colne urady
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Colné orgány zadržali minulý rok na hraniciach EÚ viac ako 31 miliónov falšovaných výrobkov

Podľa aktuálnych údajov, ktoré uverejnila Európska komisia, colné orgány zadržali na vonkajších hraniciach EÚ viac ako 31 miliónov napodobenín a falzifikátov s predajnou hodnotou na čiernom trhu viac ako 580 miliónov EUR. 

Aj keď celkové čísla od roku 2016 klesli, podiel falšovaných a potenciálne nebezpečných výrobkov určených na každodenné použitie, akými sú napríklad zdravotnícke výrobky, lieky, hračky a elektronický tovar, je však na celkovom počte zadržaného tovaru čím ďalej vyšší, a to až 43 %. Celkovo boli medzi falšovanými výrobkami najviac zastúpené potraviny, ktoré predstavovali až 24 % z celkového množstva zadržaného tovaru. Nasledovali hračky (11 %), cigarety (9 %) a oblečenie (7 %).

Komisár pre hospodárske a finančné záležitosti, dane a clá Pierre Moscovici v tejto súvislosti uviedol: Colná únia EÚ je v prvej línií, pokiaľ ide o ochranu občanov pred napodobeninami, falzifikátmi a niekedy aj vysoko nebezpečnými výrobkami. Zastavenie dovozu falzifikátov do EÚ sa okrem toho premietne do podpory pracovných miest a širšej ekonomiky ako celku. Európska únia chráni duševné vlastníctvo a bude aj naďalej pokračovať v kampani zameranej na ochranu zdravia spotrebiteľov , ako aj na ochranu podnikateľských subjektov pred trestnými činmi porušovania ich práv.

Pokiaľ ide o spôsob prepravy, 65 % všetkých zadržaných výrobkov sa dostalo na územie EÚ námornou trasou, väčšinou vo veľkých zásielkach. Druhým najčastejším spôsobom bola letecká doprava. 14 % falšovaného tovaru sa doviezlo letecky a 11 % v kuriérskych a poštových zásielkach, ktoré obsahovali prevažne spotrebný tovar objednaný cez internet, ako napríklad topánky, oblečenie, tašky a hodinky.

Najčastejšou krajinou pôvodu falšovaných výrobkov je aj naďalej Čína. Najväčšie množstvo falšovaného oblečenia pochádza z Turecka, kým prevažná časť falšovaných mobilných telefónov a príslušenstva, atramentových náplní a tonerov, CD/DVD nosičov a štítkov, etikiet a nálepiek sa do EÚ dováža z Hongkongu a Číny. Najviac falšovaných a potenciálne nebezpečných liekov pochádza z Indie. Približne 90 % zadržaných výrobkov bolo buď zlikvidovaných, alebo sa stali predmetom súdneho konania zameraného na určenie povahy porušení právnych predpisov, prípadne predmetom trestnoprávneho konania.

Viac..  Od rozhľadňe pri Cerovej na krásny hrad Korlátko. Výlet, ktorý je krajší vďaka Bruselu

Súvislosti

Za posledných 50 rokov sa z colnej únie stal základný kameň jednotného trhu – udržiava bezpečnosť hraníc EÚ a chráni občanov pred zakázanými a nebezpečnými výrobkami, ako sú zbrane, drogy a falšovaný tovar.

Správa Komisie o colných opatreniach na presadzovanie práv duševného vlastníctva sa vydáva každý rok od roku 2000 a vychádza z údajov, ktoré Komisii zasielajú colné správy členských štátov.

Tohtoročné údaje poukazujú na dôležitosť opatrení, ktoré Komisia prezentovala minulý rok a ktoré majú zabezpečiť náležitú ochranu práv duševného vlastníctva a tak motivovať európske podniky, najmä MSP a začínajúce podniky, aby investovali do inovácií a kreatívnych riešení. Cieľom tejto iniciatívy   je ešte efektívnejšie bojovať proti porušovaniu práv duševného vlastníctva, zjednodušiť riešenie cezhraničných súdnych sporov a zakročiť proti dovozu falšovaného alebo pirátskeho tovaru do EÚ.

Prezentované údaje sú cenným zdrojom informácií, ktoré slúžia na analýzu porušovania práv duševného vlastníctva a pomocou ktorých ostatné inštitúcie, ako napríklad Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo a OECD, mapujú ekonomické údaje a trasy, ktoré falšovatelia najčastejšie využívajú.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

bilcik

Vladimír Bilčík: Cestu k normálnemu životu máme už len vo vlastných rukách

Vďaka Európskej únii máme na Slovensku toľko vakcín, aby sa mohol dať zaočkovať každý, kto …