rozvojova pomoc
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Eurobarometer: 89 % opýtaných podporuje pomoc ľuďom v rozvojových krajinách

Z najnovšieho prieskumu Eurobarometra vyplýva, že občania EÚ čoraz viac vnímajú, že súkromný sektor by mal zohrávať významnejšiu úlohu v medzinárodnom rozvoji a rozvojovú spoluprácu považujú za prostriedok na riešenie nelegálnej migrácie.

„Európski občania podporujú naše úsilie posilniť súkromné investície v rámci rozvojovej spolupráce, zabezpečiť rodovú rovnosť a riešiť príčiny nelegálnej migrácie. Je to dôkaz, že občania súhlasia s naším návrhom na prehĺbenie hospodárskeho vzťahu s Afrikou sústredením sa na súkromné investície. Mali by sme to vnímať ako výzvu, aby sme boli v rozvoji aktívnejší, a to hneď teraz, vyhlásil komisár pre medzinárodnú spoluprácu a rozvoj Neven Mimica.

Kľúčové zistenia:

  • silná celková podpora rozvojovej spolupráce

89 % opýtaných podporuje pomoc ľuďom v rozvojových krajinách. Viac ľudí si myslí, že finančná spolupráca by sa mala v porovnaní s rokom 2016 zvýšiť. Viac ako tri štvrtiny respondentov vo všetkých členských štátoch EÚ sa domnieva, že EÚ by mala dodržať svoj prísľub týkajúci sa výšky pomoci poskytovanej rozvojovým krajinám.

  • rodová rovnosť ako jedna z najväčších priorít

Podpora riešiť rovnosť medzi ženami a mužmi je ešte vyššia: takmer deväť z desiatich opýtaných si myslí, že by mala byť prioritou v rozvojovej politike EÚ. Konkrétne by chceli, aby sa zamerala na boj proti násiliu páchanému na ženách a dievčatách (78 %), proti diskriminácii žien (63 %) a na podporu prístupu žien a dievčat k vzdelaniu (61 %).

  • riešenie nelegálnej migrácie

Sedem z desiatich opýtaných súhlasí s tým, že poskytovanie finančnej pomoci rozvojovým krajinám je efektívnym spôsobom riešenia nelegálnej migrácie. V porovnaní s rokom 2016 získal tento názor podporu občanov v 14 krajinách – najmä na Malte, v Grécku a Bulharsku.

Viac..  V únii je už proti koronavírusu plne zaočkovaná viac ako polovica dospelých

Na otázku, aké sú najväčšie problémy rozvojových krajín, sa najčastejšie spomínali odpovede mier a bezpečnosť (37 %), vzdelanie (35 %) a zdravie (33 %). Migrácia sa medzi najväčšími problémami umiestnila na 10. mieste (10 %). Tieto údaje poukazujú na to, že celkový trend je od roku 2010 stabilný.

Viac ako polovica Európanov si osobne myslí, že ako jednotlivci môžu prispieť k rozvoju, napríklad poskytovaním peňazí neziskovým organizáciám, etickým prístupom k nakupovaniu alebo vykonávaním dobrovoľníckej činnosti.

Na otázku, či by riešenie chudoby v rozvojových krajinách malo byť prioritou EÚ, respondenti v 26 krajinách odpovedali kladne, a to celkovo 7 z 10 Európanov. Lotyši a Estónci sa k rozvojovej spolupráci stavajú viac skepticky. Zo všetkých 28 členských štátov EÚ len v Českej republike a Estónsku prevláda pocit, že rozvojová politika nie je účinným spôsobom boja proti chudobe v rozvojových krajinách.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

V únii je už proti koronavírusu plne zaočkovaná viac ako polovica dospelých

Proti koronavírusu je už plne zaočkovaných 200 miliónov Európanov, teda viac ako polovica dospelej populácie …