kniha
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Európsky deň jazykov 2018: Ako sme na tom s ovládaním cudzích jazykov?

V rámci celoeurópskych osláv jazykovej rozmanitosti, ktoré už tradične pripadajú na 26. septembra, sa 20. septembra 2018 v Košiciach uskutoční podujatie pre žiakov základných, stredných, vysokých škôl a širokú verejnosť vo veľkej sále Tabačka Kulturfabrik.

Podujatie sa tento rok zameria aj na naše jazykové bohatstvo v kontexte Európskeho roka kultúrneho dedičstva. „Už dávno sa hovorí, že koľko rečí ovládaš, toľkokrát si človekom. Mne osobne jazyky otvárajú brány k iným kultúram, vede, umeniu, rozširujú môj svet a obzory. A už som sa naučil, že blízky, osobný kontakt si človek vytvorí s priateľmi oveľa lepšie, ak sa s nimi vie porozprávať bez pomoci tlmočníka,“ uviedol vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Ladislav Miko.

Ako sme na tom s ovládaním cudzích jazykov?

V roku 2015 sa viac ako 86 % študentov stredných škôl učilo po anglicky. Takmer tri pätiny študentov v EÚ sa učili dva alebo viac cudzích jazykov. V roku 2016 bola v rámci Únie najpopulárnejšia angličtina, ktorú sa učilo viac ako 86,1 % žiakov (na Slovensku 91,8 %). Na druhom mieste sa umiestnila francúzština s 14 % študentov (na Slovensku 4,9 %) a na treťom mieste je nemčina s 15 % (na Slovensku 45,5 %). Španielčinu na stredných školách študovalo 1,8 % (na Slovensku 1 %), ruštinu 2,4 % (na Slovensku 13,4 %) a taliančinu 1,8 % (na Slovensku 1 %).

Na slovenských základných školách sa v roku 2016 učilo cudzí jazyk 91,5 %, pričom 80,9 % sa učí jeden jazyk a 5,3 % sa učí dva a viac jazykov. Takmer 14 % sa, žiaľ, neučí žiaden cudzí jazyk. Najobľúbenejšia je angličtina, učí sa ju až 82,7 % žiakov.

Ďalšie informácie:

V Európskej únii je 24 úradných jazykov, približne 60 regionálnych jazykov a jazykov národnostných menšín a viac než 175 jazykov migrantov. Vo svete existuje 6 000 až 7 000 jazykov, z ktorých väčšina sa vyskytuje v Ázii a v Afrike. Aspoň polovica svetovej populácie je dvojjazyčná alebo viacjazyčná, t. j. ovláda alebo rozumie dvom alebo viacerým jazykom.

Viac..  Lídri siedmich krajín vrátane SR adresovali list zástupcom únie, v ktorom vyjadrili podporu jadrovej energii

Európsky deň jazykov po prvýkrát usporiadala Rada Európy v roku 2001 ako súčasť Európskeho roka jazykov. Odvtedy si ho pripomíname každý rok v snahe zvýšiť povedomie o európskej kultúrnej a jazykovej rozmanitosti a celoživotnom jazykovom vzdelávaní.

Európsky rok kultúrneho dedičstva

Kultúrne dedičstvo má univerzálnu hodnotu pre nás ako jednotlivcov, spoločenstvá a celú spoločnosť. Je dôležité zachovať ho a postúpiť budúcim generáciám. Aj preto bol v Európskej únii rok 2018 vyhlásený za Európsky rok kultúrneho dedičstva a nesie sa v znamení hesla „Naše dedičstvo: spájanie minulosti s budúcnosťou“. Ďalším cieľom je posilniť v ľuďoch pocit príslušnosti k spoločnému európskemu priestoru.

Počas tohto roku sa v celej Európe uskutočňujú viaceré iniciatívy a podujatia s cieľom priblížiť ľuďom ich kultúrne dedičstvo a zapojiť ich viac do jeho zveľaďovania. Kultúrne dedičstvo formuje našu identitu a každodenný život. Je zhmotnené v európskych mestách, prírodných krásach a archeologických lokalitách. Nachádzame ho nielen v literatúre, umení a predmetoch, ale aj v remeslách, ktoré sme zdedili od našich predkov, príbehoch, ktoré rozprávame deťom, v jedle, ktoré si spoločne vychutnávame, a vo filmoch, ktoré sledujeme a s ktorými sa identifikujeme.

 

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

Budúcnosť Európy je vo Vašich rukách – Vyjadrite svoj názor

Spolupredsedovia Výkonnej rady Konferencie o budúcnosti Európy (predstaviteľka portugalského predsedníctva v Rade EÚ, štátna tajomníčka …