EDA
Európsky dvor audítorov. PHOTO: © European Union-EP.

Audítori EÚ: Podpora pre africkú mierovú a bezpečnostnú štruktúru má slabý účinok

Podľa novej správy Európskeho dvora audítorov finančná podpora EÚ pre africkú mierovú a bezpečnostnú štruktúru (APSA) má slabý účinok a je potrebné zmeniť jej zameranie. Podľa audítorov APSA veľa rokov silne závisela od financovania darcov a podpora EÚ bola dlho zameraná na doplnenie jej základných prevádzkových nákladov namiesto opatrení na budovanie kapacít.

Členské štáty Africkej únie vytvorili APSA ako dlhodobú reakciu na hrozby pre mier a bezpečnosť na africkom kontinente. Prostredníctvom APSA má Africká únia a regionálne organizácie prístup k nástrojom, ktoré im pomáhajú predchádzať konfliktom, riadiť a riešiť ich.

Audítori posúdili podporu EÚ pre APSA. Skontrolovali zmluvy uzatvorené Európskou komisiou v rokoch 2014 až 2016 v celkovej výške 100 mil. EUR.

Dospeli k záveru, že podpora EÚ pre APSA má slabý účinok a je potrebné zmeniť jej zameranie. Hoci sa zaviedol široký strategický rámec, audítori zistili, že podpora EÚ bola zameraná najmä na doplnenie základných prevádzkových nákladov APSA. Audítori konštatujú, že z dôvodu nedostatočných príspevkov členských štátov Africkej únie je APSA veľa rokov silne závislá od podpory darcov.

„Zainteresované strany a darcovia majú od APSA vysoké očakávania”, povedal Juhan Parts, člen Európskeho dvora audítorov zodpovedný za túto správu. „My sme však zistili, že kapacita zložiek APSA je značne premenlivá a výzvu pre ňu predstavuje nedostatok politického záväzku niekoľkých členských štátov AÚ a chýbajúce zameranie financovania EÚ. Na dosiahnutie výsledkov v oblasti zvýšenie mieru a bezpečnosti v Afrike sú potrebné jasne ciele pre budovanie kapacít.”

Podľa audítorov EÚ nestanovila jasné priority pre svoju podporu pre APSA a stratégii EÚ chýbala dlhodobá vízia. V priebehu kontrolovaného obdobia sa EÚ dostatočne nezamerala na prechod od vyplácania miezd k zacieleniu na budovanie kapacít. EÚ podporila plány Africkej únie na dosiahnutie finančnej nezávislosti, aby AÚ mohla prevziať čoraz väčší podiel prevádzkových nákladov na APSA. Vykonávanie týchto plánov však bolo len v počiatočnej fáze.

Viac..  Integrácia Balkánu do Európskej únie je strategická pre obe strany, tvrdí Merkelová

Audítori zistili, že vykonávanie podpory EÚ ovplyvnili oneskorenia, nekoordinované používanie finančných nástrojov a nedostatočné informácie o dosiahnutých výsledkoch. V prípade šiestich zo štrnástich kontrolovaných zmlúv, ktoré sa týkali najmä nákladov na zamestnancov, sa do konania auditu dosiahla väčšina očakávaných výsledkov. V prípade dvoch zmlúv boli výsledky dosiahnuté iba čiastočne a pri jednej neboli dosiahnuté. V piatich prípadoch oneskorenie vo vykonávaní znamenalo, že audítori nemohli posúdiť, či bola zmluva splnená, alebo nie. Oneskorenia pri uzatváraní zmlúv, spätné financovanie a nedostatok informácií o dosiahnutých výsledkoch navyše bránili poskytovaniu podpory EÚ.

Audítori vydali nasledujúce odporúčania.

  • Európska komisia a Európska služba pre vonkajšiu činnosť by mali pomôcť Africkej únii prevziať zodpovednosť za APSA v záujme dosiahnutia finančnej nezávislosti a zmeniť zameranie podpory EÚ z podpory prevádzkových nákladov na opatrenia na budovanie kapacít.
  • Komisia by mala zabezpečiť, aby jej intervencie boli dôsledne založené na výsledkoch, skrátiť oneskorenia pri uzatváraní zmlúv, obmedziť spätné financovanie, zlepšiť monitorovanie a finančné nástroje používať jednotne.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

bilcik

Vladimír Bilčík: Cestu k normálnemu životu máme už len vo vlastných rukách

Vďaka Európskej únii máme na Slovensku toľko vakcín, aby sa mohol dať zaočkovať každý, kto …