airbnb
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

Spoločnosť Airbnb sa zaviazala zlepšiť transparentnosť v oblasti cien

V nadväznosti na júlovú výzvu Európskej komisie a orgánov EÚ na ochranu spotrebiteľa sa spoločnosť Airbnb zaviazala vykonať potrebné zmeny svojich podmienok a zlepšiť informácie o cenách.

Spoločnosť má tieto zmeny vykonať vo všetkých jazykových verziách EÚ svojho webového sídla do konca roku 2018.

Vĕra Jourová, európska komisárka pre spravodlivosť, spotrebiteľov a rodovú rovnosť v tejto súvislosti uviedla: „Online subjekty výrazne zmenili spôsob, akým cestujeme, hľadáme ubytovanie a trávime dovolenku. Musia však v plnej miere dodržiavať pravidlá a prevziať zodpovednosť, keď nastanú problémy. Spotrebitelia v EÚ však majú práva tak na internete, ako aj mimo neho. Vítam, že spoločnosť Airbnb je ochotná vykonať potrebné zmeny, aby zabezpečila úplnú transparentnosť a spotrebitelia presne vedeli, za čo platia. Toto opatrenie je súčasťou širšieho úsilia o lepšiu ochranu spotrebiteľov online. Preto sme pred niekoľkými mesiacmi v rámci „Novej dohody pre spotrebiteľov“ navrhli posilnené pravidlá v oblasti ochrany spotrebiteľa.“

Netransparentné ceny a ďalšie nekalé obchodné praktiky

Spoločnosť Airbnb sa zaviazala uvádzať pri rezervácii plnú cenu vrátane dodatočných poplatkov, ako sú poplatky za služby a upratovanie. Keď nie je možné vopred vypočítať konečnú cenu, spoločnosť sa zaviazala, že bude spotrebiteľa jasne informovať o prípadných dodatočných poplatkoch.

Okrem toho sa spoločnosť Airbnb zaviazala jasne uvádzať, či ubytovanie ponúka súkromný alebo profesionálny hostiteľ, lebo podľa toho sa líšia pravidlá ochrany spotrebiteľa.

Objasnenie podmienok a odstránenie nezákonných podmienok

Spoločnosť Airbnb sa zaviazala k viacerým zmenám v podmienkach poskytovania služieb s cieľom zosúladiť ich s pravidlami EÚ v oblasti ochrany spotrebiteľa:

  • vyplynie z nich, že spotrebitelia budú môcť využiť všetky dostupné opravné prostriedky, a najmä právo žalovať hostiteľa v prípade osobnej ujmy alebo inej škody;
  • spoločnosť Airbnb bude spotrebiteľov jasne informovať, že majú právo začať konanie proti spoločnosti Airbnb pred súdmi v krajine ich pobytu;
  • spoločnosť Airbnb bude musieť spotrebiteľov informovať, keď sa rozhodne ukončiť zmluvu alebo odstrániť obsah, a spotrebiteľom ponúkne právo na odvolanie a prípadne na odškodnenie.
Viac..  Záujem Slovákov o elektromobily rastie pomalšie ako vo väčšine iných krajín Európskej únie

Ďalšie kroky

Očakáva sa, že spoločnosť do konca decembra 2018 dokončí svoje návrhy a pristúpi k vykonaniu zmien vo všetkých jazykových verziách EÚ/Európskeho hospodárskeho priestoru. V prípade nesúladu by sa orgány na ochranu spotrebiteľa mohli rozhodnúť použiť opatrenia na presadzovanie ochrany spotrebiteľa.

Súvislosti

Na stretnutí s Komisiou a orgánmi EÚ na ochranu spotrebiteľa spoločnosť Airbnb predstavila zmeny svojich podmienok poskytovania služieb a spôsob poskytovania informácií o cenách.

Sieť spolupráce v oblasti ochrany spotrebiteľa (CPC) uskutočnila v posúdenie obchodných praktík spoločnosti Airbnb a vydala k nemu spoločné stanovisko. Posúdenie koordinoval nórsky orgán na ochranu spotrebiteľa (Forbrukertilsynet). Orgány vyzvali spoločnosť Airbnb, aby do konca augusta navrhla podrobné riešenia na zosúladenie svojich postupov s predpismi EÚ v oblasti ochrany spotrebiteľa (pozri tlačovú správu). Európska komisia bola pri tejto činnosti nápomocná.

Na základe nariadenia EÚ o spolupráci v oblasti ochrany spotrebiteľa vznikla celoeurópska sieť na presadzovanie práva, ktorá spája vnútroštátne orgány na ochranu spotrebiteľa. Vďaka tomuto rámcu môže vnútroštátny orgán z jedného štátu EÚ požiadať svojho partnera v inom štáte EÚ o pomoc pri zastavení cezhraničného porušovania právnych predpisov EÚ v oblasti ochrany spotrebiteľa.

Spoluprácu možno využiť na presadzovanie rôznych právnych predpisov EÚ v oblasti ochrany spotrebiteľa, napríklad smernice o nekalých obchodných praktikách, smernice o právach spotrebiteľov alebo smernice o nekalých podmienkach v spotrebiteľských zmluvách.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

bilcik

Vladimír Bilčík: Cestu k normálnemu životu máme už len vo vlastných rukách

Vďaka Európskej únii máme na Slovensku toľko vakcín, aby sa mohol dať zaočkovať každý, kto …