odpad
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

Zabudnite na vyhadzovanie jedla. Slovensko zakáže supermarketom a reštauráciám plytvať potravinami

BRATISLAVA / Slovensko, rovnako ako iné európske krajiny čelí mnohým problémom, či už sa jedná o kvalitu ovzdušia, recykláciu ovzdušia alebo aj celkového znečistenia prostredia.

Okrem viditeľných zmien klímy sú očividné vplyvy aj na ľudské zdravie, keďže až “5000 predčasných úmrtí spôsobilo znečistené ovzdušie”. Ministerstvo pôdohospodárstva na základe týchto informácií spracovalo novú stratégiu environmentálnej politiky – Envirostratégia 2030.

Na základe medzinárodných prieskumov Slovensko najviac zaostáva v nakladaní s odpadom a kvalite ovzdušia. Na Slovensku je stále trendom odpad vyvážať na skládky a jeho recyklácia prebieha len v nízkej miere.

V oblasti narábania s odpadmi by malo dôjsť k rôznym zmenám. Zvážiť sa má rozšírenie zálohovania jednorázových nápojov a obmedziť používanie jednorázového plastového príbora,” napísal agrorezort. Staronovou vecou by mala byť aj podpora centier, kde si občania budú môcť dať opraviť pokazené veci. Otázne ale zostáva, či to bude naďalej pre obyvateľov Slovenska finančne dostupnejšie ako kúpa nových zariadení.

Ministerstvo by na základe stratégie malo začať výraznejšie bojovať proti čiernym skládkam, ale zároveň začať obmedzovať aj hromadenie odpadu na tých legálnych. “Obce budú viac spolupracovať s políciou, aby sa zvýšila prítomnosť polície na inkriminovaných miestach,”píše sa v správe. Zároveň sa bude dbať aj na zber a spracovanie zeleného odpadu z obcí a miest, konkrétne z miest, parkov a lúk.

Viac..  M. Hojsík: Základom "Fit for 55" musí byť klimatická spravodlivosť, platiť musia znečisťovatelia, nie bežní ľudia

Slovensko by malo na základe tejto stratégie obmedziť do roku 2030 produkciu potravinového odpadu. “Reštaurácie a supermarkety budú povinné potraviny ďalej využiť, napríklad darovať charite nezávadné potraviny,” upresnila stratégia. Potraviny, ktoré nie je možné ďalej konzumovať, bude možné kompostovať.  Zmení sa aj označenie potravín z “minimálna trvanlivosť do” na “spotrebujte do”, aby sa tak predišlo nadmernému vzniku odpadu z potravín.

Podľa správy sa vybuduje dostatočná sieť zberu a zhodnotenia biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu. Jednotlivé domácnosti si budú môcť pohodlne kompostovať odpad, ktorý vyprodukujú.

Viac informácií sa dozviete na spravodajskom portáli www.noviny.sk

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

Aspoň jednu dávku vakcíny dostalo 70 % dospelých občanov únie, oznámila EK

Sedemdesiat percent dospelých v Európskej únii (EÚ) dostalo aspoň jednu dávku vakcíny proti koronavírusu. V …