EUROPSKENOVINE.EUEUZEITUNG.DE ŠTATISTIKY EUROPOSLANCOV PONUKA PRÁCE A STÁŽI V EU NOVINY.SK KONTAKT
Domov / EKONOMIKA / Členské štáty EÚ dosiahli pokrok na ceste k reforme systému DPH
kalkulacka
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Členské štáty EÚ dosiahli pokrok na ceste k reforme systému DPH

Európska komisia uvítala pokrok, ktorý členské štáty dosiahli v otázke potrebného zlepšenia fungovania dane z pridanej hodnoty (DPH) v EÚ.

Stretnutie ministrov financií EÚ v Luxemburgu prinieslo dohody vo viacerých oblastiach. Tie by mali uľahčiť každodenné fungovanie systému DPH v EÚ, ktorý naliehavo volá po ďalšej rozsiahlej reforme.

„Z nových údajov, ktoré Komisia zverejnila len pred pár týždňami, vyplýva, že členské štáty naďalej každoročne prichádzajú na DPH o 150 mld. EUR. Dnešné dohody sú ďalším krokom k riešeniu tohto problému a k zlepšeniu pravidiel v oblasti DPH. Je načase chopiť sa príležitosti a dohodnúť sa na riešeniach zásadnejších problémov, ktorým dnes systém čelí.“ Týmito slovami reagoval na prijatie dohôd Pierre Moscovici, komisár pre hospodárske a finančné záležitosti, dane a clá.

K opatreniam, ktoré boli odsúhlasené, patria:

– Nové pravidlá na zlepšenie každodenného fungovania súčasného systému DPH až kým sa neuplatní celková stratégia reformy DPH. Tieto tzv. „rýchle riešenia“ by mali podnikom znížiť náklady na dodržiavanie predpisov a zároveň im zaručiť väčšiu právnu istotu. Po tom, ako Európsky parlament o tejto problematike vydá správu, by sa mali nové pravidlá začať uplatňovať do roku 2020.

– Nové opatrenia, ktoré členským štátom umožnia zosúladiť sadzby DPH stanovené pre elektronické publikáciemomentálne zdaňované vo väčšine členských štátov pri štandardnej sadzbe, s výhodnejším režimom, ktorý sa v súčasnosti uplatňuje na tradičné tlačené publikácie. Rozhodnutie predstavuje posledný krok k tomu, aby sa rozdielne zaobchádzanie s produktmi v papierovej a v digitálnej podobe definitívne stalo minulosťou. Dosiahnutie tejto dohody je dobrým signálom pre blížiace sa diskusie o najnovšom návrhu Komisie, ktorého cieľom je zabezpečiť, aby členské štáty mohli flexibilnejšie stanovovať sadzby DPH podľa vlastného uváženia.

– Formálne prijatie nových pravidiel, ktorých zámerom je zintenzívniť výmenu informácií a prehĺbiť spoluprácu medzi daňovými orgánmi a orgánmi presadzovania práva členských štátov pri podvodoch v oblasti DPH. Odteraz sa budú údaje o DPH a spravodajské informácie o organizovaných skupinách zapojených do najzávažnejších podvodov v oblasti DPH systematicky zdieľať s orgánmi presadzovania práva EÚ. Lepšia koordinácia pri vyšetrovaní medzi samotnými členskými štátmi, ako aj s orgánmi EÚ zabezpečí pohotovejšie a efektívnejšie sledovanie a potláčanie tejto rýchlo sa rozvíjajúcej trestnej činnosti.

Viac..  Čo nové vo svete? Prinášame vám prehľad uplynulého 48. týždňa 2018

Okrem toho ministri formálne prijali prísnejšie pravidlá na kontrolu nezákonných peňažných tokov v EÚ aj mimo nej, čo je kľúčovým prostriedkom na boj proti financovaniu terorizmu. Formálnym prijatím sa jednak sprísnia kontroly hotovosti pre osoby, ktoré vstupujú do EÚ alebo ju opúšťajú s hotovosťou minimálne 10 000 EUR a jednak sa umožní orgánom konať aj v prípade, že ide o menšie sumy ako prahová hodnota 10 000 EUR, na ktorú sa vzťahuje ohlasovacia povinnosť, pokiaľ existuje podozrenie z trestnej činnosti. Vďaka prísnejším pravidlám sa zároveň rozšíria colné kontroly aj na hotovosť zasielanú v poštových balíkoch alebo nákladnou dopravou, ako aj na predplatené karty a cenné komodity, ako je zlato. Po ratifikácii odsúhlasených pravidiel Európskym parlamentom sa právne predpisy uverejnia v Úradnom vestníku Európskej únie a nadobudnú účinnosť o 20 dní neskôr.

Súvislosti

Spoločný systém dane z pridanej hodnoty (DPH) zohráva na európskom jednotnom trhu významnú úlohu. DPH je významným a čoraz väčším zdrojom príjmov v EÚ, ktorý v roku 2015 priniesol viac než 1 bilión EUR, čo zodpovedá 7 % HDP Únie. Na DPH je zároveň založený aj jeden z vlastných zdrojov EÚ. Z nedávnych štúdií vplýva, že v dôsledku problémov pri výbere DPH a podvodom v tejto oblasti dochádza každý rok k výpadku príjmov z DPH vo výške približne 150 mld. EUR.

Odsúhlasené opatrenia nadväzujú na Akčný plán v oblasti DPH k jednotnému priestoru EÚ v oblasti DPH, ktorý bol predložený v apríli 2016, ako aj na návrh rozsiahlej reformy systému DPH v EÚ, ktorý predložila Komisia v októbri 2017.

Členské štáty by sa teraz mali posunúť ďalej a v záujme potlačenia podvodov v oblasti DPH v systéme EÚ by sa mali čo najskôr dohodnúť na oveľa širšej reforme, ktorú minulý rok navrhla Komisia. Vďaka tomuto „reštartu“ by sa systém zlepšil a zmodernizoval pre potreby vlád a podnikov, pretože by sa zvýšila jeho odolnosť a zjednodušilo jeho používanie spoločnosťami.

Komisia v tomto roku zároveň navrhla nové reformné pravidlá, ktoré členským štátom umožnia stanovovať sadzby DPH podľa vlastného uváženia.

O dac

Odporúčame pozrieť

terorizmus

Európsky parlament predložil novú stratégiu na boj proti terorizmu

Európsky parlament prijal odporúčania zamerané na zintenzívnenie boja proti radikalizácii, zefektívnenie výmeny a využívania informácií …