dph
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Členské štáty EÚ stratili na príjmoch z DPH takmer 150 miliárd EUR

Podľa novej štúdie, ktorú uverejnila Európska komisia, krajiny EÚ stratili v roku 2016 takmer 150 miliárd EUR na príjmoch z dane z pridanej hodnoty (DPH).

Takzvaný výpadok príjmov z DPH znázorňuje rozdiel medzi očakávanými príjmami z DPH a skutočne vybratou sumou. Hoci členské štáty urobili veľa na zlepšenie výberu DPH, z údajov vyplýva, že na to, aby mohli vo svojich rozpočtoch naplno využívať príjmy z DPH, je potrebná reforma súčasného systému DPH v EÚ, ako aj lepšia spolupráca na úrovni EÚ.

Komisár pre hospodárske a finančné záležitosti, dane a clá Pierre Moscovici v tejto súvislosti uviedol: „Členské štáty zlepšili výber DPH v celej EÚ. To si rozhodne zaslúži uznanie a pochvalu. Strata pre štátne rozpočty vo výške 150 miliárd EUR ročne je však stále neprijateľná, najmä ak 50 miliárd z toho ide do vreciek zločincov, podvodníkov a je možné, že dokonca aj teroristov. Výrazné zlepšenie nastane iba po prijatí reformy DPH, ktorú sme navrhli pred rokom. Vyzývam členské štáty, aby sme sa v otázke konečného systému DPH pohli vpred ešte pred voľbami do Európskeho parlamentu v roku 2019.“

V nominálnom vyjadrení sa výpadok príjmov z DPH v roku 2016 znížil o 10,5 miliardy EUR na 147,1 miliardy EUR, čo predstavuje pokles na 12,3 % celkových príjmov z DPH v porovnaní s 13,2 % v predchádzajúcom roku. Jednotlivé výsledky členských štátov sa stále výrazne líšia. Výpadok príjmov z DPH klesol v 22 členských štátoch. Dobré výsledky zaznamenali Bulharsko, Lotyšsko, Cyprus a Holandsko, kde vo všetkých prípadoch došlo k poklesu výpadku príjmov z DPH o viac ako 5 percentuálnych bodov. Výpadok príjmov z DPH sa však zvýšil v šiestich členských štátoch: Rumunsko, Fínsko, Spojené kráľovstvo, Írsko, Estónsko a Francúzsko.

Viac..  Koronavírus: EÚ prideľuje na humanitárnu pomoc ďalších 50 miliónov eur

Hoci sa dosiahol veľký pokrok pri zlepšení výberu a správy DPH na úrovni EÚ, členské štáty by sa teraz mali posunúť ďalej a v záujme zníženia podvodov v oblasti DPH v systéme EÚ by sa mali dohodnúť na oveľa širšej reforme, ktorú minulý rok navrhla Komisia. Reštartovanie by zlepšilo a zmodernizovalo systém pre vlády i pre podniky a systém by sa tak stal spoľahlivejší a pre podniky z hľadiska používania jednoduchší.

Súvislosti

Štúdia o výpadku príjmov z DPH je financovaná z rozpočtu EÚ a jej zistenia sú relevantné tak pre Úniu, ako aj pre členské štáty, keďže DPH predstavuje významný príspevok do rozpočtov Únie a členských štátov. V štúdii sa používa metodika „zhora nadol“, pričom sa na tvorbu odhadov výpadkov príjmov z DPH používajú údaje z národných účtov.

Správa za rok 2018 po prvýkrát zahŕňa širšiu analýzu vplyvu niektorých vonkajších faktorov, ako napríklad výrobnej štruktúry hospodárstva a nezamestnanosti, a tiež faktorov, ktoré sú pod priamou kontrolou daňovej správy, ako je veľkosť daňovej správy a výdavky na IT. Tento aspekt je osobitne dôležitý vzhľadom na to, že investície do IT zvyčajne vedú k zníženiu výpadku príjmov z DPH, ako sa uvádza v odporúčaniach, ktoré Komisia v minulosti predložila členským štátom.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

biodiverzita

Až miliónu druhov na celom svete hrozí vyhynutie. Čo robí EÚ na zachovanie biodiverzity?

Až miliónu druhov na celom svete hrozí vyhynutie. Prečítajte si, čo robí na zachovanie biodiverzity …