v nadchádzajúcich týždňoch naďalej diskutovať o týchto prvých návrhoch s rôznymi partnermi s cieľom pripraviť pre WTO konkrétne návrhy. Európsky parlament a Rada budú v o týchto rokovaniach v plnej miere informovaní.

Viac..  Európska únia potrebuje rozšíriť svoje kapacity a konať slobodnejšie

Súvislosti

Existencia dohodnutých pravidiel týkajúcich sa cezhraničného obchodu, ktorých dodržiavanie WTO monitoruje a ktoré sa presadzujú prostredníctvom nestranného systému riešenia sporov, pomohla v uplynulých desaťročiach zmierňovať napätie v obchodných vzťahoch a odvrátiť obchodné vojny. Proces vytvárania nových obchodných pravidiel však nestíha reagovať na hospodárske, politické a technologické zmeny. Súčasné pravidlá medzinárodného obchodu najmä primerane nereflektujú problém dotácií narúšajúcich trh, ktoré sú často poskytované prostredníctvom štátnych podnikov a maria rovnaké podmienky pre hospodárske subjekty.

WTO v súčasnosti čoraz viac zaťažujú nepružné postupy a protichodné záujmy jednotlivých krajín. Mechanizmus WTO na riešenie obchodných sporov môže byť čoskoro paralyzovaný, a to z dôvodu blokovania nominácií nových členov Odvolacieho orgánu WTO. A napokon úlohu WTO ako monitorovacieho orgánu ohrozuje nedostatočná transparentnosť zo strany mnohých krajín.

Uverejnené návrhy majú za cieľ napraviť túto situáciu a dosiahnuť, aby bol systém efektívny v prospech všetkých členských krajín WTO.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

bilcik

Vladimír Bilčík: Cestu k normálnemu životu máme už len vo vlastných rukách

Vďaka Európskej únii máme na Slovensku toľko vakcín, aby sa mohol dať zaočkovať každý, kto …