Mimica
Zástupkyňa generálneho tajomníka OSN Amina J. Mohammed a eurokomisár pre medzinárodný rozvoj a spoluprácu Neven Mimica. PHOTO: © European Union.

EÚ a OSN spojili sily, aby ukončili vraždenie žien v Latinskej Amerike


Európska únia a Organizácia Spojených národov oznámili uvoľnenie finančného príspevku vo výške 50 miliónov eur, ktorého cieľom je ukončiť vraždenie žien v Latinskej Amerike. 

V Latinskej Amerike je každý deň zavraždených 12 žien.

Investície v rámci iniciatívy EÚ a OSN s názvom Spotlight vo výške 50 miliónov eur budú zamerané na financovanie nových a inovatívnych programov v Argentíne, Salvádore, Guatemale, Hondurase a Mexiku, ktoré budú pomáhať ženám a dievčatám žiť bez násilia a ktorých cieľom je ukončiť vraždenie žien v Latinskej Amerike.

„Ukončenie násilia páchaného na ženách a dievčatách je jednou z našich najvyšších priorít. Iniciatíva Spotlight tvorí platformu pre celosvetovú koalíciu, ktorá sa hlási k tomuto cieľu a v rámci ktorej mobilizujeme všetky zdroje a opatrenia v oblasti vzdelávania, zvyšovania povedomia, prevencie a vykonávania spravodlivosti,“ uviedla vysoká predstaviteľka a podpredsedníčka Komisie Federica Mogheriniová„Chceme zabezpečiť, aby ženy a dievčatá už nikdy nemuseli žiť v strachu – v Latinskej Amerike, v Európe a na celom svete.“

„Na dosiahnutie dobrých a trvalých výsledkov sa treba na otázku vraždenia žien pozerať komplexne a z rôznych uhlov pohľadu,“ vyhlásila zástupkyňa generálneho tajomníka OSN Amina J. Mohammedová„Žiadna žena by nemala zomrieť len preto, že je žena.“

„Zabiť ženu len preto, že je žena, je najhorší zločin, aký si možno predstaviť,“ uviedol európsky komisár pre medzinárodný rozvoj a spoluprácu Neven Mimica. „Spolu s vládami a ďalšími partnermi budeme riešiť hlavné príčiny vraždenia žien, ktoré často súvisia s patriarchálnym postojom, mizogýniou, sexizmom a objektivizáciou žien.“

„Rodovo motivované násilie sa týka každej jednej krajiny a žien a dievčat všade na svete,“ vyhlásila výkonná riaditeľka OSN Ženy Phumzile Mlambo-Ngcukaová„EÚ a OSN v rámci iniciatívy Spotlight pracujú na podnietení širokej spolupráce so jasným zameraním, vrátane agentúr OSN, partnerov z občianskej spoločnosti a vlád, s cieľom raz a navždy ukončiť násilie páchané na ženách a dievčatách.“

Nové programy sa budú zaoberať medzerami v legislatíve a príslušných politikách, budú posilňovať inštitúcie, podporovať rodovo spravodlivé postoje, poskytovať kvalitné služby pre pozostalých a odškodňovať obete násilia a ich rodiny.

Iniciatíva Spotlight bude úzko spolupracovať s občianskou spoločnosťou, agentúrami OSN a vládami piatich programových krajín s cieľom poskytnúť komplexné a vysokokvalitné intervencie, ktoré môžu ženám a dievčatám zachrániť život. Osobitná pozornosť sa bude venovať tomu, aby tieto programy pokryli aj ženy a dievčatá, ktoré sú najviac ohrozené násilím a na ktoré nemajú tradičné programy dosah, čo znamená, že nikto nebude nechaný napospas osudu.

V Latinskej Amerike sa nachádza 14 z 25 krajín s najvyššou mierou vraždenia žien na svete. V roku 2016 bolo v Argentíne zabitých 254 žien a dievčat, v Salvádore 349, v Guatemale 211, v Hondurase 466 a v Mexiku 2 813.

Súvislosti

Iniciatíva Spotlight je celosvetové, viacročné partnerstvo medzi Európskou úniou a Organizáciou Spojených národov, ktorého cieľom je odstrániť všetky formy násilia páchaného na ženách a dievčatách. Pri jej spustení prisľúbila Európska únia počiatočný príspevok vo výške 500 miliónov eur. Táto iniciatíva predstavuje bezprecedentné celosvetové úsilie o investovanie do rodovej rovnosti a posilnenia postavenia žien ako základného predpokladu a hnacieho motora pri dosahovaní cieľov udržateľného rozvoja.

Viac..  Europoslanci: Maďarsko už nemožno považovať za úplnú demokraciu

Vlády na celom svete sa v rámci Agendy 2030 pre udržateľný rozvoj prijatej na Valnom zhromaždení Organizácie Spojených národov v septembri 2015 zaviazali riešiť všetky nerovnosti a formy diskriminácie. Agenda 2030 obsahuje záväzok „nenechať nikoho napospas osudu“ – záväzok, že žiadny cieľ sa nebude považovať za splnený, pokiaľ sa nedosiahne pre všetky segmenty spoločnosti, pre každého, kdekoľvek, vrátane tých, ktorí sú najviac pozadu. Toto, žiaľ, zahŕňa aj milióny žien a dievčat, ktoré ešte stále každý deň mlčky trpia pod rôznymi formami násilia a zneužívania.

Násilie páchané na ženách a dievčatách

Násilie páchané na ženách a dievčatách je jedným z najrozšírenejších dôsledkov nerovnosti. Má korene v nerovných rodových a mocenských vzťahoch a je rozšírenou formou diskriminácie, ktorá sa prejavuje vo viacerých formách vo verejnej aj súkromnej sfére. Ženy a dievčatá sú neprimerane vystavované násiliu – zabíjaniu, sexuálnemu násiliu, domácemu násiliu, obchodovaniu s ľuďmi a násilným praktikám. Násilie páchané na ženách a dievčatách je porušením ľudských práv, ku ktorému dochádza na alarmujúcej úrovni vo všetkých krajinách a vo všetkých vekových skupinách.

V prípade žien a dievčat, ktoré sa stretávajú s viacerými a pretínajúcimi sa formami diskriminácie, sú riziká spojené s násilím ešte väčšie, zatiaľ čo reakcie a systémy podpory často nie sú k dispozícii alebo nie sú prijateľné, dostupné či nespĺňajú štandardy kvality. Napríklad je možné, že ženy a dievčatá v určitých štádiách života (dospievajúce a staršie ženy) sa v štatistikách a pri navrhovaní právnych predpisov, politík a programov prehliadajú. Migrantkám, utečenkám a vnútorne vysídleným osobám môže chýbať formálne uznanie zo strany štátu. Domorodé ženy a ženy z etnických, rasových a sexuálnych menšín často čelia najvyššej úrovni diskriminácie v mnohých sociálnych, politických a hospodárskych dimenziách. Ženy a dievčatá so zdravotným postihnutím a ženy a dievčatá žijúce vo vidieckych oblastiach rovnako čelia prekrývajúcim sa nerovnostiam a situáciám viacnásobného znevýhodnenia, čím sa vysvetľuje, ako a prečo sa určité skupiny systematicky ponechávajú napospas osudu.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

Európska komisia navrhla odobrať Maďarsku 7,5 miliardy EUR pre porušovanie zásad právneho štátu

Európska komisia (EK) v nedeľu odporučila pozastaviť poskytovanie finančných prostriedkov Maďarsku pre porušenie princípov právneho …