kalkulacka
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Členské štáty EÚ dosiahli pokrok na ceste k reforme systému DPH

Európska komisia uvítala pokrok, ktorý členské štáty dosiahli v otázke potrebného zlepšenia fungovania dane z pridanej hodnoty (DPH) v EÚ.

Stretnutie ministrov financií EÚ v Luxemburgu prinieslo dohody vo viacerých oblastiach. Tie by mali uľahčiť každodenné fungovanie systému DPH v EÚ, ktorý naliehavo volá po ďalšej rozsiahlej reforme.

„Z nových údajov, ktoré Komisia zverejnila len pred pár týždňami, vyplýva, že členské štáty naďalej každoročne prichádzajú na DPH o 150 mld. EUR. Dnešné dohody sú ďalším krokom k riešeniu tohto problému a k zlepšeniu pravidiel v oblasti DPH. Je načase chopiť sa príležitosti a dohodnúť sa na riešeniach zásadnejších problémov, ktorým dnes systém čelí.“ Týmito slovami reagoval na prijatie dohôd Pierre Moscovici, komisár pre hospodárske a finančné záležitosti, dane a clá.

K opatreniam, ktoré boli odsúhlasené, patria:

– Nové pravidlá na zlepšenie každodenného fungovania súčasného systému DPH až kým sa neuplatní celková stratégia reformy DPH. Tieto tzv. „rýchle riešenia“ by mali podnikom znížiť náklady na dodržiavanie predpisov a zároveň im zaručiť väčšiu právnu istotu. Po tom, ako Európsky parlament o tejto problematike vydá správu, by sa mali nové pravidlá začať uplatňovať do roku 2020.

– Nové opatrenia, ktoré členským štátom umožnia zosúladiť sadzby DPH stanovené pre elektronické publikáciemomentálne zdaňované vo väčšine členských štátov pri štandardnej sadzbe, s výhodnejším režimom, ktorý sa v súčasnosti uplatňuje na tradičné tlačené publikácie. Rozhodnutie predstavuje posledný krok k tomu, aby sa rozdielne zaobchádzanie s produktmi v papierovej a v digitálnej podobe definitívne stalo minulosťou. Dosiahnutie tejto dohody je dobrým signálom pre blížiace sa diskusie o najnovšom návrhu Komisie, ktorého cieľom je zabezpečiť, aby členské štáty mohli flexibilnejšie stanovovať sadzby DPH podľa vlastného uváženia.

– Formálne prijatie nových pravidiel, ktorých zámerom je zintenzívniť výmenu informácií a prehĺbiť spoluprácu medzi daňovými orgánmi a orgánmi presadzovania práva členských štátov pri podvodoch v oblasti DPH. Odteraz sa budú údaje o DPH a spravodajské informácie o organizovaných skupinách zapojených do najzávažnejších podvodov v oblasti DPH systematicky zdieľať s orgánmi presadzovania práva EÚ. Lepšia koordinácia pri vyšetrovaní medzi samotnými členskými štátmi, ako aj s orgánmi EÚ zabezpečí pohotovejšie a efektívnejšie sledovanie a potláčanie tejto rýchlo sa rozvíjajúcej trestnej činnosti.

Okrem toho ministri formálne prijali prísnejšie pravidlá na kontrolu nezákonných peňažných tokov v EÚ aj mimo nej, čo je kľúčovým prostriedkom na boj proti financovaniu terorizmu. Formálnym prijatím sa jednak sprísnia kontroly hotovosti pre osoby, ktoré vstupujú do EÚ alebo ju opúšťajú s hotovosťou minimálne 10 000 EUR a jednak sa umožní orgánom konať aj v prípade, že ide o menšie sumy ako prahová hodnota 10 000 EUR, na ktorú sa vzťahuje ohlasovacia povinnosť, pokiaľ existuje podozrenie z trestnej činnosti. Vďaka prísnejším pravidlám sa zároveň rozšíria colné kontroly aj na hotovosť zasielanú v poštových balíkoch alebo nákladnou dopravou, ako aj na predplatené karty a cenné komodity, ako je zlato. Po ratifikácii odsúhlasených pravidiel Európskym parlamentom sa právne predpisy uverejnia v Úradnom vestníku Európskej únie a nadobudnú účinnosť o 20 dní neskôr.

Viac..  Eurosystém začína s projektom digitálneho eura

Súvislosti

Spoločný systém dane z pridanej hodnoty (DPH) zohráva na európskom jednotnom trhu významnú úlohu. DPH je významným a čoraz väčším zdrojom príjmov v EÚ, ktorý v roku 2015 priniesol viac než 1 bilión EUR, čo zodpovedá 7 % HDP Únie. Na DPH je zároveň založený aj jeden z vlastných zdrojov EÚ. Z nedávnych štúdií vplýva, že v dôsledku problémov pri výbere DPH a podvodom v tejto oblasti dochádza každý rok k výpadku príjmov z DPH vo výške približne 150 mld. EUR.

Odsúhlasené opatrenia nadväzujú na Akčný plán v oblasti DPH k jednotnému priestoru EÚ v oblasti DPH, ktorý bol predložený v apríli 2016, ako aj na návrh rozsiahlej reformy systému DPH v EÚ, ktorý predložila Komisia v októbri 2017.

Členské štáty by sa teraz mali posunúť ďalej a v záujme potlačenia podvodov v oblasti DPH v systéme EÚ by sa mali čo najskôr dohodnúť na oveľa širšej reforme, ktorú minulý rok navrhla Komisia. Vďaka tomuto „reštartu“ by sa systém zlepšil a zmodernizoval pre potreby vlád a podnikov, pretože by sa zvýšila jeho odolnosť a zjednodušilo jeho používanie spoločnosťami.

Komisia v tomto roku zároveň navrhla nové reformné pravidlá, ktoré členským štátom umožnia stanovovať sadzby DPH podľa vlastného uváženia.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

bilcik

Vladimír Bilčík: Cestu k normálnemu životu máme už len vo vlastných rukách

Vďaka Európskej únii máme na Slovensku toľko vakcín, aby sa mohol dať zaočkovať každý, kto …