dph
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Členské štáty EÚ stratili na príjmoch z DPH takmer 150 miliárd EUR

Podľa novej štúdie, ktorú uverejnila Európska komisia, krajiny EÚ stratili v roku 2016 takmer 150 miliárd EUR na príjmoch z dane z pridanej hodnoty (DPH).

Takzvaný výpadok príjmov z DPH znázorňuje rozdiel medzi očakávanými príjmami z DPH a skutočne vybratou sumou. Hoci členské štáty urobili veľa na zlepšenie výberu DPH, z údajov vyplýva, že na to, aby mohli vo svojich rozpočtoch naplno využívať príjmy z DPH, je potrebná reforma súčasného systému DPH v EÚ, ako aj lepšia spolupráca na úrovni EÚ.

Komisár pre hospodárske a finančné záležitosti, dane a clá Pierre Moscovici v tejto súvislosti uviedol: „Členské štáty zlepšili výber DPH v celej EÚ. To si rozhodne zaslúži uznanie a pochvalu. Strata pre štátne rozpočty vo výške 150 miliárd EUR ročne je však stále neprijateľná, najmä ak 50 miliárd z toho ide do vreciek zločincov, podvodníkov a je možné, že dokonca aj teroristov. Výrazné zlepšenie nastane iba po prijatí reformy DPH, ktorú sme navrhli pred rokom. Vyzývam členské štáty, aby sme sa v otázke konečného systému DPH pohli vpred ešte pred voľbami do Európskeho parlamentu v roku 2019.“

V nominálnom vyjadrení sa výpadok príjmov z DPH v roku 2016 znížil o 10,5 miliardy EUR na 147,1 miliardy EUR, čo predstavuje pokles na 12,3 % celkových príjmov z DPH v porovnaní s 13,2 % v predchádzajúcom roku. Jednotlivé výsledky členských štátov sa stále výrazne líšia. Výpadok príjmov z DPH klesol v 22 členských štátoch. Dobré výsledky zaznamenali Bulharsko, Lotyšsko, Cyprus a Holandsko, kde vo všetkých prípadoch došlo k poklesu výpadku príjmov z DPH o viac ako 5 percentuálnych bodov. Výpadok príjmov z DPH sa však zvýšil v šiestich členských štátoch: Rumunsko, Fínsko, Spojené kráľovstvo, Írsko, Estónsko a Francúzsko.

Viac..  Aspoň jednu dávku vakcíny dostalo 70 % dospelých občanov únie, oznámila EK

Hoci sa dosiahol veľký pokrok pri zlepšení výberu a správy DPH na úrovni EÚ, členské štáty by sa teraz mali posunúť ďalej a v záujme zníženia podvodov v oblasti DPH v systéme EÚ by sa mali dohodnúť na oveľa širšej reforme, ktorú minulý rok navrhla Komisia. Reštartovanie by zlepšilo a zmodernizovalo systém pre vlády i pre podniky a systém by sa tak stal spoľahlivejší a pre podniky z hľadiska používania jednoduchší.

Súvislosti

Štúdia o výpadku príjmov z DPH je financovaná z rozpočtu EÚ a jej zistenia sú relevantné tak pre Úniu, ako aj pre členské štáty, keďže DPH predstavuje významný príspevok do rozpočtov Únie a členských štátov. V štúdii sa používa metodika „zhora nadol“, pričom sa na tvorbu odhadov výpadkov príjmov z DPH používajú údaje z národných účtov.

Správa za rok 2018 po prvýkrát zahŕňa širšiu analýzu vplyvu niektorých vonkajších faktorov, ako napríklad výrobnej štruktúry hospodárstva a nezamestnanosti, a tiež faktorov, ktoré sú pod priamou kontrolou daňovej správy, ako je veľkosť daňovej správy a výdavky na IT. Tento aspekt je osobitne dôležitý vzhľadom na to, že investície do IT zvyčajne vedú k zníženiu výpadku príjmov z DPH, ako sa uvádza v odporúčaniach, ktoré Komisia v minulosti predložila členským štátom.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

Aspoň jednu dávku vakcíny dostalo 70 % dospelých občanov únie, oznámila EK

Sedemdesiat percent dospelých v Európskej únii (EÚ) dostalo aspoň jednu dávku vakcíny proti koronavírusu. V …